Utgiven i Forum nr 2011-06

Sverige hårdlanseras som det nya matlandet

av Henric Borgström Forum 2011-06, sida 24-25, 21.06.2011

Taggar: Orter: Sverige

FORUM FÖR EKOMÖMI OCH TEKNIK

NR 6 2011

Sverige hårdlanseras som det nya matlandet

IH Norden. Sverige lockar klart fler turister än de övriga nordiska länderna, Visit Sweden arbetar för att öka antalet besökare och profilera Sverige som ett resmål med upplevelser året runt. De svenska restaurangerna väntas få ett lyft efter regeringens beslut att sänka restaurangmomsen.

HENRIC BORGSTRÖM TEXT

X Mer än varannan svensk väntas i sommar göra en semesterresa både till utlandet och runt i Sverige, 90 procent kommer att göra det enbart i Sverige, en ökning med 10 procent jämfört med förra året, vilket samtidigt innebär alla tiders rekord i svenskarnas turistande.

Samtidigt har den utländska turismen i Sverige ökat sju år i rad vilket har medfört att var fjärde person som övernattar på hotell, i stugbyar och vandrarhem är utlänning. Av de nästan 13 miljoner utländska övernattningarna förra året svarade norrmännen för överlägset flest, 3,2 miljoner nätter. Därefter kommer tyskar, danskar, holländare och britter, först på sjätte plats finländare somregistrerades för 530 000 nätter.

Det relativt låga antalet från Finland kan möjligen förklaras med att finländare i betydligt större utsträckning har emigrerade landsmän, släktingar eller vänner, i Sverige som de kan övernatta hos.

Dessutom bor många finländska endagsturister kvar på färjorna som lägger till i Stockholms hamn, vilket skulle kunna innebära att finländarnas turistutgifter i Sverige är klart större än vad antalet övernattningar på hotell visar.

Sverige turistvinnare i Norden. Sverige är ett klart större turistland än de nordiska grannarna. Enligt den statistik som turistorganisationen VISIT SWEDEN redovisar har Sverige 30 procents marknadsandel av turismen i

Norden, Danmark och Norge vardera 24 procent, Finland 20 procent. Utlandsturismen i Sverige beräknas ha haft ett exportvärde på 94 miljarder svenska kronor under 2010, cirka 10 miljarder euro. Den har bidragit till drygt 3 procent av BNP och skapat 160 000 helårsjobb.

Gemensam marknadsföring gentemot utlandet har i hög grad kommit att skötas av Visit Sweden som ägs av staten och besöksnäringen tillsammans, bland annat via kontor på tretton prioriterade marknader (i Helsingfors på Södra Esplanaden 22 C). Oslo och Moskva tillkom under året.

Visit Sweden genomförde cirka 1500 marknadsaktiviteter förra året, tog emot 600 resejournalister från utlandet, hade 4,4 miljoner besök på visitsweden.com.

Vidare bidrog det delvis statsägda bolaget till 548 nya resepaket hos researrangörerna och att 38 nya researrangörer tog in Sverige isitt utbud.

Finländare lockas till Gotland. Flera kampanjer riktas i år mot Finland: fler finländare ska besöka Gotland, Dinks (par med double income, no kids) ska övernatta i större utsträckning i Stockholm och Active Family som stannar längre tid i sommar- Sverige och besöker temaparker.

I dessa aktiviter erbjuds olika svenska turistföretag att delta i annonskampanjer eller speciella arrangemang. Genom att fler deltar kan kostnaderna hållas nere.

Den svenska regeringen har ställt sig spetsen för en kampanj ”Sverige - det nya matlandet” som aktivt leds av landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON, tidigare med titeln jordbruksminister. En av många aktiviteter var att under en vecka visa matupplevelser i Lappland för 16 utvalda journalister rån Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Erlandsson reser runt och deltar i en mängd jippon med svensk mat. Den största satsningen förra året riktas mot Danmark under tre år. Visit Sweden har ått med fyra transportföretag som trafikerar Danmark- Sverige, sju regioner samt Malmö och Göteborg i ett försök att få danskarna att betrakta södra Sverige som sin andra hemmamarknad. Tio reklamfilmer har sänts i denledande danska reklamkanalen, en tidningsbilaga har tryckts upp som beskriver olika spainrättningar, golfbanor har marknadsörts, ett hundratal guldkorn” i södra Sverige skildras på webben.

