Utgiven i Forum nr 1981-09

Tre system försvårar valet

av Martin Sandelin Forum 1981-09, sida 07, 20.05.1981

Taggar: Teman: videomarknaden

Videobandspelarna:

Tre system försvårar vale e Skillnaden mellan systemen är ganska liten. Alla system ger försämrad bildkvalitet. Hur mycket bilden försämras beror mera på hur mycket man har råd att satsa på sin apparat än på vilket system man väljer.

Den gemensamma principen för alla videosystem som säljs i Europa är omega-bandföringen. Namnet kommer sig av att bandet förs ett halvt varv runt den roterande trumman med videohuvudena i en form som påminner om den grekiska bokstaven omega. Bandet ligger snett över trumman och klättrar sin egen bredd under det halva varvet. Resultatet är att man spelar in diagonala spår på bandet. Varje spår rymmer en delbild.

Men här tar likheten slut. För hemmabruk tävlar tre märken om köparnas gunst: Video Home System (VHS) som utvecklats av JVS i Japan, Beta som Sony gav upphov till, och V-2000 som är Philips nya system. På marknaden finns ytterligare bl a Sonys Umatic system och Philips gamla VCR system.

För att ytterligare förvilla valet för konsumenten är alla system olika. Har man en gång beslutat sig för t ex VHS så har man ingen glädje av grannens Beta-kassetter.

Lite historia

I början på 70-talet lanserades de första videoapparaterna. Föregångare var Philips med sitt VCR system och Sony med sina U-matic apparater.

Sonys U-matic system, använder ett bredare band (3/4 tum) än de övriga. Det bredare bandet och den högre bandningshastigheten ger U-maticen en oslagbar bildkvalitet. Till skillnad från övriga system har U-maticen

Den gemensamma principen för alla videobandsystem som säljs i Europa är den s k omegabandförin gen.

FORUM 9/8 också två ljudspår. U-maticen var egentligen inte avsedd för hemmabruk mer systemet är intressant därför att det låg till grund för Beta-systemet som idag, beroende på vem man talar med, har mellan 30 och 50 procent av videomarknaden.

Det speciella med Beta-systemet när det introducerades år 1975 var att det var det första systemet där inspelningen skedde utan skyddszoner, guard bands. Detta möjliggjorde en längre speltid på en mindre kassett.

Sänkt bandhastighe 1978 introducerade man = Betasystemet för PAL i Europa. I denna version sänkte man bandhastigheten till 1,87 cm/s och förlängde på så sätt speltiden till 3 timmar 15 minuter.

VHS skiljer sig från Beta främst genom att kassetterna är något större medan spelarna är lite mindre. Spelarnas ytterdimensioner minskade man genom att använda ett enklare laddningssystem, VHS (egentligen en förkortning för Victor, Hitachi och Sharp) satsade också kraftigare än Beta på den europeiska marknaden och är idag marknadsledare.

Philips VCR (Video Casette Recording), som var det första på marknaden skiljer sig från övriga system främst genom att bandspolarna koncentriskt ordnade på varanda. Orsaken till att man valde att lägga spolarna på varanda är att bandet måste föras snett över trumman med videohuvudena. I jämförelse med Beta och VHS innebär detta att videotrumman inte lutar lika mycket mot lodlinjen.

Vändbar kasett har Philips utvecklat. V-2000 känne Att välja videobandspelare är inte någon lätt uppgift. De tre systemen på marknaden, VHS, Beta och V-2000 är inte kompatibla. När man en gång valt system sitter man också fast med detta. Någon standardisering på kassettsidan har tillverkarna inte lyckats åstadkomma, och rykten om nya system hjälper bara till att öka förvirringen.

Det nyaste systemet, Video 2000, tecknas av att kassetten kan spelas på bägge sidor (precis som den vanliga musikkasetten). Istället för att lägga ett bildspår över hela det 1/2 tum breda bandet delar V 2000 maskinen bandet i två halvor på 1/4 tum. Systemet ger den överlägset längsta speltiden, t om 8 timmar på samma kassett.

Idag ser det ut som om VHS Beta och V-2000 är de system som skulle överleva på marknaden. VHS och Beta är redan starkt etablerade, med bl a stora utbud färdigt bandat programmaterial, och Philips V-2000 lanseras starkt på den europeiska marknaden.

Men nya system är säkert på kommande. Det har redan länge ryktats om ett nytt videosystem från Sony med en mycket mindre kassett än de nuvarande. Man har t o m spekulerat i att kassetten skulle vara lika stor, eller liten, som den vanliga C-kasetten. Ett annat system på kommande med lika liten kassett tillverkas an Funai och kallas Compact Video Casette, CYC. Bandet är 1/4 tum brett och bandningen sker, som på övriga spelare, med snedspår. Vad betyder detta för dig?

För den vanliga videokonsumenten som använder sin apparat för att banda program från televisionen har det egentligen inte så stor betydelse vilket system man väljer. Skillnaden mellan apparaterna, som kostar mellan 4 0007000 mark, är större än skillnaden mellan systemen, I de olika prisklasserna erbjuder tillverkarna en uppsjö finesser.

Slow-motion, stillbild, fjärrmanövrering och 16 dygns förhandsprogrammering står på allas program. I enklare och billigare utförande får man tre dygns förhandsprogrammering och en enkel minnessökare.

Systemvalet har betydelse endast i det fall man tänker skaffa sig en portabel utrustning för tillverkning av egna video-program. På den fronten får man ännu vänta flera år innan V-2000 systemet har något att erbjuda. År man intresserad av att ta del av de färdigt bandade kassetterna lutar också valet mot VHS eller Beta.

Martin Sandeli 7

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."