Utgiven i Forum nr 1975-14

Tre miljardprojekt i Sovjetunionen

Forum 1975-14, sida 26-27, 17.09.1975

Taggar: Orter: Sovjetunionen Teman: byggprojekt

FORUM 14 « 75

FORUM 14 : 7 27

TRE miljardprojekt i Sovjetunionen

De tre stora byggprojekten öster om riksgränsen hör utan tvivel till årets stora affärer. Det är dem man har talat om hela vintern, och hela våren, sommaren och förhösten har man väntat på de avgörande underskrifterna för att kunna fortsätta arbetena där.

Pääjärvi, Kostamus och Svetogorsk. Tre för finländska förhållanden jättestora projekt, som har stor ekonomisk betydelse, som utgör en utmaning för vårt lands byggnadsindustri och som har en rent av avgörande betydelse för sysselsättningen både inom byggbranschen och lokalt.

Kommer inte beställningarna, då klämtar det många klockor för byggindustrin.

Men det finns gott hopp om att beställningarna kommer — en har redan kommit: avtalet om andra fasen av Svetogorskbygget undertecknades samma dag första fasen invigdes.

Sedan regeringen beslöt påta sig det ekonomiska ansvaret för inflation genom att utsträcka de s k K-garantierna till de utländska byggprojekten, är de värsta hindren även för de återstående avtalen undanröjda.

Ny Den sista september skall Pääjärvi II stå färdigt för överlämning. Det är inte något småpyssel man har haft för sig därute mitt i ödemarken: en virkesbehandlingsanläggning för 50 000 m?/år, 19 bostadshus med en lägenhetsyta på sammanlagt 46 000 m?, ett köpcentrum, ett stadshus, ett klubbhus, ett sjukhus med 41 patientplatser plus en poliklinik, ett bageri, ett daghemshus, en bilverkstad, en skola, en brandstation, ett oljelager .. .

För knappa 150 miljoner mark har man byggt ett prydligt litet samhälle för 4 000 invånare mitt i urskogen, Man startade 1971 — innan dess var det bara vargarna som ylade och björnarna .som brummade där det nu står någonting som kunde vara vilken sovförort som helst utanför vilken stad som helst i södra Finland.

Stor lokal betydelse

När byggstyrkan har varit som störst har det rört sig om 600 man — den sista avdelningen består av 150 man, mest installatörer och mekaniker som lägger sista handen vid virkesbehandlingsanläggningen. Byggnadsjobbarna har för det mesta kommit från Kuusamotrakten, och där väntar man med bävan i bröstet på besluten om tredje fasen av bygget, det så kallade Pääjärvi III. Får Perusyhtymä den ordern, anser man i Kuusamo att sysselsättningen är tryggad för de två kommande vintrarna.

Enormt område

Pääjärvianläggningen ska inte producera något — åtminstone inte den delen som nu står färdig. Det är en anläggning

Virkesbehandlingsanläggningen består tills vidare av två linjer — här den ena — längs vilka virket matas in för kapning och mätning. Allt är elektroniskt styrt, och en minidator styr elektroniken. Anläggningen är något av det modernaste i sitt slag I hela världen.

oaser

Det är Rauma-Repola som bygger virkesbehandlingsanläggningen. Än så länge är den byggd för en kapacitet på 500 000 kubik per år, men skall enligt en del uppgifter byggas ut till en kapacitet på 750 000 kubik, och eventuellt få sällskap av en spånskivefabrik med kapacitet på 100 000 ton per år.

där man behandlar det virke som kommer från området runt omkring.

Med runt omkring menar man ett område på 5 000 kvadratkilometer… Det blir nog en och annan vedhalva man tar tillvara där med moderna skogsavverkningsmetoder. Man har inte riktigt klart för sig hur mycket virke man kan få — uppgifterna växlar mellan 500 000 och 750 000 kubik per år — men den här virkessorteringsanläggningen är i alla fall byggd för den första mängden. Virket transporteras till Pääjärvi med bil, men något öster om staden finns en järnväg, och det är antagligen meningen att man skall använda sig av den också så småningom.

Anläggningen

Själva — virkesbehandlingsanläggningen ligger några hundra meter utanför staden, och den består av två linjer, tydligen en för gran och en för tall. Man kapar virket i lämpliga längder oc mäter det samt sorterar sedan alltsammans för vidare transport till själva produktionskombinaten, vilka som sagt inte finns i Pääjärvi utan annorstädes i det sovjetryska Karelen.

Men i samband med utbyggnaden av virkesbehandlingsanläggningens kapacitet planerar man att bygga en spånskivefabrik i Pääjärvi. Man anser att den skulle kunna köra med den råvara som blir över vid virkesbehandlingen. Det är de två projekten som kallas för Pääjärvi Il, om vilka man alltså nu förhandlar på basis av de anbud Perusyhtymä inlämnat.

Själva virkesbehandlingen sker med elektronisk styrning, och det är RaumaRepola som byggt anläggningen.

Den betraktas som en av de mest moderna i hela världen, och driften kan skötas av några få män. De ryska beställarna har byggt ett reservkraftverk med medel att leverera den mycket jämna elström som de elektroniska styrmaskinerna och miniatyrdatorn behöver för att fungera.

Fina erfarenhete — Det har varit synnerligen intressant, det här projaktet, säger inköpschef Roger Hakalax om erfarenheterna. Det är främst konsten att projektera stora enheter man lärt sig av de två första faserna i Pääjärvi. Kommer nu sen tredje fasen därtill, sitter man på Perusyhtymä nog inne med en ytterst värdefull kunskap som går att använda var som helst. Själva staden har ungefär samma standard som vilken sovstad som helst i Finland. Bostäderna är två- och trerummare, och servicen med köpcentret och restaurangen i centrum av staden är väl ungefär så bra som den är i andra liknande sammanhang.

Man hör förresten lika mycket finska som ryska i Pääjärvi, även bland de nya urinvånarna. De flesta av dem kom mer från Karelen. Forts på sid 30

Köpcentrum med krog hör till bilden naturligtvis. Skyltarna är på ryska och på finska — inte för byggarnas skull, utan för att större delen av de 4000 invånarna är karelare med finska som hemspråk.

Utgiven i Forum nr 1975-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."