Utgiven i Forum nr 1992-09

Teknovision danskt ”Sevilla”

av Sigyn Alenius Forum 1992-09, sida 21-22, 18.06.1992

Gottlieb, Hogsted, Paludan, arkitekter MAA: Nestved Forbrendingsanlaeg.

I motsats till tidigare byggdagar har arrangörerna denna gång inbjudit utomnordiska föreläsare, som skall ge sin syn på nordisk byggverksamhet i ett internationellt perspektiv. Efter en inledning om arkitektur och formgivning hållen av den internationellt kända danska professorn Nils-Ole Ennd uppträder direktör Robert F. Emmerson med engelska synpunkter på byggteknologi och teknologi i bygget. Det andra engelska anförandet hålls av VD Francis Duffy, som talar om fastighetsinvestering och -utveckling.

— Programmet har alltså också något att ge fastighetsinvesterarna, som i dagens Finland är tvungna att ligga lågt, konstaterar Patrik Eriksson.

Totalt uppträder 17 föreläsare under kongressens två dagar, bland dem arkitekt Anna-Maija Ylimaula, som enda representant för Finland bland föreläsarna. Hon kommer att tala om den nordiska livsstilen och arkitekturen som en resurs inom byggnadsexporten.

Kongressprogrammet = kulminerar tisdag eftermiddag med en paneldebatt under temat ”Nordiskt byggande i internationell belysning — tillsammans eller skilt för sig? Kan vi dra nytta av varandra?” Panelen består av byggentreprenörer från de nordiska länderna. Då ges möjligheter att ställa frågor till alla föreläsare, som uppträtt under kongressen.

Efter själva kongressen har deltagarna möjlighet att besöka intressanta byggprojekt på olika håll i Danmark. Exkursionsprogrammet är omfattande och målen är bland annat sanering av byggnader i Köpenhamn, arkitektur för ”näringsbyggande”, restaurering, förbindelsen över och under Stora Bält, Christianborg, Kungliga Teatern, Rosenborg, mm. LJ

FÖRUN, 9/1992

Teknovision i Köpenhamn är öppet till 30 augusti.

Teknovision danskt ”Sevilla”

Text: Sigyn Aleniu ryckknappar och tänkande datorer, som håller på att ta över vad som ännu är kvar av vardagstillvarons mänskliga insatser, gör livet bekvämt. Men vi lägger oönskade kilon på hullet när vi inte behöver lämna sofflocket för vare sig bankaffärer, jobb, supermarketbesök eller familjen. Men också den detaljen tar Teknovision — Köpenhamns svar på Sevilla — med i beräkningen, som det står i utställningens infoblad: Avdelningen för bo och bygga har fitness- och muskelaktiveringsmaskiner bland de andra framtidsrobotarna. Byggsektorn är en av fyra huvudavdelningar på utställningen, som 1 sin helhet är en präktig kraftansträngning för att visa vad danska tekniker på toppnivå kan. De tre andra avdelningarna är hälsa och mat, energi, och miljö sedd både som individens arbetsmiljö och som människans möjligheter — och plikt — att skydda miljön ”trots” industrin och tekniken.

Samarbeta med tekniken

Budskapet är: vi ska varken vara rädda för de tekniska landvinningarna eller som viljelösa offer låta teknologihydran uppsluka oss. Kort och enkelt uttryckt: undersök. tänk, ta reda p — innan du fattar besluten. Tekniken är här. Den har kommit för att stanna. Du har tid.

Att tid är pengar har utställningens arkitekter haft sinne för. Man slipper den gammaldags, tråkiga ”plakatfloran”. som de som kan och vet inte behöver, och som vanligt folk, som går på expo för att uppleva och underhållas, ändå inte begriper. Informationen är förstklassig: 260 arbetslösa arkitekter. ingenjörer och andra tekniker har fått sommarjobb med att guida på Teknovision. Det är folk som kan sin sak, och man kan fråga dem om det som eventuellt inte framgår av infomaskinerna. De är utrustade — maskinerna alltså — med upplysningar på alla de stora språken plus danska. Bara att trycka på rätt knapp så får man svaret på det språk man vill. Informationsfolket som hjälper de icke-professionella är till hands för att också hjälpa till med formuleringen av frågorna, så man engagerar maskinen.