Jultraditioner i Milano och London. I centrala Milano genomfördes vad som kallas ”popup event” i november, i London i december, där italienare och engelsmän fick bekanta sig med svenska jultraditioner, vilket sändes via sociala medier. De skandinaviska turistorganisationerna lät kända personer (ishockeymålvakt, kock, musiker, modemodell, författare) ge sin personliga bild av de tre länderna via webben gentemot amerikanska resenärer. Kampanjerna nådde nästan tre miljo WWWIMAGEBANK. SWEDEN.SE/ FREDRIK BROMA ner amerikaner via de sociala medierna, 84 bloggare skrev om dessa. Ett nytt charterflyg mellan London och Luleå i nordligaste Sverige under den mörkaste vinterperioden före jul medförde att nio brittiska researrangörer tog med destinationen i sina program.

Åre stället för Alperna. En djärv variant var att försöka få holländska utförsåkare som normalt besöker Alperna att i stället komma till Åre. Ett charterflyg drogs igång direkt mellan Amsterdam och Östersund. Även andra kampanjer för utförsåkning i Åre har riktats mot Finland och Storbritannien.

Det börsnoterade bolaget sKISTAR har också på egen hand genomfört många kampanjer för att locka skidåkare norrut. Bolaget har sedan 1990-talet köpt flera krisdrabbade anläggningar (hotell och skidliftar) och fått fart på dessa genom renoveringar och nybyggnader.

Främst är det den internationella tävlingsorten Åre, de mer familjeinriktade Sälen och Vemdalen samt de två norska skidorterna Trysil och Hemsedal. Dessutom er bjuds utförsåkning i den konstgjorda Hammarbybacken på söder i Stockholm. Med en samlad marknadsföring har dessa skidorter blivit alternativ till Alperna för många i södra Sverige, Norge samt Danmark. Dessutom har man bättre än förr lyckats locka fjällvandrande turister sommartid.

Ett problem senaste vintern har varit de starkare svenska och norska kronorna som gjort det dyrare för turister från euroländer.

Men trots de nordiska ländernas nackdel med kallt och mörkt vinterväder har Sverige genom mer aktiva statliga satsningar gemensamt med turist- och besöksnäringen lyckats locka betydligt fler utländska turister — och lika viktigt, få det egna landets invånare att i större utsträckning turista i hemlandet. En belysande siffra för utlandsturismen till Sverige är att för tio år sedan utgjorde den 4 procent av de totala exportintäkterna, senaste året drygt 6 procent.

Restaurangmomsen sänks. Den borgerliga svenska regeringen har haft svårt att bestämma sig för två åtgärder som skulle kunna

EKOLOGISKA DELIKATESSER.

Kosters Trädgårdar på ön Sydkoster i västra Sverige odlar ekologiska produkter som serveras iden egnarestaurangen.

ge en ordentlig injektion för turismen. Men nästan ett år efter vallöftet om halverad resaurangmoms har nu finansdepartementet börjat förbereda detta. Vid kommande årsskifte sänks momsen på restaurang och catering från 25 till 12 procents påslag, samma nivå som på mat i buiker. Åtgärden beräknas kosta närmare 5 miljoner euro första året i minskade direkta skatteintäkter men samtidigt ge cirka 3 500 nya heltidsjobb. Sprit, vin och starköl behåler dock den högre momsen. Däremot dröjer regeringen fortfarande med beslut om gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och starköltrots att flera av partiernairegeringen vill införa detta. Kristdemokraterna motsätter sig dock förslaget. Regeringen kritiseras nu för att den är alltför rädd för att EU-kommissionen i så fall kommer att ifrågasätta försäljningsmonopolet hos statliga SYSTEMBOLAGET.

Enbart i Skåne finns ett tjugotal vingårdar, också några på Öland och Gotland, som dock har möjlighet att sälja sitt vin via närmsta lokala Systembolag.

Utgiven i Forum nr 2011-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."