Tro, hopp och teknologi

av Torsten Fagerholm Forum 2014-03, sida 05, 27.03.2014

Taggar: Personer: Jukka Uosukainen

Tro, hopp och teknolog Är du teknologitroende; utgör elbilar och solkraft droppar i havet “Revolutionen inom miljöteknologi kombinerat med bromsad befolkningsökning och lägre materiell konsumtion är tre förutsättningar för en hållbar framtid. Politikerna måste övertyga folket att den fossila epoken är förbi”

Rika länder har fortfarande inte betalat pengar till klimatfonden. Hur skall ni kunna erbjuda konkreta och skräddarsydda lösningar för ren energi och stärka u-länders chanser att stå emot extremväder “De rika länderna kommer att investera flera miljarder i fonden. Vi har redan tillräckligt med medel för att svara på teknologirelaterade frågor. Ifall det uppstår finansieringsförslag så styr vi dem vidare till fonden?

Utgör bristfälliga strukturer inom u-länder samt handels- och patenttvister hinder för teknologiöverföring “Vi betonar vikten av sporrande investeringsmiljöer, och ger råd för att utveckla nödvändiga förutsättningar. Alla u-länder behöver stöd för att sprida klimatteknologi på marknaden. Först bör man slopa miljardstöden för fossil energi. De snabbaste inbesparingarna kan göras via enkel sparsamhet vid energibruk. Upphovsrätter är en het potatis, men de flesta resurser finns att tillgåbilligt, eller utan copyrighthinder”

Tar u-länder en offerroll då de kräver att pengar och färdiga lösningar serveras på en bricka “Man bör förstå att många u-länder saknar tillräcklig kunskap och resurser för klimatåtgärder. Speciellt de fattigaste länderna måste få hjälp. Å andra sidan bör man kräva mer av tillväxtekonomier?

Du är klimatförhandlingsveteran. Är du frustrerad av den sega FN-processen “Jag är verkligen bekymrad. Förra hösten tog man några steg bakåt. Man ligger långt ifrån ett internationellt bindande avtal. Själva processen står på spel, och hot med handelssanktioner är överliggande?

KLIMATDIREKTÖR. ör för IP

Förhandlingar sköts ofta av tjänstemän utan konkret fälterfarenhet. Blir diskussionerna abstrakta “Sant, det råder delvis ett stort avstånd mel lan politiska förhandlingar och konkret arbete. Frustrationen och misstron är historiskt kopplad till kolonialism och västerländsk hegemoni. U-länderna anser att rika stater inte gör tillräckligt, och att vi erbjuder för lite stöd Är ändrade levnadsvanor och teknologisk utveckling viktigare än politiskt snack “Trots att förhandlingarna är sega och politikerna tvekar, så kan de bidra till att samla det bästa kunnandet, toppteknologierna och de viktigasignalerna?

Hur överlever man en förhandlingsmaraton in på småtimmarna “Finsk utbildning och sunt bondförnuft. Finland uppskattas för sin neutrala nordiska ställning. Ibland har jag tvingats öva upp mitt tålamod. Drivkrafterna och målsättningarna samt förhandlingskulturerna kan skilja sig skarpt åt”

Bör en förhandlare vara ärlig, eller en slug schackspelare “Är man beräknande kan det slå tillbaka. Ärlighet bär längst. Speciellt ordföranden bör kunna förstå delvis obegripliga förslag. Man får inte vara blåögd heller. Ibland kan synbart enkla grejer gå i lås. Man behöver verkligen ett sinne för humor Är det rätt att kräva ansvar av gamla industriländer, samtidigt som tillväxtekonomier och oljeproducenter orsakar allt mer utsläpp? “Hur man än ser på det historiska ansvaret för utsläpp bör vi skära ner våra egna med 40 procent till 2020. Samtidigt grälas det om 2030, och utsläppen ligger på ohållbara nivåer. Alla bör delta enligt förmåga. Det är naivt att tro att stater som Indien, Tanzania eller Kenya avstår från chansen till tillväxt, eller accepterar fattigdom. Därför behövs massiv teknologiöverföring?

Medborgarrörelsen lobbar hårt för utopistiska klimatmål, Är det demokratiskt “Här syns klyftan mellan kraven som verkligheten ställer och den politik som förs. Miljörörelsen pressar på EU - en av de få som ens är beredd att lyssna på deras krav. De medger att EU är lokomotivet för klimatprocessen!?

Vilka exportmöjligheter har Finland inom cleantech “Vihar en lysande chans att erbjuda energieffektivtillverkning och förnybar energiproduktion åt u-länder. Många länder i väst marknadsför egna lösningar aggressivt. Det är dags för Finland att tänka om sin u-landspolitik på denna punkt”

Vad anser du om missbruket av COM-projekt i Kyoto-protokollet, där industriländers klimatpengar hamnat i fel fickor “CDM bygger på en sund tanke. Vi måste styra massiva mängder teknologi till u-länder, i synnerhet Kina. COM-mekanismen är delvis övertung, och ibland är nyttan hos projekten tvivelaktig. I vissa fall har det uppstått perversa incentiv med ökade skadliga utsläpp. Samtidigt har det flödat tiotals miljarder euro till u-länder - den största enskilda satsningen inom hela klimatprocessen” HI

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 32014

Utgiven i Forum nr 2014-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."