Utgiven i Forum nr 2009-09

Möjligheternas marknadsplats

av Isa Hudd Forum 2009-09, sida 12, 24.09.2009

Taggar: Teman: ekonomi

Hl FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

SPEKTRU ”Menjjag vill verkligen ha mera TID. En sådär 24 timmar till idyg net. Det skulle jag knappast få med karriär - snarare tvärtom! Teknologie doktor och jordbrukare Nisse Husberg, i Östra Nyland.

Möjligheternas marknadsplats

ISA HUDD HÅBO eträcker inte med att vara bra. Du måste vara bäst. I en tid där man frågar sig varför lönsamma fabriker läggs ner är svaret en självklarhet. Det räcker inte med att vara lönsam. Du måste vara lönsammast av alla.

Det var ord och inga visor då GooGLEs vd i Finland, PETRI KOKKO, föreläste under rubriken ”Hur navigera på nya business arenor” på Merkur Lectures in Business på Handelshögskolan vid ÅBO AKADEMI i medlet av september.

Bäst, det kan man sedan vara på vad som helst. Som exempel ger Kokko Googles ege und: ett enpersonsföretag med högkvarter och produktion i ett garage i mellersta Sverige. Företagets omsättning är flera miljoner kronor och det exporterar sina produkter till åtta olika länder. Verksamheten? Att odla, förpacka och sälja mask till fiskare och akvarieägare.

Framgångsreceptet? Internets oändliga möjligheter. Bland annat att satsa globalt från första stund, även under lågkonjunktur. Kriser har kommit och kriser har gått. Enligt Kokko är den största skillnaden mellan den nuvarande svackan och de föregående att vi genomlevde dem alla utan internet. Situationen är nu således unik. Internet ställer både nya och redan etablerade företags traditionella fyra P:n på huvudet. Produkterna blir både digitala och intelligenta, både pris och plats blir globala och promotionen når inga gränser.

Du måste synas. Också på nätet. Annars finns du inte. Men är inte detta lite gammal skåpmat? Denna diskussion startade välredan vidmillennieskiftet ”Mycket pengar skyfflades in i it-bubblan vilket gjorde att dess verkliga innebörd dröjde, men idag lever vi den verklighet som förutspåddes för tio år sedan. Trots detta finns det fortfarande massor av företag som inte hängt medi revolutionen’ säger Kokko.

Synlighet A och O. Finland är ett av de länder som toppar it-användarstatistiken. Drygt 74 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Det finns 6,8 miljoner mobilabonnemang i landet. I en värld där 30 procent av ett företags potentiella kunder bygger sin bild av företage på basis av deras hemsidor och 50 procent utgår från att företaget inte har en produkt om deniinte visas på hemsidan borde de finska företagen se sig i spegeln eftersom de i jämförelse med sina kunder ligger på en verkligt låg nivå.

“Jag har upplyst bland annat K- och S-gruppens ledningar om detta och de är inte de enda som med förfäran har tagit emot informationen. För den som vill bli bäst är internet helt enkelt ett torg man inte har råd att inte erbjuda sina varor på”. säger Kokko.

E-handeln ökar. I en tid av recession och indragning finns det två företeelser som trots rådande omständigheter stadigt ökar: e-handeln och användningen av internet. Redan nu suddas gränserna mellan verklighet och virtuell värld ut. Du kan gå till affären, fotografera en produkt, gå hem framför datorn, leta upp det billigaste priset och sedan beställa varan per postorder direkt hem. Eller göra tvärtom; bekanta dig med utbudet via nätet för att sedan gå till butiken. Eller, som i dag känns självklart, men inte är en mer än fyra år gammal uppfinning; besöka ett diskussionsforum för att få rekommendationer gällande samma produkt av tusentals andr oduktenirte Finland.

användare samtidigt. En välfungerande hemsida är numera inte ett tillräckligt kommunikationsinstrument för att stå sig i framtidens konkurrens. Revolutionens följande våg har redan börjat skölja över oss; aktiva konsumenter som inte nöjer sig med vare sig envägs- eller tvåvägskommunikation med företagen.

Människornas egna möjligheter till aktivitet kommer att ha enorma konsekvenser för all handel. Några exempel på konsumentens makt är Facebook som för närvarande har 300 miljoner användare, eller sajten Youtube till vilken 18 timmar video laddas upp per minut.

“Internet är en megafon. Man kan gott säga att det aldrig har varit så dåliga tider för företag med dåliga produkter”. säger Kokko.

Eller varför inte tvärtom; det har aldrig funnits så enorma möjligheter för företag med bra produkter.

Merkur Lectures in Business ordnas minst en gång per år av Ekonomföreningen Merkur, Handelshögskolan vid Åbo Akademi och Pricewaterhouse Coopers. Vid årets seminarium ”Söka-finna-leda nästa högkonjunktur” föreläste förutom Petri Kokko vd Kjell Forsén, Vaisala, vd Claes Post, Karolinska Institutet Innovations AB, samt professorerna Saara Taalas (TuKKK) och Alf Rehn (ÅA).

OONHYSI

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."