Utgiven i Forum nr 1976-09

Tecken på uppsving inom skogsindustrin

av G M-z Forum 1976-09, sida 41-42, 26.05.1976

Taggar: Teman: skogsindustrin

Tvärsnitt avtarghuilm

Nytt inom färgernas mikrovärld

He

Oljeborrtorn Kranar

Följande fordringar ställes på oljeborrtornets färger Följande fordringar ställes på den tunga maskin e korrosionsskydd, vilket står emot Nordsjöns kraf- industrins färger tiga klimatiska angrepp e korrosionsskydd, vilket skyddar stålet mot havse hållfasthet, vilken garanterar borrtornet en stör- och industriklimat ningsfri fortsatt säker operation e hållfasthet, vilken förlänger intervallerna mellan e målningsegenskaper, vilka anpassar sig för en servicemålningar snabbrytmig ytbehandlingsprocess e målningsegenskaper, vilka reducerar arbetsprisen >å dessa grunder målas de från Rauma-Repola beställ- både för ny- och servicemålning ja oljeborrtornen med Teknos färger. Mikroskopbilden På grund av dessa orsaker har exempelvis de av Kone risar ett tvärsnitt av klorkautschukfärgsystemet som Oy byggda kranarna i Ingå kolhamn målats med det av använts på de ovan vattnet liggande ytorna. TEKNOS-MAALIT utvecklade blyfria alkydfärgsystemet

K 21. Mikroskopbilden visar ett tvärsnitt av färgskiktet.

KLORKAUTSCHUKSYSTEM 1 LATENAC FINISH 40 um DSYSTEM K 21 2…4 LATENAC H.B. PRIMER 225 um AARUNU 40 um 5 — LATENAC ZINC CHROMATE 2 META-FERREX-TIX 60 um PRIMER 20 arm 3 META-FERREX 40 um AS / 3 SAN äl 75 am 4 Sandblästrat stål andblästrat s Totalskikttjocklek 140 um TEKNOS-MAALIT O erg Totalskikttjocklek 360 um ) K

T

Utgiven i Forum nr 1976-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."