Utgiven i Forum nr 1971-02

TV-kassetten - bildstorm på kommande

av Sigyn Alenius Forum 1971-02, sida 12-13, 03.02.1971

Taggar: Teman: television

TV-kassetten — bildstor på kommande

Av Sigyn Alenius

Kassetten till TV — motsvarigheten till bandupptagaren i radio-sammanhang existerar redan. Fackmän nickar igenkännande. I Danmark har debatten på senhösten dragit in också vanliga människor i denna framtidsproblematik. Ute i stora världen — England och Tyskland bl.a. — existerar redan aggregat, som enkelt kan kopplas till TV-mottagaren och göra det möjligt för envar att bli sin egen TV-producent. Färdiga programkassetter kan också produceras — fem system tävlar om att komma först i mål med en produkt som är så idiotsäker och så prisbillig att der slår igenom. Då är statsmonopolet inte mera mycket värt — danska postgeneralen, telekommunikationsväsendets högsta direktör Gunnar Pedersen varnar: de stats-TV-pampar som i dag opererar med planer på nya TVkanaler — i Danmark TV 2 och TV 3 — kan tänka om. Det är för sent nu. Kassetterna är bara en tidsfråga.

För att ta det grundläggande tekniska först: fem system kappas som sagt för närvarande, och vilket som når först i mål kan inte sägas. Det första bygger på en 8 millimeters supersmalfilm. Nummer två på en annan typs smalfilmsstrip, det tredje på ett magnetband, det fjärde på laser-strålar med ett slags plastband och det femte på plastplattor — samma idé som grammofonskivor. Samtliga system har ett tillhörande återgivnings(avspelnings)aggregat, och intet av de fem kan använda varandras. Ett par av systemen har fördelen att de kan framställa sina program med egna kameror som är kopplade direkt till systemet eller ta upp den officiella stats-TV’ns program och återge dem.

Alla fem systemen är än så länge dyra — men att göra dem billigare kan inte vara annat än en tidsfråga — tänk bara på radioapparater, TV-rutor, tvättmaskiner mm, som började som en lyx för fåtalet och nu är varmansegendom. Att den dag kommer när det produceras kassetter för tjugo-tretti mark stycket är givet — och den dagen är också avspelningsaggregaten enkla prismässigt överkomliga apparater som ett barn kan betjäna. Postgeneraldirektören i Danmark tror att det högst kan ta tio år.

Och så kan man fråga sig varför TV-kassetten ska innehålla så revolutionerande perspektiv att folk talar om Orwell 1984förhållanden, Fahrenheit 451, själslig manipulation och slut på alla möjligheter att hålla kontroll över vad oskyldiga själar undermedvetet suger i sig av propaganda av allsköns slag. Radioband har vi haft länge, smalfilmsaggregat var statusjulklapp redan för fem år sedan. Var ligger skillnaden?

Svaret är: smalfilm kräver för det första arrangemang — mörkläggning, uppställning av apparat, upprullning av duk — eller väggtömning — nerplockande av allt som hänger på husets stora vita väggyta, så man får fram en lämplig hemmabiograf. Och — välfärd och annat till trots — smalfilmsaggregat kostar pengar. Långtifrån alla har eller kommer nånsin att

N få den apparaturen. TV-mottagaren däremot finns i alla hem — den står färdig och när kassetterna kommer är det bara att trycka på en knapp — så rullar hemmabiografen. Jämför man med radio-motsvarigheten, d vs bandupptagaren så är svaret att TV’s makt över själarna, av anledningar som väl aldrig har bevisats, är många gånger större. Är det för att både hörsel och syn är inkopplade eller ligger det någon annan hemlig kraft inbyggd i TV-rutan — ingen vet. Det enda man vet är att rutan håller hela nationer — oberoende av politiskt system och ekonomisk placering — fångna. Fritiden, den så mycket omdiskuterade, tillbringar en mycket stor del av människorna framför TV-rutan. Varmed perspektiven för kassett-TV’n blir skrämmande för ytterligare en grupp, nämligen tidningar, tidskrifter, förlag och andra som i dag kör ut reklam och propaganda per centimeter för pengar! Ge nationen en timme TV till, ge kassetter med deras obegränsade TV-tillskott — och t om bulevardernas kvartsformattidningar kan hälsa hem. Läsning blir en konst för original och långsamt utdöende kvarlevor från tider när man läste sig till både nytta och nöje i stället för att gratismatas per TV.

Obegränsade möjligheter med kollektiv antenn

Danska postchefen Pedersen säger till Forum — Kombinerar vi kassetterna med kollektiva antenner — och sådana börjar i allt högre grad vara lösningen på frågan om störningsfri och variationsduglig TV-mottagning — så är kassett-TV’ns utsikter helt enkelt obegränsade. I denna utveckling ligger framtidens utbildnings- och underhållningsindustri. Väl diga centraler kommer att kunna sända ut praktiskt taget allt som abonnenter kan begära — dessa kommer bara att behöva trycka på en knapp. De kollektiva antennernas kabelsystem kan redan i dag transportera ett praktiskt taget obegränsat antal TV-program på en gång — kanalerna kan gå ut tusentals på samma tråd utan att störa varandra — och tekniken förbättras ytterligare hela tiden.

