Utgiven i Forum nr 2015-09

Uppåt i Sverige

av Bo Ingves Forum 2015-09, sida 08, 29.10.2015

SVENSKARNA GÅR FÖRE. Finländska företag halkar efter om vi fortsätter som nu.

Uppåt i Sverige

Handeln med Sverige är i allt högre grad arbetsfördelning. en då Sverige attraherar den absoluta majoriteten av investeringar i Norden drar andet nu ifrån Finland.

BO INGVES TEXT

X Det konstaterar Konecranes styrelseordförande Stig Gustavson och Ålandsbankens viceordförande Christoffer Taxell i en gemensam intervju för Forum.

”I Sverige är man bättre på att hålla fingret på tidens tand. Det är ingen händelse att sex av bidragen i Eurovisionen var skrivna av svenskar. Vi måste samverka med Sverige för att få draghjälp och kunde börja med att importera den svenska attityden med positivt tänkande, öppenhet och serviceinriktning”, säger Gustavson.

Han konstaterar också krasst att man i Finland jobbar mindre än på många andra håll i världen.

”1I finsk verkstadsindustri arbetas enligt officiell statistik i medeltal 300 timmar mindre per år än i USA. Det är närmare en och en halv månad räknat i arbetsdagar”

Samtidigt kan finska företag enligt honom inte anpassa arbetstiderna enligt orderstocken på samma sätt som svenska och fram för allt tyska företag.

”1 Finland kan anställda vara borta från jobbet när de behövs som bäst på grund av vårt arbetstidssystem med olika extra ledigheter. När man inte vet hur många som egentligen är på jobb vid en viss tidpunkt är det svårt att räkna offerter”, säger Gustavson.

Konkurrenskraften avgör. Taxell betonar att det finns ett enda sätt att svänga den negativa ekonomiska utveckl ingen i Finland: den finska exportindustrin måste bli konkurrenskraftigare.

Ledstjärnan är att finska företag måste vara minst lika bra som sina bästa konkurrenter för att klara sig internationellt.

Hjulet är redan uppfunnet

X Att svenska och finska toppchefer via frivilligarbete hjälper finska små och medelstora företag att etablera sig i Sverige är altruistiskt om något.

Just detta gör Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm som sedan 1936 arbetat för att skapa ekonomiskt mervärde mellan Finland och Sverige, utan ideologiska baktankar.

”Vi deltar i handelskammarens verksamhet för att det är viktigt att upprätthålla kontakten och den ekonomiska infrastrukturen mellan länderna på ett strukturerat sätt”, säger Stig Gustavson och Christoffer Taxell.

De är båda viceordförande i handelskammarens fullmäktige med den ekonomiska tungviktaren Jakob Wallenberg som ordförande.

De har deltagit i handelskammarens verksamhet i många år som representanter för finsk storföretag som aktivt har expanderat i Sverige.

”I dagens ekonomiska utmaningar i Finland är handelskammarens arbete viktigare än någonsin. Det är ytterst viktigt att den finska staten stöder handelskammarens verksamhet ekonomiskt, för den hjälper uttryckligen finländska mindre företag som har svårt att etablera sig i ett främmande land på egen hand”, säger Taxell.

Hjälper där det behövs. Tyvärr har handelskammaren varit tvungen att skära i sin verksamhet just på grund av att statsmedlen har minskat. Gustavson tycker det känns ganska bakvänt, eftersom handelskammaren är en ytterst kostnadseffektiv och välinkörd kanal till Sverige.

” Ändå är det politikernas arbete att skapa förutsättningar för export och etableringar ut FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 92015

STIG GUSTAVSON.

omlands. Då företagen går över gränserna skapar de samtidigt förutsättningar för en ekonomisk tillväxt och investeringar också i Finland”, säger Gustavson.

Han betonar att det är de små, växande företagen som just har börjat internationaliseras som allra mest behöver handelskammarens hjälp.

”De är inte lätta att identifie NZYNYGSONY Ty

CHRISTOFFER TAXELL.

ra och faller lätt utanför de stödformer som det officiella Finland kan stå till tjänst med?”

Det är enligt honom en stor förmån för finska företag att både geografisk och mentalt ligga nära Sverige.

”Här spelar handelskammaren en viktig roll som brobyggare och dörröppnare”, säger Gustavson. BI

Utgiven i Forum nr 2015-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."