Utgiven i Forum nr 1981-10

Tokyo etta, Helsingfors åttonde... Bland världens dyraste städer

av Maria Planting Forum 1981-10, sida 18-19, 03.06.1981

Taggar: Teman: levnadskostnader

Tokyo etta, Helsingfors åttonde…

Bland världens dyraste städer

Tokyo är världens dyraste stad att leva i. Nästdyras är Nigerias huvudstad Lagos och på bronsplats finner vi Buenos Aires. Helsingfors intar åttonde plats på denna ”Tio i topp-lista”, efte bl a Oslo (5:e plats) och Stockholm (7:e plats).

e Rankinglistan över världens dyraste städer tjänar främst som en guide för företag som funderar vad de skall betala i lön at sin uttandsstationerade personal. Listan görs varje år av den kända internationella konsultfirman Business Internationals analytiker.

Business International’s 1981 Worldwide Survey of Living Costs är den ofMeiella titeln på undersökningen som rankar ew fyrtiotal huvudstäder i dyrhetsordning med New York som basstad. Basstaden har indexet 100 och kostnadsnivån i alla andra städer vägs mot den i New York. Alla data är naturligvis utformade så att vilken som helst av städerna kan användas som basstad. d v s ges indexet 100.

Det är inte mera fraga om vilken stad det är billigast att leva i. utan vilken som ruinerar minst. kommenterade en företagsledare undersökningsresultatet i ar.

Inflation och fluktuerande valutakurser accelererar levnadskostnadsstegringen i huvudstäderna, konstaterar BI:s analytiker. Över hälften av städerna i undersökningen har en inflationstakt på över 15 procent och en del, 1 ex Lima, Tel Aviv och Buenos Aires noterar inflationssiffror som häller sig närmare 100 procent.

I Europa är tex Geneve och Zörich. som tidigare ansags vara kontinenten dyraste städer, relativt billiga i är pga schweizerfrancens fördelaktiga kurs. Tom Helsingfors är idag dyrare än de schweiziska städerna!

BI:s analytiker framhåller att kostnadsskillnaden mellan den dyraste och den billigaste staden har minskat betydligt. För närvarande är Tokyo dubbelt så dyr som den billigaste staden, Lima (med index 77,1). I fjol var skillnaderna ännu mycket större och för två är sedan var Tokyo fyra gånger så dyr som den billigaste staden på listan.

Multinationell konsult

Multinationell information för at tillgodose multinationella företags behov - det kunde vara mottot för Business International Corporations verksamhet.

Företaget grundades redan 1954 för att erbjuda just de multionationella bolagen pålitlig och oavhängig information i olika länder. Då var internationalisering ett föga känt begrepp och de multionationella bolagen ännu relativt få.

Men internationaliseringen tog fart och ökar undan för undan också behovet av den typ av information och konsulttjänster som BI erbjuder.

Riskanalys hör till företagets verksamhet — i en orolig värld är detta en viktig serviceform. Varje företag som funderar på att etablera sig utanför det egna landets gränser gör någon form av riskanalys, antingen själv eller med hjälp av en konsult.

Riskanalys ger uppgifter om hur lönsam en investering kan väntas vara, vilka faktorer – politiska eller ekonomiska — som kan påverka utfallet osv. Billig arbetskraft är naturligtvis positivt och kan avgöra var det lönar sig alt grunda ett nytt dotterbolag, men om den politiska eller ekonomiska instabiliteten samtidigt är slor är det bäst att låta bli.

Riskanalytikernas främsta uppgift ä att försöka identifiera riskerna som är förknippade med sådana investeringar och efterfrågan på deras tjänster ökar kraftigt överallt i världen.

Idag är BI världsberömt inte bara som konsultfirma, utan bedriver också omfattande egen forsknings- och förlagsverksamhet.

Företaget utger bla ett stort antal ansedda ekonomiska veckorapporter för affärsvärlden; Business Europe, Business Latin America, Business Asia, Business Eastern Europe, Business International Money Report och Business China (varannan vecka). Dessutom publicerar BI sina forskningsrapporter som främst gäller affärsförhållanden i olika delar av världen.

Idén med dessa etablerade och regelbundet återkommande rapporter är att företag var som helst i världen kan vända sig till BI och köpa viktig information omedelbart utan att behöva gå omvägar via egna konsultuppdrag.

Världens tio dyraste städer 1981

Tokyo 160,4 Lagos 152,1 . Buenos Aires 146,5 . London 133,6 Oslo 128,9 Abidjan 128,0 . Stockholm 127,8 . Helsingfors 123,6 . Wien 120,2 . Zörich 120, 1. 2. 3 4, 5 6. 7 [] 9 0.

1

Indextalet är beräknat på basen av följande: En shoppingkorg full med matvaror (samma varor i alla städer), alkoholdrycker, husgeråd, tobak, hygienprodukter, tjänster, kläder, hushållshjälp, rekreation samt underhållning och transporter.

Basstad är New York som har index 100.

