Utgiven i Forum nr 2009-09

Nytt skal över Tjernobyl

av Fabian Mårtenson Forum 2009-09, sida 39, 24.09.2009

Taggar: Teman: kärnkraft

Nytt skal över Tjernobyl

I Kärnkraft. Den nya sarkofag som ska byggas över Tjernobyl kommer att bli världen största rörliga konstruktion.

FABIAN MÅRTENSON HH TJERNOBYL X Det har gått 23 år sedan världens största kärnkraftsolycka inträffade den 26 april 1986 i reaktor 4 i Tjernobyl i Ukraina. Under de följande sju månaderna byggdes i all hast en sarkofag över reaktorn för att förhindra en ytterligare spridning av radioaktivitet. Detta var ändå bara en tillfällig lösning. Den ursprungliga sarkofagen förstärktes nyligen, men dess hållbarhet har kraftigt ifrå gasatts. Oronär stor för att det ska ske ras ellerläckage. Därför har en ny sarkofag ovanför den gamla redan en längre tid planerats. Den nya sarkofagen planeras och konstrueras av det franska företaget NOVARKA. Konstruktionen kommer att vara en enorm båge av stål. Den kommer att byggas på räls bredvidkärnkraftverket för att undvikaradioaktiv strålning under byggnadsskedet. Seda ska hela konstruktionen skjutas över den existerande sarkofagen.

”Det kommer att bli världens största rörliga konstruktion då den nya sarkofagen skjuts över den gamla” säger DMITRIJ APPOLONOV, tidsplaneringsingenjör på Novarka. Den enorma bågkonstruktionen - som skulle rymma hela frihetsgudinnan - kommer att bli över 100 meter hög, 150 meter lång med en spännvidd på över 250 meter. Bägge sidor täcks efter att konstruktionen skjutits på plats.

”Den nya sarkofagen är ett enormt projekt som är mycket krävande och kommer att uppföras under onormala omständigheter”, säger Appolonov.

Strålning under byggnadsskedet. Förutom att konstruktionen är unik kommer bygg > nadsarbetarna att tvingas utsätta sig för ra dioaktiv strålning under byggnadsskedet. En annan faktor som ställer stora krav på planeringen och uppförandet är att det ska vara möjligt att utföra förstärkningsarbeten och andra underhållsarbeten innanför den nya sarkofagen.

Projektet startade på initiativ av europeiska återuppbyggnadsbanken EBRD genom att grunda The Chernobyl Shelter Fund. Största delen av projektpengarna härstammar från EU.

”Projektet är uppskattat att kosta cirka 1,5 miljarder dollar, vilket är dubbelt jämfört med den ursprungliga bedömningen. Men ingen vet hur stor den exakta prislappen kommer att vara”, säger Appolonov.

Tidtabellen för projektet har skjutits upp flera gånger. För tillfället pågår planeringsskedet. Enligt den ursprungliga planen skulle den nya sarkofagen ha stått klar redan i fjol. Rykten talar om mitten av 2012, men enligt Appolonov räcker det ännu fem-tio år innan sarkofagen står klar. Den nya sarkofagen är planerad att hålla i hundra år. Efter det måste den förnyas igen.

”Under denna tid hinner man uppfinna nya lösningar för att konstruera en ännu säkrare och hållbarare sarkofag”, säger Appolonov.

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."