Tuggummi som business

av Sigyn Alenius Forum 1987-01, sida 31, 22.01.1987

Taggar: Teman: business

Företaget lika segt som produkten

I staden Vejle i finsk konsul som heter Holger Bagger

Sörensen och

Jylland, Danmark, sitter e uggar tuggummi. Han gör de för att han tycker om det, för att han är uppvuxen med tuggummi och för att det ökar omsättningen. Han är nämlige tuggummifabrikör. agger-Serensens — tuggummifabrik

PR öranor — filialer, agenturer och Ilicensproduktion medräknat — e miljard DKK. Hälften omsätts hemma i Danmark, resten är försäljning på alla kontinenter i sammanlagt ett hundratal länder, inklusive alla de nordiska länderna.

Bagger-Serensen sysselsätter hemma i Vejle 550 personer och runtom i världen ytterligare cirka 1500 personer. 95 procent av all produktion från fabriken i Vejle exporteras.

Amerikanerna tuggar mest I Danmark har företaget en marknadsandel

FÖRUN 1/198 på 50 procent. Danskarna är inbitna tuggare, trots att de klart blir distanserade av amerikanerna, som tuggar upp till ett kilogram tuggummi per person och år i genomsnitt. | Amerika tuggar de flesta människor, såväl gamla som unga, rika och fattiga. Danskarna lyckas tugga ungefär 300—400 gram per person och år i medeltal. Dandy — officiellt heter företaget Dansk Tyggegummi Fabrik AS — uppträder i tugggummistatistiken (jovisst, det finns en sådan!) strax efter de tre stora, Wrigley, Lambert och Lifesavers. Danskarna brukar leta upp marknadsnischer, men Dandy utgör ett undantag. | världen finns åtminstone ett dussin lika stora tillverkare som Dandy.

Holger BaggerSarensen (med glasögon) samt det danska forbollslandslagets tränare Sepp Piontek vid ett jättetuggummi, som de uppger är avsett för idrottare för att hålla dem borta från andra sötsaker och öt…

Tvingades bli stort

Orsaken till att Dandy har blivit så stort är inte att man funnit en marknadsnisch, utan svårigheterna efter kriget. Då var det svårt att få valuta också för importen av råvaror för industrin och dåvarande VDn för Dandy, Hoigers far, fick veta att han måste femfaldiga sin produktion för att erhålla sin råvara, gummi. Så han gjorde det.

De stora har varit små i början — Dandy . jöddes i den nuvarande VDns farmors kök. Farfar hette för övrigt också Holger och han var karamellkokare och beslöt utvidga verksamheten med den nya modeproduk’en tuggummi. Köket kletades ner så att varken gasbrännarna eller kökslådorna fungerade, frun i huset var rasande, men farfar Holger var seg som sin nya produkt. Ganska snabbt började nyheten märkas i produktionssiffrorna och produktionen kunde flyttas ut till en gammal verkstad och därefter har verksamheten fortsatt att växa. Idag är Dandy ett solitt familjeföretag, farfar Holger har gott hedan, men sonsonen Holgers far Erik deltar fortfarande, 71 år gammal, i verksamheten. Ett typiskt danskt familjeföretag således.

— Konsultiteln och Finlandskontakterna är också nedärvda, säger Bagger-Serensen.

— I Finland säljer vi inte så mycket, konstaterar Holger, Huhtamäki har ett hårt grepp om den finländska marknaden. Dandy har heller inget eget försäljningsbolag i Finland, vilket företaget har i till exempel Sverige och där har man också en marknadsandel på 30 procent.

— Öm vi använder xylitol” Visst, en del, säger Bagger-Sgrensen. — men det är kännbart dyrare än sorbitol som därför används mera. Och sorbitol är mindre skadligt för tänderna än vanligt socker.

Produktutveckling?

Produktutveckling är dagens slagord. Hur utvecklar man tuggummi — Någonting som håller smaken längre och är mjukare. Det är inne med mjukt tuggummi nu, säger Holger.

Är tuggummiproduktionen beroende av modeväxlingar? På den fråga svarar Holger Bagger-Serensen att så i viss mån är fallet. Ungdomen tuggar mest och för dem gäller det alltid att följa med sin tid och vara som andra. Idag ska tuggummit smaka pepparmynt eller mentol och bubbelgummit ska ha fruktsmak.

Den senaste landvinningen är Afrika — där tuggar folk inte mer än cirka 150 gram per person och år, men konsumtionen ökar hela tiden, berättar Holger Bagger-Sarenssen. Sigyn Alenius 31

Utgiven i Forum nr 1987-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."