Vi ligger inte i den absoluta toppen — men nog oroväckande nära. är 123,6, New Yorks är 100.

18

Helsingfors är på åttonde plats bland världens dyraste städer i år. Vårt index

FORUM 10/81

BI har etablerat sig i ett tjugotal länder och verksamheten omspänner redan över åttio länder. Det europeiska huvudkontoret finns i Genéve där också den idstående listan på världens dyraste städer publicerats.

Hela företagets huvudkontor finns i New York.

Bl i Wien

I Wien finns en av de kanske intressantaste BI-branscherna. Wiens ställning som staden där öst och väst möts och genom vilken en stor del av dagens öÖst-västhandel sker. har helt naturligt präglat också BI:s inriktning.

I Österrike koncentrerar företaget verksamheten på att studera öst-västliga handelsrelationer och erbjuda konsulttjänster t ex ilicens- och etableringsfrågor för företag som är intresserade av SEV-marknaderna eller Jugoslavien.

I Wien redigeras också veckorapporten Business Eastern Europe och här görs dessutom sedan 1974 speciella handböcker på vart och ett av SEV-länderna samt Albanien och Jugoslavien. Det är böcker som ger både bakgrundsinformation om tförhallandena i de olika länderna och som dessutom uppdateras varje månad med nya direktiv och bestämmelser t ex i licensfrågor.

John F Skinner, själv forskare vid BI 1 Wien. framhåller att de två publikationsserierna kompletterar varandra.

Veckorapporten ger prenumeranten en chans att ständigt följa me utvecklingen på de olika SEV-marknaderna och samtidigt hålla ett öga på vad konkurrenterna sysslar med där, säger han. — Handböckerna är avsedda att användas som uppslagsverk, man kan ”prenumerera” också på dem Det innebär att prenumeranten månatligen får nya eller uppdaterade delar till dem. Knapphandlare göre sig ej besvär, dethär är dyr internationell konsultverksamhet vi talar om. Årsprenumerationen på t ex veckorapporten från Wien går lös på nästan 1000 CHF (drygt 2 000 FIM) och alla tjänster betalas i schweizer — En av våra uppgifter här i Wien är också att identifiera nya businessmöjlighete franc…

Men smakar det så kostar det och ett förelag som på allvar är intresserat av SEV-marknaderna gör klokt i att halla kontakt med Bli Wien.

Överallt i världen där BI är samt erbjuder företaget ”färdig” information som det säkert lönar sig att utnyttja. Det är bade dyrt och tidsödande at sj tta igang att samla den information som BI erbjuder direkt en av de suveräna internationella businessideerna som Business International har identifierat.

Maria Plantin östländern för våra kunder, säger John F Skinner som själv verkar som forskare vid Business International bransch i Österrike.

“Huolintakeskus: ett begrepp inom spedition och transport.”

Vår nationalekonomi är viktig för oss alla. Rätt skött kräver den både export och import, dvs. varuutbyte.

Att leda varuströmmarna över gränserna är inte en fråga om enbart fysisk förflyttning. Spedition och transport av varor från land till land, från världsdel till världsdel kräver mycket tankearbete, kunnighet och planering. Där behövs den transporterande speditören.

Landets ledande expert på spedition och transport heter Oy Huolintakeskus Ab. Företaget har åtta dotterbolag, som sköter olika sektorer av spedition och transport. Alla dessa tillsammans bildar Huolintakeskus-koncernen som är känd fö & kunnig speditionsservice med massor av nyttiga kontakter och allt ”papperskrig” i kompetenta hände € tillförlitlig transportservice, vilken väg man än väljer: genom luften, över hav eller lan $ ADB-tillämpning på spedition och transporter, datasamarbete ”på dataspråk” med motsvarande anläggningar hos kunde 6 finsk yrkesskicklighet — plus ett världsomspännande nät av representanter.

Kort sagt: Huolintakeskus anses rätt allmänt vara den främsta experten på både export och import, det må sedan gälla små varupartier eller större enheter, 1.ex. leverans av hela anläggningsprojekt. Från eller till Finland. Genom luften. Över hav. Eller per landsväg. Men i vart land enligt landets sed.

Du som gör affärer med utlandet: vare sig ditt företag är litet eller stort - ta kontakt med oss på Huolintakeskus! Vi har allt som behövs. Vilja. Skicklighet. Över femtio års erfarenhet. Samt mycket goda resurser att lösa även ditt företags export- och importproblem. Så att dina transporter löper smidigare. Så att dina kostnader blir lägre.

OY HUOLINTAKESK US AB

Krämertsskogsvägen 2, Helsingfors 62, tel. 90-75 621

Postadress: PB 405, 00101 Helsingfors 10

Björneborg & Fredrikshamn « Hangö & Hfors-Air e Jyväskylä e Karleby e Kotka e Kouvola e Kuopio « Lahtis e Mäntyluoto Rovaniemi e Tammerfors eTorneå e Uleåborg e Vainikkala e Valkom + Varkaus e Vasa e Åbo

Utgiven i Forum nr 1981-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."