Utgiven i Forum nr 1974-20

Underleveranser - samarbete i stället för konkurrens

av Sigyn Alenius Forum 1974-20, sida 22-23, 18.12.1974

Taggar: Teman: underleveranser

e Ett nät av underleveransavtal är lösningen, sa nordiskt inställda politiker på Nordiska rådets Ålborgssession i mitten av senaste månad. Vi har i Norden ofta haft svårigheter att samhandla och samarbeta på industrins område för att vi i stor utsträckning producerar samma varor.

e Vi är m a o konkurrenter. Men underleveranser löser det problemet — då blir det samarbete.

e Industriminister Kristian Gestrin som var med i Ålborg pekade i ett samtal med Forum på många goda möjligheter för Finland i det sammanhanget. Finlands lönenivå ligger lägre än både Danmarks och Sveriges — vi är alltså i hög grad konkurrenskraftiga, sa minister Gestrin.

Underleveranser samarbete i stället för konkurrens

Här ser ni vad vi utför…

Underleverantörssystemet innebär inte bara samarbete, utan skapar dessutom ett sysselsättningsmässigt säkerhetsnät och fördelar riskerna. Underleveranser behöver inte nödvändigtvis innebära komplicerade grejer. Här visar firman A/S Balyfa Fjaer ett hundratal olika fjädrar.

Samtidigt som Ålborgssessionen dryftade industri på samnordiskt plan hölls en nordisk jättemässa för komponentindustrin i Köpenhamn. ”Industrikontakt” kallade den sig — det kommer att bli sådana nordiska industrikontaktmässor vartannat år nu. Här deltog 540 utställlare. De var mest från de nordiska länderna, men också från länder utanför — dessa Köpenhamnsmässor i samnordisk regi (Bella-Centret) har efterhand blivit alltmera internationella. Det kom 12 500 intresserade från hela världen för att titta på Nordens erbjudanden av underleveranser och komponenter. Men Finland lyste med sin frånvaro. Varför?

Finland är i dag på den säkra sidan sysselsättningsmässigt. Detsamma = gäller Sverige. Men bägge har haft sin släng av arbetslöshetsvågen, som nu med full kraft har drabbat danskarna. I dag har Norge, Sverige och Finland alla tre tvärtom ett underskott på arbetskraft — hade vi i arbetslöshetsmånaderna haft ett väl utbyggt underleveransnät så hade sysselsättningskrisen möjligen gått os förbi. Och i dagens läge kunde vi avlastas av sysselsättningssökande danskar utan att behöva konfronteras med de praktiska sociala och ekonomiska problem som en import av gästarbetare från främmande länder har visat sig medföra. Det är, som det också blev sagt på Ålborgssessionen under diskussionerna om industrin i Norden, mycket enklare att flytta produktion än att flytta människor. När det gäller underleveranser klaras även den omfattande marknadsföringsproblematiken lättare. Analyserna är gjorda av dem som står för nästa led i leveranskedjan. Här gäller bara att fylla vissa tekniska specifikationer. Och, som sagt, att ha kontakterna. Underleveranssystemet skapar möjlighet för en långt gående specialisering — om man utvecklar tanken på nordisk bas, så kan man här förverkliga det nordiska idealet: inte dubbelarbeta, utnyttja varandras know-how, varandras forskningsresultat — och som nordiskt block därmed stå starkare. Underleveranssystemet är m a inte bara en fråga om en praktisk lösning utan skapar dessutom ett visst sysselsättningsmässigt säkerhetsnät och fördelar riskerna. Det är ett direktled i specialiseringen — som betyder billigare vara och bättre internationell slagkraft.

På Köpenhamnsambassaden säger handelssekreteraren Jussi Nahkuri detsamma: varför var vi inte med? Tekniskt, säger Nahkuri, ligger vi i Finland fullt på nivå med tex Danmark och skulle ha de bästa möjligheter i dag att erbjuda komponenter till många industrigrenar där de uppskruvade danska lönerna ger Finlands industri ett försprång. Dessa dagar förhandlar danskarna om väldiga leveranser av nyckelklara sjukhus till Iran — åtskilligt kan danskarna producera, men det finns sektorer där vi i Finland klart skulle ha en chans som underleverantörer, tex sjukhusinstrument och hela raden av engångsartiklar på pappersbas som sjukhusen i stor utsträckning nuförtiden använder. (Sigyn Alenius) OO

EN ARBETSMILJÖ SOM FUNGERAR SPAR IN HUNDIASTALS ARBETSTIMMAR OM ÅRET ÅT ERT FÖRETAG.

En trevlig arbetsmiljö skapar goda förutsättningar för effektivt arbete. Iskus mångsidiga kontorsmöbelsortiment täcker behovet både för konventionella kontorsrum i alla storlekar och för öppna kontorslandskap. Framfö allt är sortimentet planerat för att uppfylla de fordringa som ställs på effektiva arbetsmöbler.

Det lönar sig att se närmare på Iskus kontorsmöbler.

Oy Iskun Tehtaat Ab Offertförsäljning:Mukkulankatu 19, 15210 Lahtis 21, tel. 918-43 811

Stora Robertsgatan 4, 00120 Helsingfors 12, tel. 90-647 202

Och Isku-affärer finns det i hela landet.

ISkU

Utgiven i Forum nr 1974-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."