Utgiven i Forum nr 1986-09

Superkort genomloppstid

av Ragnhild Artimo Forum 1986-09, sida 20, 22.05.1986

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: företag

Automatisk presslinje gav

SUPERKORT GENOMLOPPSTID

Från tio dagar till åtta minuter har genomloppstiden före bränningen skurits ner för säkringssocklar vid Åbo Porslin, Wärtsiläs enhet för tekniskt porslin, som har utvecklat en automatisk presslinje där man lyckats eliminera de tidskrävande torkningsperioderna. Innovationen kan få genomgripande följder för hela porslinsindustrin.

4 bo Porslin, som tillverkar elektrotekNE porslin, isolatorer och andra tekniska detaljer, har tagit fram en metod som förkortar den 3 000 år gamla tillverkningsprocessen för porslin, så att genomloppstiden blir åtta minuter i stället fö tio dagar.

— För fyra år sedan, då konkurrensläget i branschen skärptes, knyckte marknadsförarna på oss, och konstaterade att åtgärder för att stärka positionen för mellanstora pressprodukter var aktuella, berättar ingenjör Jerry Kulmala. — Så en arbetsgrupp tillsattes för att producera alternativa idéer, och av de olika möjligheterna valde vi att ta som målsättning en förkortning av genomloppstiden.

Jerry Kulmala har lett arbetsgruppens arbete. De centrala momenten i den dåvarande långa genomloppstiden visade sig vara torkningen av produkterna mellan de olika arbetsfaserna.

Åbo Porslins presslinje för bland annat säkringssocklar innebär att tusenåriga tillverkningsmetoder radikalt förnyas och förenklas. Det centrala är borttämnade, tidsödande torkningsperioder och kontinuerlig produktion. På

Vått eller torrt?

Den första torkningsfasen på cirka tre dygn eliminerade man genom att utveckia en kombinerad borst- och tryckiuftsteknik för att avlägsna pressgraderna omedelbart efter presskedet — utan föregående torkning.

Detta betydde tre dygn kortare genomloppstid.

— Följande etapp var att undersöka om torkningspreioden före glaseringen kunde förkortas eller helt elimineras, berättar Kulmala. — Glasyren är en vattenhaltig vätska som i traditionell produktion sprutas på det torkade arbetsstycket och dels sugs in i den porösa ytan. Glaseringen har tidigare föregåtts av cirka sju dygns torkning.

— Vår strävan var att åstadkomma en kontinuerlig automatisk produktionslinje där produkterna oavlåtligt rör sig, men detta var givetvis omöjligt med sju dygns torkning. Så vi beslöt att testa om glaseringen kunde lyckas utan att arbetsstycket var torrt. Olika

Projektingeniör Jerry Kulmala, som lett utvecklandet av Åbo Porslins nya helautomaliska presslinje — en idé som förkortat genomloppstiden radikalt. Denna innovation vann också förstapris i Wärtsiläs egen interna innovationstävling, där de segrande idéerna presenterades på en innovationsexpo i an bilden fyller manipulatorn en brännplatta.

2 slutning till vårens bolagsstämma. I = > M försök resulterade i att det faktiskt var möjligt att få alaseringen att lyckas, bara produkten uppvärmdes till 60 grader.

Därmed hade ytterligare sju dygn strukits från genomloppstidtabellen.

Skräddarsydd anläggning

Den automatiska presslinjen har helt och hållet utvecklas och konstuerats vid Åbo Porslin. Man började bygga anläggningarna för de olika arbetsskedena 1984. Senaste höst producerades de första säkringssocklarna i den nya linjen.

— Från ursprungligen två långa torkningsperioder plus den slutliga bränningen har vi nu lyckats stryka torkperioderna helt, så att produkterna på åtta minuter avancerar fuktiga genom processen ända til brännugnen. Det kan jämföras med att eliminera jäsperioderna ur bakandet

I presslinjens slutliga förverkligande kombinerades arbetsskedena från pressningen till brännpaketet med transportörer: manipulatorer som fungerar med tryckluft flyttar arbetsstyckena mellan transportörerna och maskinerna. För uppvärmningen före glasyrens anbringande konstruerades en tunnel i vilken produkterna uppvärms med infraröd strålning.

Den slutliga bränningen sker i 1300 grader.

Snabbare, billigare

Eliminerandet av de långa torkningsperioderna har gjort produktionen avsevärt snabbare och därmed billigare och konkurrenskraftigare. Man har uppnått många praktiska fördelar också I produktionen: mindre mellanlager, mindre behov av materialhanteringsredskap, mindre behov av golvyta, snabbare feedback om produktionsfel — och som sagt inbesparingar i produktionskostnaderna.

Alldeles klart är också att Åbo Porslin med denna nya innovation får ett försprång till konkurrenterna, genom att leveranssäkerheten och -beredskapen definitivt förbättras. Det var också den ursprungliga målsättningen.

— Såvitt vi känner till har man inte någon annanstans satsat på att förändra den urgamla, men långsamma tillverkningsprocessen, säger Jerry Kulmala. — Åtminstone vet jag med säkerhet att våra nordiska konkurrenter i branschen tekniskt porslin — nämligen Hö Electric i Sverige och NTP i Norge — tillverkar sina produkter enligt den gamla metoden.

Tills vidare lämpar sig den automatiska presslinjen för tunnväggiga produkter på 20—200 gram. detta har gjort att Arabia — som också hör till Wärtsilä — har intresse för att tillämpa metoden för exempelvis kaffekoppar.

— Vi skall inte stoppa här, lovar Kulmala. — Vi är våldsamt innovativa på Åbo Porslin, och då vi nu kommit igång, är jag säker på att den urgamla porslinstillverkningen kan tillföras många nya lösningar…

Ragnhild Artimo 9/1986 FORUM,

Utgiven i Forum nr 1986-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."