Utgiven i Forum nr 2009-09

Umeå väntar uppsving

av Henric Borgström Forum 2009-09, sida 26, 24.09.2009

Taggar: Teman: samhälle

HN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

VARLDEN: NORDEN

Umeå väntar uppsving

I Sverige föreslås en omfattande reform för att ersätta landets 21 län med 6-8 regioner. I Norrland är oenigheten om gränsdragningen stor. Umeå, som nyligen valdes till kulturhuvudstad år 2014, planerar samtidigt att intensifiera samarbetet med Österbotten för att skapa en Kvarkenregion.

HENRIC BORGSTRÖM I ÖRESUND

X Umeå blir den hittills nordligaste kulturhuvudstaden i Europa när man blivit utsedd att axla titeln år 2014. Det var 1985 som den grekiska skådespelerskan och kulturministern MELINA MERCOURI gjorde Aten till Europas första kulturhuvudstad. Succén blev så stor att EU:s utrikesministrar åren därpå tävlade om att ta hem titeln till de egna länderna.

År 2000 hade framgången blivit så stor att nio städer ilika många länder fick nöjet att arrangera alla de kulturella aktiviteter som följer med titeln, därav tre i Norden: Helsingfors, Bergen och Reykjavik. De första åren innehade många av Europas stora huvudstäder titeln, 1998 var det Stockholm.

När Åbo för två år sedan utvaldes till kulturhuvudstad 2011 tillsammans med Tallinn skedde det under devisen ”Åbo eld och lågor med anspelning på de många bränder som historiskt har härjat i staden, Tallinn arrangerar ett kulturcentrum med betoning på stadsutvecklingen.

Väntar på finansiering, När EU 2004 fick tio nya medlemsstater delades evenemangen på städer i två länder. Umeå kommer därför att 2014 få sällskap av antingen Riga, Cesis eller Liepajai Lettland. Först 2017 blir det premiär för Danmark tilsammans med Cypern. Umeå räknar med att arrangemangen kostar närmare 40 miljoner euro. I dessa ingår bidrag från EU på cirka 16 miljoner euro. Men det bidraget är en förhoppning, EU kvarnen väntas ta tid på sig att mala fram bidrag utöver de garanterade närmare 2 miljonerna. Svenska staten dröjer med sitt besked tills EU kommer med sitt.

Därför får Umeå kommun tillsammans med delar av övriga Norrland försöka skaffa fram pengar så att evenemanget inte slutar i fiasko. Landstinget som omfattar Västerbottens län har redan problem med att finansiera sjukvården och kollektivtrafiken.

Regioner ska ersätta län. Sverige står inför en omfattande regionalisering där 21 län ska bli 6-8 regioner, enligt ett statligt utredningsförslag. Men det har lagts på is eftersom främst statsminister FREDRIK REINFELDT inte är särskilt entusiastisk och vill att förändringen ska komma underifrån i stället för direktiv uppifrån.

Meni Norrland är man starkt oense om det ska bli en, två eller flera regioner. De ekonomiskt starka städerna Sundsvall och Östersund villinte gå medienregion som omfattar hela Norrland, sannolikt eftersom just Umeå då blir Norrlands huvudstad. Därmed bortfaller sannolikt ekonomiskt stöd från de ekonomiskt starka södra delarna av Norrland.

Däremot planerar Umeå att intensifiera samarbetet med Österbotten på den finländska sidan i ett försök att bilda någon form av Kvarkenregion.

Umeå slog ut Lundi finalen genom att sat sa hårt på den samiska kulturen och dela up huvudstadsåret i de åtta samiska årstiderna. Renskötseln får en framträdande roll, liksom aktuella ternan som ekologi, HBT (homo, bisexuella, transsexuella) och firandet av ett hundratal nationaldagar för minoriteter.

Detta väckte kritik från en skånsk kulturredaktör som efter beslutet kallade Umeås ansökan för fylld av floskler. Men i Umeå fick man ett avsevärt större stöd från den egna befolkningen än den splittring som utmärkte debatten i Lund.

Umeå ska arrangera till exempel internationella jazz- och filmfestivaler, en visfestival på Holmön ute i Bottenviken, en rad evenemang med Norrlandsoperan, Symfoniorkestern, Bildmuseet och historiskt inriktade länsmuseet.

Tvingar fram samarbete. Turisterna brukar öka med 10-20 procent under kulturåret. Däremot är det osäkert med effekterna för turismen på lite längre sikt. Men den lokala befolkningen får ändå en betydligt större kulturell aktivitet också på längre sikt.

I år är litauiska Vilnius tillsammans med Linz i Österrike kulturhuvudstäder. En nyhet är att kandidatländer också ska kunna bli utvalda, vilket innebär att det blir tre städer nästa år: Essen i Tyskland, Pecs i Ungern och Istanbul i kandidatlandet Turkiet. Ett nära samarbete tvingas fram mellan städerna, vilket är ett av huvudmotiven för EU:s ekonomiska stöd. a

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."