Utgiven i Forum nr 2014-03

Välkommen till nästa bubbla

av Torsten Fagerholm Forum 2014-03, sida 03, 27.03.2014

Den nya teknikvågen bygger på nya förutsättningar, men innehåller en kraftig dos gammal hajp. Flera bolagsvärderingar ligger i skyarna. Halleluja?

Välkommen till nästa bubbla

Energi, entusiasm, dynaem mik. Drivna människor, storslagna planer. Snabbt skall det gå! Intäkterna får komma senare. Aktiehandeln kring sociala medier exploderar. En hysterisk optimism och blåögd tro på tillväxthistorier matar även förhoppningsbolag och lycksökare. Vid millennieskiftet betalade investerare sagolika summor för 3G-licenser och webbportaler. Allt byggde på förväntan. Intäktsmodellerna var grumliga, men den detaljen ansågs irrelevant. Idag är det billigt att starta digitala bolag. Flera verktyg är gratis. Logistiken och infrastrukturen är inget hinder. På en kort tid kan man nå stora delar av jordens befolkning. Ändå gör klädsajten Zalando fortfarande stora förluster medan Citigroup antar att det onoterade bolaget är värt 8,5 miljarder euro. Dagens värderingar inom aktier och företagsköp påminner delvis om teknobubblan. Mobil teknik och sociala medier har blivit vardag. Samtidigt blöder tryckta medier, TV och bokförlag sakta ihjäl. Placerarna jagar febrilt efter bolag som kan kapa reklamintäkter av gammaldags aktörer. Det matar bubblan. Vem minns fantastiska" företag som lockade finansiering kring 1999 innan kraschen? Idag är de bortblåsta, trots alla klick och användare. AOL, Jippii, TJ Group och Boo.com. Ponera börsnoteringar som Facebook och Twitter. Den amerikanska aktiemarknaden har stigit fem år i följd. Det sammanfaller med ett globalt nollränteläge (negativ realränta). Börsen är det enda som erbjuder avkastning. Digitala medier samlar användare och anställda. Hur omvandlas det till intäkter? Somliga vet, men vinnaren kammar ofta hem hela potten. De övriga delar på smulorna. För att infria förväntningarna måste de sociala medierna fortsätta växa radikalt. I skrivande stund tar det upp till 700 år att tjä natillbaka vad man investerat ifall man köper aktier som Twitter, och mer än 100 år då det gäller Linkedin eller Facebook. Ifall vinsterna förblir oförändrade, det vill säga.

Börsens återkommande generationsskiften föder bubblor i jämna repriser. Investerare kräver tillväxt. På kuppen glömmer man bortlönsamheten. Och gränserna för tillväxt.

Bolag som Facebook och Linkedin haussar volymerna och rapporterar fantastiska ökningar i antalet registrerade användare. Men det finns en gräns för hur mycket tid vi orkar ägna åt att peta och stirra på skärmar.

I februari köpte Facebook rivalen och meddelandetjänsten WhatsApp för oerhörda 19 miljarder dollar. Endast 4 miljarder betalas kontant, medan 15 miljarder överlåts i form av Facebooks egna aktier, alltså virtuella pengar. I februari hade den SMS -liknande tjänsten WhatsApp 450 miljoner användare. Facebook betalar hela 42 dollar för varje enskild kund, trots att bolagets enda potentiella årliga intäkt är blott 99 cent per användare. Infrias potentialen?

WhatsApps trumf är fokus på användarupplevelsen. Tills vidare vägrar bolaget ta in annonsörer, spel, kringförsäljning eller shoppingtjänster. Användarlojaliteten inom sociala medier är låg, konkurrensen är knivskarp. Kunderna emigrerar gärna så fort användbarheten försämras. Alternativt då bättre eller billigare alternativ erbjuds. Valmöjligheterna är många. Medvetandet om integritetshot och bedrägerier växer. Det gynnar tjänster som HushHushApp.

Vad är en användare värd? Vad är ditt data och din integritet värd? Sociala medier påminner om tulpanlökarna i Holland. Vem sitter med Svarte Petter på hand då bubblan spricker?

Välj noga vem du litar på, gallra bland hajpen. Köp hellre fastigheter samt mark. loru www.forummag.fi feedback &forum.fi

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med elva nummer per år Webbplats: wwwforummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Prenumerationer: 010 322 5251 eller wwwforummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Torsten Fagerholm, chefredaktör och ansvarig utgivar 010 322 5253, torsten.fagerholm&forum.fi Bo Ingves, redaktionsche 010 322 5252, bo.ingvesaforum.fi

Allmän e-post: redaktionen&forum.fi Layout: Bo Ingves

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Påhl Ruin (Baltikum)

Björn Ådahl (Asien)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker) Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Startup)

Carl Haglund (kolumnist, Ministern har ordet) Henry Clay Ericsson (Linked In referat)

Annonser och prenumerationer: Mikael Lönnqvist: 010 322 5251 mikaellonnqvist&forum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10944 exemplar (jan-dec 2012) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: 4 PunaMusta Tammerfors 2014

ISSN 0533070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m? och Novapress Silk = === Bog/m? ne

FORUM FÖR EKONOBI OCH TEKNIK NR 32014

Utgiven i Forum nr 2014-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."