Utgiven i Forum nr 1976-09

Sex stora kedjor styr hotellverksamheten

Forum 1976-09, sida 14-16, 26.05.1976

Taggar: Teman: hotell

FORUM 9 - 76

FORUM 9 - 1976

Sex stora kedjor styr hotellveksamheten

I och med att fjorton stora privata hotell de 11 februari i år ingick i hotellkedjan Inter F Hotels, tillhör praktiskt taget alla hotell någon kedja. Kedjebildningen är på gott och ont, säger man inom hotellbranschen. Kedjorna ger de fördelar som stordrift och rationalisering oftast ger, men en liten del av den individuella prägeln försvinner nog med kedjebildningen.

yr” Den främsta orsaken till kedjorna är marknadsföringen. Bokningen av hotellrummen sker centralt, via kedjornas bokningscentraler. En annan stor fördel med kedjorna är att man kan sköta inköpen tillsammans, dels också utbildningen av personal,

Svårigheter förutspår direktör Harri Lucander vid Finnhotels för de hotell som ännu står utanför kedjorna, svårigheter också för hotellkedjorna, säger han. Beläggningen av rummen är rätt så god, men folk äter och dricker mycket mindre i hotellen än förut. Eller också går man till Alkos butik och inhandlar sitt kvan. tum där.

Svårigheterna är likadana och mycket värre i Sverige. Men vi är enligt direktör Lucander på väg mot samma svårig heter. Orsaken är de höga priserna. Dessutom debiterar Alko mer av hotellen och restaurangerna än vad man tar av enskilda kunder i butiken. Man skulle tro, att en storköpare skulle få sina varor billigare, men så fungerar tydligen inte byråkratin.

Liksom så mycket annat, torde hotellkedjorna ursprungligen komma från USA. Där har de stora kedjorna, InterContinental, Hilton, Holiday-Inn, MacDonald, Burgerking och Howard Johnson uppstått delvis på andra grunder än kedjorna i Europa.

Amerikanen är mycket bekväm av sig och vill att hotellen han bor på överallt är lika varandra som två bär. Strömknappen skall sitta på samma ställe vare sig man bor i Karachi eller i Los Angeles, dörrhandtagen skall fungera på sam ma sätt, soffan skall helst vara placerad vid samma vägg överallt.

Europeerna är något annorlunda än amerikanarna. Reser de till Holland, vill de bo på holländskt vis. Är man i Frankrike, vill man inte nödvändigtvis äta hamburgare till frukost. Vilket för övrigt inte heller är möjligt i Frankrike.

I Europa kräver man numera att hotellen ligger i en någorlunda vettig miljö. De finländska hotellkedjorna är ganska homogena till sin uppbyggnad. Vi har ju tre sorts hotell: storstadshotellen, kongress- och semesterhotellen samt en blandning av de två, numera allt oftare beläget på kort håll utanför någon stad. Till exempel Yyteri nära Björneborg, eller Polar Esbo utanför Grankulla. De flesta av de finländska hotellkedjorna består av alla sorters hotell, vilket ju gör den individuella stämningen bättre.

Sokos-Hotel 58 hotel “över 2 500 rum Omsättningen över 500 miljoner mark

SOKOS-hotellen ägs av handelslagen runt om i landet.

Stora hotell, bla Vaakuna i Helsingfors och Gamlakarleby, Societetshuset i Kotka, Valtakulma i Lahtis, Hotell Kuusamo, Grand Hotel Tammer i Tammerfors och Esplanad i Mariehamn. Störst och lyxigast är Hesperia i Helsingfors (se bilden).

De flesta bygger ut

På gott och ont

Praktiskt taget alla finländska hotellkedjor uppger att de håller på att växa; de flesta bygger méllan två och fyra hotell till per år. På Centralen för Turistfrämjande säger man att behov och utrymme ännu finns. Därför har man också på marknadsföringsprogrammet i år lagt speciell vikt vid att sälja Finland som kongressland. ”

Beläggningen på våra hotell är i allmänhet god också vintertid, folk tar ju gärna vintersemester numera. Men beläggningen av rummen växlar. I städerna har man det problemet, att man har fullt hus under vardagarna, medan hotellet nära nog töms till weekenden. På landsorten i de mer semesterbetonade hotellen är det tvärtom. Det kan vara svårt att sälja rummen vardagar, om man inte råkar ha någon kongress eller ett möte. De sistnämnda är mycket talrikare än vad man kunde tro. Företagen har i allt större utsträckning börjat ty sig till hotell för sina möten och kongresser. Skall man samla sina försäljare för att köra igång med en massiv säljkampanj, måste man numera arrangera ett möte eller symposium för att klara av det hela så rationellt som möjligt.

Kedjebildningen inom hotellbranschen är väl en naturlig företeelse, som har både sina ljusa och mindre ljusa sidor, säger Kaj Grundström, vice VD för Centralen för turistfrämjandet. Turistfrämjandecentralen sköter om marknadsföringen av hela Finland till utländska turister.

— Om vi skall ta de vackra sidorna först, skall vi kanske börja med konsumenten. Hans valfrihet blir kanske större och själva hotellbokningen enklare genom kedjebildningen. Han behöver ju inte ringa till så många ställen, eftersom han av kedjans bokningscentral genast kan få alternativ, ifall det hotell han först tänkt sig skulle vara fullbokat.

