Utgiven i Forum nr 2011-06

Teknik som filantropi

av Patrik Lindfors Forum 2011-06, sida 05, 21.06.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2011

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Fler företag kommer antagligen att följa Googles exempel och använda sin teknologi för välgörande ändamål.

Teknik som filantropi

En av de mäktigaste i världen är ett företag, Google. Google har int makt att starta krig, men är ett bolag som nått otroligt långt i sin ambition att organisera all information i världen och göra denna information tillgänglig. Information är makt, och det är ett maktinstrument som Google samlar på sig i rasande takt.

Google har en slogan, ”don’t be evil”, som hyllats för att vara genialisk och risats för att vara skenhelig. Genialisk för att den vill få Google att framstå som en kompis med användarna - en direkt motsats till den image som framför allt Microsoft dras med, Skenhelig därför att Google samlar in enorma mängder information om sina användare, och bland annat ställer upp nya spelregler för upphovsrätten.

Googles nuvarande ordförande Eric Schmidt har förklarat ”don’t be evil” med att vem som helst som jobbar på Google har rätt ifrågasätta de beslut som fattas.

Frågan om Google står för det goda eller det onda har debatterats minst lika mycket som själva sloganen. Faktum är ändå att Google vuxit till ett globalt imperium, och därför av många uppfattas som någonting ont.

Det goda som Google säger sig stå för handlar dels om kulturen i företaget, och dels om ”att göra världen till ett bättre stäl1e” — så beskrev grundarna bolagets uppgift då Google noterades på börsen. Det gör Google bland annat genom att utveck la verktyg där det humanitära syftet är större än det kommersiella, Det handlar om en ”teknologidriven filantropi” som är koncentrerad till en egen division med namnet Google.org. En tjänst som utvecklats inom Google.org är Earth Engine, som använder Googles satellitbilder för att analysera hur avskogningen framskrider i olika områden.

I den här formen av välgörenhet står Googles teknologi och insamlade information i centrum. Traditionell välgörenhet är visserligen också viktig för Google, som donerar stora summor pengar via Google Foundation, men tyngdpunkten ligger på att utveckla tjänster som baserar sig på den egna teknologin.

Fler företag kommer antagligen att följa Googles exempel, och använda sin egen teknologi för välgörande ändamål. IT-sektorn har bättre förutsättningar för detta än de flesta övriga branscher, vilket Google är ett bra exempel på.

När ett bolag gör välgörenhet till en del av sin kultur har det en inverkan på beslutsfattandet i hela organisationen. Det påminner att ständigt fråga vad som är bäst för företaget och vad som är bäst för omvärlden,

Att satsa på välgörenhet är ett smart drag även kommersiellt, eftersom det stärker tilltron till företaget bland anställda och kunder. Även på den punkten är Google ett bra exempel. Filantropin är dessutom nödvändig för att bolaget ska leva upp till sin slogan om att inte vara ond. HI

Vad som egentligen hände i Soner » I det här numret har vi “Efter jobbet” som tema.

I profilintervjun berättar Patrick Degerman om sin väg från äventyrare till en av landets populäraste föreläsare (s. 30-33). Många vill resa till Silicon Valley, men det gäller att veta vilka ställen det lönar sig att besöka för att uppleva detta innovatöremas mecka (s. 20-22).

» Vad som egentligen hände i telebolaget Sonera har debatterats både i offentligeten och rätts salarna, Mycket ny information finns nu tillgängligi en historik om Telia-Sonera (s. 810).

» Nu har vi cirka 2 500 medlemmar i Forumgruppen på Linked In. Starta en diskussion i gruppen om det är någon fråga som du vill ha synpunkter på. Du kommer till gruppen via www.forum-fet.fi/ affarsnatverke » Vi på Forum önskar alla läsare en trevlig och avkopplande sommar www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

OBS! Forum har nya telefonnummer

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20A 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 Helårsprenumeration inom Norden: 88 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Heidi Furu, redaktionsche 010 322 5254, heidifurugdforum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Grafisk design: Kristofer Pasanen,

Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Tänk själv)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga: 10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 20n

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Galerie Art Gloss 130 g/m? och Fine Silk 80 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2011-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."