Utgiven i Forum nr 2009-09

Nordost passagen sparar sjömil

av Ragnhild Artimo Forum 2009-09, sida 36, 24.09.2009

Taggar: Teman: geografi

EHN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

VETENSKAP

RYSSLAND

Södra rutten 20750 k v 7 Nordostpassage > I KALLA FARVATTE transport till Sur

P » e utfarts/in

Nordostpassagen sparar sjömni

RAGNHILD ARTIMO

Under flera hundra år hade de marina stormakterna England och Holland försökt finna en nordlig sjöväg till Orienten. 1878-80 blev den finlandssvenske upptäcksresanden ADOLF ERIK NORDENSKIÖLD den första som fann och färdades genom hela Nordostpassagen med segelfartyget Vega - som frös fast i isen tio månader utanför Sibirien. I dag ökar stora transportekonomiska fördelar (sjötid, färdens längd) trycket på att få säker, regelbunden åtkomst till den nordliga sjövägen mellan Europa och Asien.

Ryskt territorialvatten. Nordostpassagen går huvudsakligen genom ryskt territorialvatten och har utnyttjats av ryska fartyg för malm- och oljetransporter. Sedan 60-talet har ryska isbrytare hållit delar av passagen öppen den korta arktiska sommaren. Efter go-talet öppnade Ryssland Nordostpassagen för trafik, “tekniskt! men före

BELUGA-projektet (se faktaruta) har endast fartyg under rysk flagg utnyttjat rutten.

Denna internationella spelöppning är en kommersiellt intressant signal också för ryssarna, som ser förtjänstmöjligheter bland annat för sina atomisbrytare. Allt isfriare somrar kan göra den ’nya’ farleden till ett lockande alternativ för den internationella handelssjöfarten.

Resurs- och miljöfördelar. Den globala uppvärmningen har de senaste åren krympt Arktis istäcke, som är som minst i september. Delvis isfrikan Nordostpassagen vara sex till åtta veckor iaugusti-september. För rederier med isförstärkta fraktfartyg ger rutten avsevärt kortare sjöresor jämfört med nuvarande interkontinentala rutter - genom Suez eller Panama.

Exempel: Shanghai-Rotterdam, via Nordostpassagen 14 880 km, via Suez 19 380 km; Van couver-Rotterdam, via Nordostpassagen 12 870 km, via Panamakanalen 16 430 km.

Det ger avsevärda inbesparingar i sjödagar och bunkerkostnader. NIELS STOLBERG, vd för BELUGA SHIPPING GMBH, påpekar att samtidigt som den globala uppvärmningen ger åtkomst till denna kortare sjöväg, medför mindre bränsleförbrukning också mindre ‘klimatbelastning!

Stolberg är stolt över att premiärfärden genom Nordostpassagen gått planenligt och utan incidenter. Han tillskriver det lyckade projektet bolagets grundliga förberedelser: personliga förhandlingar med ryska myndigheter, representanter för regeringen, försvaret och säkerhetstjänsten, men inte minst samarbetet mellan Belugas kaptener, meteorologer och besättningar. Sommaren 2010 avser Beluga Shipping att segla rutten med sex fartyg, inklusive bolagets nya Super Heavy Lift-fartyg i P-klass som levereras i höst.

dA0YI-VIN 138

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."