Sedan sparar ju kedjorna in pengar för hotellen — mycket pengar. Det går ju att centralisera en del av administrationen, och spara kan man ju också göra genom gemensamma stora inköp. Personalens skolning blir enhetlig och fördelaktig — men allra mest väger väl marknadsföringen i vågskålen.

— Och så vet man ju vad man säljer.

— Tar man de mörkare sidorna är det väl så, att mellan kedjorna kommer en

Finnhotel 29 hotel 1634 rum

Omsättningen 140,4 miljoner mark

Synnerligen centralt styrd kedja som ägs av Matkaravinto Oy. Detta ägs i sin tur till 2/3 av Finlands Turistförbund och 1/3 av Rautakirja Oy. Garden hotel i Hagalund mest känt, Likaså Yläkoli, Pohjanhovi i Rovaniemi, Aulanko i Tavastehus.

E-hotel 38 hotell 950 rum Omsättning 49 miljoner mark

E-hotellen ägs av andelsaffärerna runt om i landet, samt av gemensamma dotterbolag till andelsaffärerna och OTK. Hotellen styrs med verksam hand från Helsingfors genom gemensamma anskaffningar och dylikt, men ägarna lämnas nog bestämmanderätt i väsentlig grad. Flaggskeppet bland E-hotellen är det ärevördiga $Societetshuset i Helsingfors.

Konflikt i sikte?

Kedjebildningen inom = hotellbranschen har lett till att en konflikt är under uppseglande. Mellan resebyråerna och hotellkedjorna. Hittills har det nämligen varit så, att resebyråerna skött om en avsevärd del av hotellens försäljning — mot en viss ersättning naturligtvis.

Nu har emellertid hotellkedjornas inbördes konkurrens lett till hårdare tag kedjorna emellan, och den har inneburit att deras direktförsäljning har ökat avsevärt. Det här tycker inte resebyråerna om, därför att det naturligtvis går ut över deras förtjänst.

Därför går resebyråfolk och hotellfolk nu och blänger på varandra.

16

FORUM 9 » 7 mängd hotell i kläm. De som inte hör till kedjorna. Det är främst små hotell — men vi behöver dem sannerligen, säger Kaj Grundström.

Nära men exotiskt

Turistfrämjandet har lagt upp sina kampanjplaner för det här året. Man skall arbeta efter olika linjer på olika marknadsföringsområden. Ett av huvudområdena är Skandinavien, med marknadsföringscentrum i Stockholm. Där gäller det först och främst att sälja Finland som kongressland, nära men ändå litet exotisk om man ser på saken med rikssvenska ögon. Det är främst stora före tag som vill ordna sina försäljarmöten och -dagar koncentrerat.

Man har nämligen räknat ut att om man lägger upp en storkampanj, blir det både billigast och resultatmässigt enklast att samla alla försäljare till en gemensam konferens.

Finländare lockas hem

Det gäller ju också att satsa på att locka hem de finländare som jobbar i Sverige. De har väl alltid en viss hemlängtan — men — ju längre de bott i Sverige, desto större blir lockelsen att fira semestern någonstaris under söderns heta sol.

Konditionssemester

En annan nyhet — och den rör ju hotellnäringen närmare — är en kampanj i Central-Europa, som förutom kongresser också har konditionssemestrar på programmet. Man siktar in sig på att locka stressade människor från det överbefolkade Central-Europa, Benelux-området, Frankrike, England och också Västtyskland. Här finns utrymme, ensamhet och lugn att vila nerverna och bra skidterräng att öva upp konditionen i. Centraleuropéerna har ju som bekant hittills trott att man kan åka skidor bara i bergen, men nu har de upptäckt terrängskidningen.

Polar Hotel 11 hotell ca 900 rum Omsättning 137,6 miljoner mar Ägs av Alko Ab:s dotterbolag Yhtyeeet Ravintolat Oy, dvs staten. Två nybyggen på gång, flera sk flaggskepp: Marski, Fiskartorpet, Polar Esbo, Statshotellet i Imatra osv.

Vänd Ärevördiga Soclietetshuset I Helsingfors försvarar ännu sin plats.

Rantasipihotelli 8 hotel 859 rum + 80 storrum som kallas för Viekko

Omsättningen 59.8 miljoner mar Ägs av företaget Rantaloma Oy, i sin tur till största delen ägt av kommuner, kommunalförbund samt en del andelslag (de sistnämnda 46 2/0). En mycket centralt styrd kedja, som i mångt och mycket gått in för likadana inredningar (eller i samma stil); kongress- och semesterkedja.

De mest kända hotellen heter alla Rantasipi, och finns i Hyvinge, Laajavuori nära Jyväskylä, Björneborg, osv.

Inter F Hotel 14 hotell 1300 rum Omsättning 80 miljoner mark

Privatägda hotell. Kedjan bildades i februari i år, och enligt uppgif löst styrd. Utbildning och gemensamma anskaffningar samt marknadsföring. Samarbete med motsvarande Inter F-kedjor i de övriga nordiska länderna.

Scanhotel för det mesta sommarhotell 16 + 12 hotell ca 8 000 rum

Kedjan och hotellen ägs av de olika studentkåterna runt om i landet. - Hotellverksamheten och bokningen genom kedjan. Förutom = studenthotellen som fungerar bara på sommaren har man fem hotell som inte ägs av studentkårerna, men som är me i bokningskedjan.

Finnholidays

Relativt ny företagare, små hotell än så länge,

Utgiven i Forum nr 1976-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."