Utgiven i Forum nr 2009-09

Luftskepp effektivare än lyftkranar i byggbranschen?

av Heidi Backas Forum 2009-09, sida 37, 24.09.2009

Taggar: Teman: luftskepp

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2089

Luftskepp effektivare än lyftkranar i byggbranschen?

HEIDI BACKAS Luftskepp kan komma att användas i byggindustrin som ett billigt och miljövänligt sätt att frakta och lyfta gods. Särskilt då det gäller byggande av vindkraftsparker finns det potential för lättare-än-luft-teknik, det vill säga luftskepp och luftballonger. Det visar en svensk rapport som gjorts av forskarna MATTS LUNDIN Och ULF SVENSSON på uppdrag av SVENSKA BYGGNADSBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND och byggbolaget PEAB. Rapporten tar upp tre fallstudier: en vindkraftspark, ett område med flerbostadshus och en byggnadshall. I samtliga används i dag last I KORTHE atsen ibetong med ner runt dnin platse som äger den ameril JER Il minska sin alt ta fram T empe ver frysfrakt eller -förvari ulmaning jobbet att shemm på si > SNABBTEST FÖR GIFTALGER: Forskar vid ÅBO UNIVERSITET ulvecklar en enkelmeto alt mät ifliga ön i och n r Ut par tim mar visar apparaten rötl ljus om det fin önt ljus. Forskarna sikta komm kräver utbi om lätt kan an marstugor, jordbruk och vattenverk.

”Armbandet som fästs runt handleden, likt ett armbandsur, börjar vibrer när en fortkörare närmar sig. Ju närmare den fortkörande bilen komme vägarbetarna desto starkare vibrerar armbandet” Nyteknik.se rapporterar om ett nytt varningssystem för vägarbetare, 15.9.2009.

bilar och fartyg för transport och lyftkranar för montering av elementen. I studien koncentrerar författarna sig på lösningar från två luftskeppstillverkare: tyska CARGOLIFTER, som gick i konkurs i början av 2000-talet men som igen startat sin verksamhet, samt ryska AEROSTATICA.

fallet med vindkraftsparken visar sig luftskepp och -ballonger vara konkurrenskraftiga. Vindkraftsbyggen är i dag en utmaning för byggindustrin eftersom vindkraftverken blir högre och rotorbladen längre för att fånga upp svagare vindar, vilket innebär att det ställs allt högre krav på de lyftkranar som används. Fördelen med luftballonger är att deras lyftkraft inte minskar i höjd- och sidled, till skillnad från lyftkranen vars lyftförmåga minskar ju längre man är från kra nens mitt. Andra fördelar med luftskepp och -ballonger är att de är tysta, har små utsläpp, ställer små krav på infrastruktur och når alla platser. Luftskepp används i dag för persontransport till exempel turisttrafik i Alperna), brottsbeämpning, exploatering av naturtillgångar (till exempel diamanter i Botswana) samt inom relam, trafikövervakning, katastrofbistånd, luftörsvar och minröjning. Ett första konkret projekt med luftskepp för långa transporter med tung last planeras för år 2012 av amerikanska BOEING i samarbete med anadensiska sky Hook. Luftskeppet JHL-40 är ett slags mellanting mellan helikopter och luftskepp, och ska användas för att exploatera gasoch oljetillgångar i Kanada.

Tysta ögon i skyn

Luftskepp lättare än luften har länge använts för obeservationsändamål. En ny generation a dessa luftfarkoster ska nu tas i bruk för bl. a. övervakning av narkolikasmuggling till havs och illegal invandring. '

Ett dukhölje rymmer 6 800 kubikmeter heliu |

Hopvll luftbe —L Radar

Ribbor (formar och stabiliserar nosen)

Noskon

Storlek jämförd med en Boeing 747

ZH Längd 61 Mm <= «

Marschhöjd 500-1000 m Marschhastlighet 92 km/h

Förarkabin

Manövrering

Ballongen bär med sig en stor volym helium som är lättare än luft

För att finjustera luftfarkostens tyngd pumpa luft in och ut ur hopvikbara behållare

När luft pumpas ut, stiger farkoste re

Källa: Goodyear, Airship Management Services, U.S. Coast Guard, U.S. Navy Graphic: Kwency Norman, Sun-Sentinel & 2008 MCT/Bull monitorer 4

LUFT heliumgasens tyngd

Sidoch höjdstyrver 4

Gondol (kabin)

Roterbara propellerhus möjliggör för luftskeppet att lyfta och landa vertikalt

RI

Drivanordning Två turboladdade Porsche 930motorer å 255 hk Besättning

Två piloter 1-3 tekniker Infrarödkamera monterad under gondole Å

När luft pumpas in, sjunker farkosten

Vid flygning rak fram, pumpas den mängd luft in so krävs för att balansera .

Utgiven i Forum nr 2009-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."