Telefoninrättningar kämpar mot Post- och televerkets monopoltendenser

av Thor Forsskåhl Forum 1981-09, sida 15, 20.05.1981

Taggar: Personer: Arno Tanhuanpää

Telefoninrättningarna kämpar mot Post och televerkets monopoltendense — Kraven på nya teletjänster från olika kund- och intressegrupper kommer att leda till stora förändringar i telefoninrättningarnas verksamhet, säger Telefoninrättningarnas förbunds verkställande direktör Arno Tanhuanpää.

Den kommande utvecklingen är ingalunda problemfri — det finns många intressenter och lagstiftningen är föråldrad eller bristfällig.

  • Den som är speciellt intresserad av att öka sitt utbud av teletjänster och därigenom förstärka sin position inom denna sektor är Post- och televerket (PTV), som bl a planerar kabel-TVservice i Rovaniemi och Villmanstrand.

— Det är naturligtvis helt rimligt att PTV utökar sitt utbud av teletjänster inom de områden verket redan betjänar.

— Men PTV har en benägenhet att tolka all annan verksamhet utom tele FORUM 9/8 — Post och telegrafverket har en benägenhet att tolk all annan verksamhet utom telefonsamtal och någon form av telegramförmedling. Telefoninrättningarnas förbund anser inte det finns stöd i lagen för en sådan tilkning, anser YD Arno Tanhuanpää. fonsamtal som någon form av ”telegramförmedling” och i enlighet därmed bör tillstånd för dylik verksamhet beviljas av PTV. Det finns inte något stöd i lagen för sådan tolkning, hävdar VD Arno Tanhuanpää. — Om PTV får monopol på alla eller de viktigaste framtida teletjänsterna, kan telefoninrättningarnas kundservice och utvecklingsmöjligheter bli lidande.

På telefoninrättningarna satsar man hårt på att kunna betjäna kunderna med olika teletjänster i framtiden. Det innebär att man bygger upp en beredskap för att kunna förmedla tjänster av typ Telset, databanker och kabelTV.

— Vi är inte intresserade av att tillhandahålla dessa tjänster själva, men vi åtar oss distributionen av dem. Vår huvuduppgift är överföring och förmedling av information, samt omvandling av signaler så att de passar både sändare och mottagare oavsett de är mänskor eller maskiner. Därför gör vi en klar distinktion mellan distiribution och produktion av teletjänster och program, konstaterar Tanhuanpää. Distribution är tekni — Vi betraktar distribution och byggandet av överföringsnät som en tek nisk fråga, Vårt primära mål är att bygga ut ett integrerat telenät på de områden vi verkar. Detta nät omfattar allt från storantennsystem (centralantenner) till bredbandsnät.

— Bredbandsnät behövs för att kunna överföra den ökade mängden av information samt för att garantera en god bildkvalitet t ex för kabel-TV.

— Idag är bredbandskablarna huvudsakligen koaxialkablar men i framtiden kommer man att övergå till optiska fiberkablar vilka redan finns på några orter enbart för förmedling av telefonsamtal.

De lokala telefoninrättningarna är idag sextio till antalet och betjänar två tredjedelar av landets befolkning trots att de geografiskt täcker bara 25 procent av Finland. Sammanlagt har de 1,76 miljoner telefoner anslutna. Resten täcks av PTV som också har monopol på all interurban telefontrafik.

Tanhuanpää antyder att det nu, då telelagstiftningen utreds, finns skäl för samhället att överväga ändamålsenligheten av att monopolet för interurban trafik bibehålls.

Det är möjligt att telefoninrättningarna kunde erbjuda en bättre service åt kunder som sysslar med dataöverföring och Telset-verksamhet. PTV har inte visat sig vara speciellt tjänstvillig och detta har lett till att någån samordning t ex i form av gemensamma databanker för Telset inte varit möjlig.

Yttrandefrihet i fara?

Om telefoninrättningarna är ute för att isolera sina problem och intressen till att omfatta endast den tekniska distributionen och överföringen, är man på flera andra håll speciellt intresserad av att förhindra att ett statligt monopol uppstår inom programproduktionen.

Speciellt Tidningarnas förbund har varit aktivt. Dess ordförande Väinö J Nurmimaa vill skapa en telefrihetslag som tillåter fri produktion av material som sänds via telefonnätet, det må vara faksimiltidningar, Telset-tjänster, kabel-TV-program eller mottagning av satellitsändningar. Detta för att bevara en hög grad av yttrandefrihet och för att tidningarna under det kommande decenniet kommer att komplettera det tryckta ordet, vilket redan delvis skett, med elektroniskt överförd text och bild.

Thor Forsskåhl 15

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."