Jubelsatsning

Teknovision är danska ingenjörsföreningens — 100-årsjubileumsframstöt. Föreningen plus 90 firmor, som alla är med och ställer ut i utställningens trettio paviljonger, har satsat 35 miljo vän 21

Teknovision…

ner’DKK. De täcker också kostnaderna för att arrangera en rad konferenser som hålls i ingenjörsföreningens hus som komplement till det visuella på ”expobron”.

Jo: hela Teknovision är uppbyggd längs en drygt 500 meter lång, elegant svängd bro som är utställningens blickfång och arkitektoniskt samlande element. Högt över Köpenhamns hustak svänger bron sin metall- och träbåge. På toppen av bron har man de flottaste utsikt över stans centrum som bron täcker. Den har sitt ena ben utanför Tivolis huvudingång ett stenkast från centralstationen. och det andra utanför den jubilerande föreningens dubbeldörr. På höga ben står sen de trettio utställningspaviljongerna längs bron med ingången från brons gångbana. Det är flott tänkt och elegant genomfört — det är riktigt synd att denna ”luftväg” mitt i Köpenhamn ska rivas igen i september, när utställningen är över.

Miljökostnader utvärderas

Att Teknovision slår ett slag för dagens och framtidens tekniska underverk är självklart. Det är det den vill föra fram med tillägget: ”Detta kan vi i Danmark”. Men expon har i hög grad också sinne för teknikens miljömässiga risker och framställer också dem. Praktiskt och visuellt tillgängli som hela expon är. Ett exempel: I bostadsavdelningen kan besökaren själv plocka ihop en soffa av den storek. form och det material som han/ hon önskar. Välja ett skelett av trä eller metall, stoppning av skum eller annan plast eller något naturmaterial, man kan välja ben och dimensioner… Och när alla val är gjorda trycker man på en knapp och får veta hur mycket de material man valt har förorenat under produktionsprocessen av materialen och av soffan. hur lång soffans ivslängd kan beräknas bli och hur mycket soffan förorenar när den en gång ska skrotas. Det ger verkligt god information utan att den är tråkig. Aktivera besökarna är alltid viktigt om man vill slå igenom med sitt budskap.

Här får man t.ex. i aktiveringens namn provköra ett supersnabbtåg i samma simulator lokförarna använder under sin utbildning. Man kan ta locket av en exakt kopia i naturlig storlek av en av stans kloaker och se hur avfallet behandlas. Och stimuleras till att använda och kräva miljöriktiga tvättmedel och förpackningar.

Gravida kvinnor gratisscannas — en av besökarna som väntade sig en arvinge fick en chock: trillingar, sa maskinen!

Soffliggare?

Den mänskliga produktionen hör till de få områden som inte kan ordnas per tryckknappsystem. Det konstaterade en manlig besökare som hade fastnat i fascinerad beundran framför ”framtidens yrkeskvinna”, en underskön blondin som halvlåg på en soffa med en liten joystick i handen, en mindre utgåva av de vi knäpper på våra teveapparater med. Med den dirigerade hon enligt vad infomaskinerna och de guidande teknikerna kunde berätta hela sin vardag. Skötte bankärenden och jobbet som tekniker på en matvarufabrik. Matvarors nyttighet eller det motsatta testas f.ö. också på Teknovision liksom förpackningarnas miljöeffekter. Klädd i en sidenliknande dagpyjamas satte hon från soffan igång gräsklipparen att förvandla gräsplanen till en välansad grön rya, aktiverade kaffe- och andra köksmaskiner efter behov, och sörjde för att de önskade doserna av rock, pop eller Mozart strömmade ut ur de härför konstruerade musikanläggningarna. Potentiella besökare göre sig dock inga illusioner: den sköna flickan är av plast och skum. L 166.000 läsare, 7 dagar i veckan. De har mycket att ge.

Förutseende annonsörer har upptäckt detta. Har du?

HUFVUDSTADSBLADET

Annonser tel. (90) 1253 2 9/1992 FORUM

Utgiven i Forum nr 1992-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."