Utgiven i Forum nr 1986-09

Uleåborgska skolans rötter

av Ragnhild Artimo Forum 1986-09, sida 08, 22.05.1986

Taggar: Personer: Reijo Niskasaari

Uedporsko SKOIONS rötter

Människan skall vara utgångspunkten för all arkitektur, säger arkitekt Reijo Niskasaari. Hus skall byggas för användarna.

Den sk uleåborgska skolan har sina rötter där människorna i det nordliga Finland har sina rötter: på landsbygden. Och är — helt osofistikerat — stolt över de leåborgska skolan är en regional arU kitektur, som ger människorna till baka det modernismen berövade dem: symboler och symbolism, som fyller ett djupt liggande mänskligt behov och har en historisk funktion. Som motvikt till den dominerande, allmänt accepterade ”etablissemangarkitekturen” utgör den uleåborgska skolan — på tinska Oulun koulu — en alternativarkitektur, som utan att ge avkall på den konstnärliga nivån strävar till en mera människocentrerad skala och billigare byggande,

Dess arkitekter talar gärna om ”naturligt byggande".

— Vi utgår inte från standardiserade lösningar, utan lokal miljö och lokala behov, säger arkitekt Reijo Niskasaari.

Han själv och Kari Niskasaari, Lasse Vahtera och Jorma Öhman är de nuvarande aktionärerna i NVYV-ryhmä, den nukleus som kan sägas ha varit upphovsgruppen till den riktning som småningom kom att kallas ”Oulun koulu”. Till NYV hörde ursprungligen också IIpo Välsänen (se separat intervju).

Skola och ”skola”

Niskasaari framhåller, att uleåborgska skolan som arkitekturtrend inte bör förväxlas med arkitektavdelningen vid Uleåborgs universitet, där riktningens skapare och företrädare mer eller minäre samtidigt fick sin utbildning.

— Den gemensamma studietiden och

Oulunsalo kommunhus. Kari och Reijo Niskasaari, Kaarlo Viljanen, Ilpo Väisänen, Jorma Öhman. 1982. De övriga bilderna visar detaljer och interiör av samma byggnad.

9/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."