Utgiven i Forum nr 2015-09

Tro på morgondagen

av Carl Haglund Forum 2015-09, sida 24, 29.10.2015

Iro p morgondagen

CARL HAGLUND X Jag har vid flera tillfällen här i Forums spalt efterlyst arbetsmarknadsreformer. Det här har också kommit att bli höstens heta tema i politiken. Finland måste förändras. De allra flesta verkar inse att timmen är slagen och behovet av förändringar är akut.

Utmaningarna exemplifieras av att vårt land var det enda EU-landet som inte hade ekonomisk tillväxt under det andra kvartalet i år, och det faktum att vår statsskuld ökar mer än skulden i krisländerna vid Medelhavet. Det gäller alltså att acceptera fakta och fundera hur vi på ett genomtänkt och balanserat sätt kan få en smidigare arbetsmarknad.

För några veckor sedan publicerades World Economic Forums årliga konkurrenskraftsmätning. Finland hade åkt ner från plats fyra till plats åtta. Det här är redan i sig en oroväckande

Skribenten Carl Haglund är ekonomie magister och Svenska folkpartiets ordförande.

och hänvisat till att det är fel att sätta ett tak för exempelvis semesterersättningar. De menar att det här ska man kunna komma överens om mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Den här logiken skulle annars fungera, men här glömmer man bort det faktum att vii vårt land har allmänbindande kollektivavtal, som betyder att vi i verkligheten inte har verklig avtalsfrihet på arbetsmarknaden. Det är nämligen så, att arbetstagare som inte hör till facket i ett arbetsförhållande i en bransch där företaget inte är en del av kollektivavtalen, också tvingas följa det allmänbindande avtalet.

De här realiteterna är orsaken till varför jag för min del tycker man ska vara försiktig med att tala om tvång som något nytt fenomen på vår arbetsmarknad. Med allt detta sagt är det dock så att hopandet och roendet kring regeringens arbetsmarknadsförslag onekligen ger ett intryck av att beredningen vari utveckling. Då man studerar konkurrens- Det ar nämligen en aning förhastad.

kraftsutredningen lite närmare visar det sig just förtroende v attjust arbetsmarknaden är en bit där vikla- a, Förtroende. En viktig bit som saknats i hösrar oss förhållandevis dåligt. Utbildningen behöver framom tens diskussion är de lokala avtalen. Dessa däremot bidrar tillsvidare till att vi får en alla de motsätt- skulle göra att man kunde beakta de specifirätt god placering i den sammantagna ran- ningar som råder. ka behov en region, bransch eller ett företag kinglistan. Ett förtroend e att har. Det bidrar till att hålla sysselsättning Lag är tvång. Den aktuella diskussionen om arbetsmarknaden har till stora delar handlat om begreppet tvång och det som kritikerna kallar för tvångslagstiftning. Framför allt FFC har ansett att regeringens och riksdagens inträde vid arbetsmarknadens förhandlingsbord är en ovälkommen utveckling.

Man har bestämt avvisat alla lagar som skulle medföra förändring. Argumentationen kring tvång är en aning betänklig. Dels är det ju så att lagstiftning till sin natur ofta handlar om tvång. Arbetsgivarna tvingas betala ut minst minimilön, vi medborgare tvingas följa samhällets ordningslagar och företagarnai vårt land lever med en stor mängd regleringar som bör följas för att näringen skall kunna idkas. Ja, listan över alla lagar som tvingar fram olika arrangemang på arbetsmarknaden kunde göras lång.

Kritikerna har också talat för avtalsfrihet framom tvån vidare”

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 8201 föra Finlan en på fötter i utmanande tider. På grund av avsaknaden av lokala avtal är samarbetsförhandlingar med uppsägningar som resultat i regel det som sker i vårt land.

På den här punkten måste vi ta ett stort steg framåt. Lokala avtal bygger dessutom på förtroende. Det är nämligen just förtroende vi behöver framom alla de motsättningar som råder. Ett förtroende att föra Finland vidare. Vårt land har hamnat in i ett mentalt klimat som inte har tillräckligt mycket framtidsanda.

Det står klart att vi behöver förändringar på arbetsmarknaden, norm- och spar talko och mycket mer för att vända den ekonomiska trenden. Det här behöver dock kryddas med en rejäl dos positivism för att tron på morgondagen ska vara tillräckligt stark. Det är nämligen just tron på morgondagen som är avgörande då företagen fattar beslut om investeringar och nyanställningar. Den tron uppstår som känt inte genom att bara säga nej till förändringar. m

Utgiven i Forum nr 2015-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."