Utgiven i Forum nr 2010-10

Undvik fallgroparna på vägen ut i världen

av Betty Marschan Forum 2010-10, sida 35, 28.10.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2818 I den här spalten följer vi med ett nygrunda företag och beskriver hur bolaget byggs upp och produkterna lanseras på marknaden.

Jnävik fallgroparna Då vägen ut I världe ‘” EJ

BETTY MARSCHAN TEXT Många företagare plaFÖRETAGS- nerar stort redan i inDAGBOKEN itialskedet. Sikta mot stjärnorna är ingen dålig devis så länge man håller fötterna på jorden vad beträffar budgeten. Finansiering är nämligen ofta den springande punkten då företagen vill expandera utomlands.

De offentliga medel som reserverats för internationalisering av finländska företag är alldeles för små, anser expert Outi Ervasti på Finlands Näringslivs (EK) hemsidor. Statliga investeringar i internationalisering av företag betalar sig snabbt genom företagens tillväxt, fler arbetsplatser och ökad omsättning.

Internationaliseringsprocessen kan avancera på tre huvudsakliga sätt (se Tekes översikt 265/2009) » genom draghjälp från utländsk klient då internationaliseringens struktur och val av destination styrs av kunde » genom självvald gradvis internationalisering där företaget först etableras lokalt och sedan stegvis söker sig utomland » genom så kallad Born global-internationalisering där företaget från början inrättas internationellt och där destination och strategi beror på typen av verksamhet och marknadernas potential.

Precis som i alla andra strategiska beslut lönar det sig för en ung entreprenör att söka hjälp och råd när det gäller internationalisering. I Finland finns flera instanser som ger praktisk vägledning, ofta gratis och även på svenska: bland annat Företagsfinland, Företagarna i Finland, Finnvera och Tekes har behövlig kompetens. Finpro är en utmärkt adress för varje nykomling på väg ut i världen. Tidigare känd som Finlands Utrikeshandelsförbund har Finpro en lång historia inom finskt näringsliv. Det är en re gistrerad förening som grundats av finländska företag och som jobbar med att främja tillväxt och konkurrenskraft för finländska företag uttryckligen genom internationalisering. Så kallade exportringar (Vientirengastoiminta) är ett gemensamt projekt för fyra-sex samverkande företag, vars mål är att på ett kostnadseffektivt sätt nå utvalt marknadsområde. En exportring leds av en samfällt vald sakkunnig exportchef, vilket gör verksamheten väldigt passande för små nystartade bolag.

Vårt exempelbolag, som vi följt med sedan årets början, kunde väl klassificeras som ett Born global-företag (se faktarutan). Scentaras doftlösning bygger på en enastående idé med en distinkt formgivning. Produkten är dessutom lätt att distribuera. Grundarna Antti Pasila och Micke Paqvalén hade redan i initialskedet planerat etablering i minst tio länder. Micke Paqvalén berättar ”För Scentaras del ville vi från första början bygga ett universellt och trendmässigt korrekt koncept, en tilltalande design med finska rötter, ett intressant varumärke och en unik företagspositionering, med ledande samarbetspartners, globala distributionspartners med lokal förankring och därutöver anpassa oss till lokala kvalitetskrav (bland annat genom att söka EU- och FDA-godkännande) ”På vägen till en internationell marknad är det viktigt att vara observant och i ett tidigt skede undvika ”lätta fallgropar! Sådana kan vara att förlora kostnadskontrollen, överskatta sin internationella kunnighet, köra med felaktig affärsmodell, glömma att skydda sitt varumärke med mera. Allt det här är tidskrävande men vi har medvetet valt att vara omsorgsfulla och låta processen ta den tid den behöver > BORN GLOBAL-FENOMENE ort och kommuni

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."