Utgiven i Forum nr 2009-03

Svenska banker rekapitaliserar

av Janne Salonen Forum 2009-03, sida 12, 26.03.2009

Taggar: Bolag: Swedbank & SEB Teman: banker

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

SPEKTRU “Lågkonjunkturen är befriande, eftersom den ger företagen tid att planera för kommande glansdagar i lugn och ro” Cecilia Aronsson i sin kolumn i Veckans Affärer, 19.3.2009.

Svenska banker rekapitaliserar

JANNE SALONEN Finland har ingen bank ännu drabbats av stora svårigheter på grund av finanskrisen, med undantag av delslandsägda banker som verka de i Finland. Annorlunda är det i Sve rige, där två av landets fyra ledande banker har hamnat i stora svårigheter, främst på grund av sina stora engagemang i de baltiska länderna, som nu befinner sig i en svår ekonomisk kris.

De krisdrabbade svenska bankerna är tidigare sparbanksägda SwEDBANK och familjen Wallenbergs gamla bank, SE-BANKEN (SEB).

De potentiella förlusterna från Baltikum (fortfarande till största delen orealiserade) är orsaken till att både Swedbank och SEB har sett sig nödga Annons Johnsel “Banken tvingades avstå från löneförhöjningarna efter den offentliga publikstormen deatt stärka sina kapitalbaser via aktieemissioner. Swedbank skaffade på detta sätt i höstas 12,4 miljarder svenska kronor (cirka 1,1 miljarder euro) färskt kapital.

Dessutom sjönk värdet på bankens huvudägares, SPARBANKSSTIFTELSERNAS, stora aktieinnehav i banken under nivån som var ställd som säkerhet för lån. Det ledde till att bland annat försäkringsbolaget FOLKSAM, som aktierna var belånade hos, och svenska staten via SVENSK EXPORTKREDIT har trätt in som nya huvudägare i stället för Sparbanksstiftelserna,

Tidigare vd:n JAN LIDÉN har fått gå, och styrelseordfärande CARL-ERIC STÅLBERG, som anses ligga bakom den myck et aggressiva expansionen i Baltikum, sitter löst.

Nyemissioner. Samtidigt har både SEB och nordiska storbanken NORDEA inlett stora emissioner, vilket ska tillföra SEB 15 miljarder svenska kronor. Emissionen stöds bland annat av INVESTOR och Wallenbergstiftelserna.

Nordea, som inte löper risk att drabbas av stora förluster i de baltiska länderna, har också satt igång en nyemission som ska tillföra cirka 2,5 miljarder euro. Faktum är att det var de svenska storbankerna som helt egenhändigt genom en mycket lössläppt kreditgivning via sina baltiska dotterbanker spädde på en enorm baltisk fastighetsbubbla. Denna skada måste bankens ägare nu reparera via bankernas stora aktieemissioner.

Swedbanks vd har redan bytts ut, men i SEB sitter vd ANNIKA FALKENGREN kvar, som för SEB:s del är ansvarig för bankens ansvarslösa agerande i Baltikum. Dessutom blev det en stor skandal i Sverige då SEB beslöt höja chefernas löner, vilket skulle ha gjort Falkengren till den bäst betalda bank-vd:n i Sverige. Banken tvingades avstå från löneförhöjningarna efter den offentliga publikstormen mot banken.

Men tack vare de stora emissionerna är det möjligt att ingen av de svenska storbankerna behöver gå till staten för kapitaltillskott för att trygga kapitaltillförseln. m

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."