Inför dessa väldiga perspektiv har kulturministern i Danmark K. Helweg Petersen tillsatt ett utskott med uppgift att i snabb ordning genomföra en grundlig undersökning. Det är första steget. Nästa blir att besluta vad man från myndigheternas håll skall göra. Danmark har statsmonopol för både radio och TV i dag. Reklamer är förbjudna och varje förslag — sådana har framställts med jämna mellanrum från borgerligt-liberalt håll — har alltid fallit, De kollektiva antennsystemen får enligt lagen om radiospridning inte transmittera annat än danska statsmonopolets radio och TV samt, som det heter i lagen, andra officiella program. Därmed menas program som är officiellt statssanktionerade i andra länder. Skulle någon mao hitta på att uppföra en väldig centralantenn och

Forum 2/71

Kassetterna är på väg. Bildstormen mot våra oskyldiga själar. Hotet mot statsmonopolet, Danska regeringen har skyndsam tillsatt ett kassettutskott för att undersöka möjligheterna att hejda stormen. Pessimisterna ser i andanom hur kassettmagnaterna i sina teknifierade nästen brygger ihop det gift somt ska förstöra nationens frihet och vilseleda dess själ: nio delar propaganda inpackad i en del lätt underhållning och saken är biff. Kassetten kastas gratis in genom brevluckan — som annan propaganda och reklam.

erbjuda andra att få kablar mot betalning så skulle det vara olagligt att skicka ut kassett-TV i dag. Ingen kan med nuvarande lagstiftning slå sig ner som privat-TV-förmedlare per tråd och göra propaganda för vare sig varor eller politik. Men — för att citera folketingsman Marete Björn Hansen i folketinget för en tid sen — monopollagstiftningen är principiellt urholkad redan i och med att vi lokalt — med kollektivantenn eller med egen mottagare om vi geografiskt ligger väl till — kan höra annat än stats-TV. Satelliter från andra länder är bara en tidsfråga — månne vi inte i hela Norden om några år kommer att ha TV-satelliter från både USA, Sovjet och andra kretsande över våra huvuden, beredda att i det ögonblick vi ställer in på deras våglängder upplysa oss om fördelarna i det system som de opererar med.

Samarbete hägrar

Både kollektivantenner och kassetter är på väg och ingen människa kan hindra det — lika lite som det för arbetslöshets Forum 2/7 rädda lyckades att hindra rationaliseringen av byggnadsindustrin eller automatiseringen av industriproduktionen på 30talet. Kollektivantennen har en mängd fördelar: förutom att den ger möjligheter att variera programmen ersätter den de miljöförstörande antennskogarna på hustaken med en enda. Den förbättrar hörbarheten och förenklar mottagningen. Kassetter gör det samma. Vi kan höra vad vi vill när vi vill den dag vi har kassetterna och avspelningsmöjligheterna hemma. Underhållning och undervisning blir naturligtvis kassetternas huvudområden — man kommer att kunna köpa de skådespel, de språkkurser, hantverkskurser, studievägledningar och gamla filmer man vill, med och utan examensmål, med mera och mindre vägledning. Precis som man vill ha det. Kassetterna kommer att kunna ta upp stats-TV’ns program så vi kommer att kunna se dem när vi har lust om de råkat köras ut en afton när vi inte var hemma. Kassetterna kommer att framställas på alla tänkbara områden — och naturligtvis också fyllas med reklam och propaganda — men deét får vi vänja oss vid och lära oss att ta ställning till. Det enda som faktiskt blir kvar åt stats-TV’n är nyhetssändningarna för det kommer aldrig att bli lönande att skicka ut sånt per kassett och det kommer inte att tekniskt kunna ske tillräckligt snabbt. Vad statsmonopolet har att göra i hela detta sammanhang är sannolikt helt enkelt att ta skeden i sin vackraste hand och erbjuda kassettmagnaterna samarbete. Vilket penningsystem de än representerar så säger de väl ja bara samarbetsvillkoren är tillräckligt lockande.

Välfärdens följeslagare: Isolering

Kvar är sen ännu välfärdens följeslagare isoleringen. Vad kassetterna inte kan, det är skapa den kontakt, som är en av det nuvarande TV-systemets stora trivselfaktorer. Sitter vi och ser en fotbollskamp, ett politiskt valmöte, ett aktuellt stycke socialreportage eller en film från 30-talet som TV’n kör, så vet vi, att en miljon familjer runtomkring oss i vårt eget land sitter och tittar på detsamma — och när vi möts nästa morgon kan vi prata om saken, kritisera, berömma och få andras synpunkter på vår egen upplevelse. Med vår aldrig så praktiska och varierade kassettflora kan vi i ensamt majstät trycka på de knappar vi har lust — det bästa vi kan uppnå är att vi lyckas tvångsinlägga en familjemedlem till föreställningen, och to m det blir tvivelaktigt, för familjemedlemmen har kanske nånting annat att göra den kvällen och vet, att kassetten inte springer sin väg. Ingen anledning att mao se programmet just nu, tillsamman. Aftonskolor, studiekretsar och andra former för folkbildningsinstitutioner där kunskaperna är det formella syftet men kontakten lika ofta huvudsyftet kommer ganska säkert att få tänka om, de också, när kassetterna kommer.

1 | 3

Utgiven i Forum nr 1971-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."