Utgiven i Forum nr 2010-10

Vad behövs på ett bra cv?

av Henry Clay Ericsson Forum 2010-10, sida 39, 28.10.2010

Taggar: Teman: cv

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2810

Vad behövs

HENRY CLAY ERICSSON

Innehållet i ett CV är ett tema som läsarna debatterat in tensivt i Forumgruppen på LinkedIn. I inledningen citerades Swedbanks VD Michael Wolf, som vid ett seminarium hade förundrat sig över “30-åringar med två utbildningar och jordenruntresor men inget på CV:t” Han ansåg att utbildningen inte ger tillräcklig kompetens, utan man bör också jobba sig till ett kunnande. Den första grovgallringen till ett jobb med 100 sökande sker oftast på basis av CV:t. Hur ser då ett bra CV ut?

Hur lång ska CV:t vara? “En A4” är det klassiska receptet, och de flesta höll med om det. Lyckas du inte väcka intresse med en sida, är du fel person för jobbet. “Less is more” “Inga romaner”. Enlång arbetserfarenhet eller många intressanta uppgifter kan motivera en halv sida till. Hellre dock två sidor med luftigare text än en sida inpressad information med fontstorlek fem.

Hur ska CV:t läggas upp? Experterna var eniga om att den bör vara tydligt strukturerad, gärna kronologiskt. Årtalen bör leda till kompetens och resultat. Luckor i tidsmönstret bör kunna motiveras, rekryteringsproffsen skjuter gärna in sig på ’tågluffande i Indien! Det ska finnas en logisk karriärstege.

Layouten får gärna vara standardiserad. Skribenternas erfarenheter av originella ombrytningar manade inte till efterföljd. Klart är att om man jobbar på sitt CV, så blir det bättre. Samtidigt klarnar ens egna tankar om vad man vill uppnå.

Vilka element bör CV:t innehålla? Arbetserfarenheten kommer först. Inte bara var man jobbat, utan vad man gjort, om man varit förman och vad man uppnått. För nyutexaminerade är det viktigt att lista sina sommarjobb, så man inte misstänks vara arbetsskygg. Studier och examina är förstås viktiga. Var man studerat och när man utexaminerats. Intressen bör nämnas för att ge en helgjuten bild av personligheten. ”Volunteering; det vill säga frivilliga insatser för samhället, har blivit allt viktigare. Ofta är det den sociala kompetensen som fäller avgörandet, inte den formella studiekompetensen. Eventuella referenser får också gärna tas med.

Finns det nationella skillnader? De som sökt jobbiolika länder hade upptäckt tydliga skillnader. I Finland är man ganska formell, både vad gäller format och innehåll. I Sverige får man gärna formulera sig friare. Kanada ligger mellan dessa poler, med stark betoning på ‘volunteering! I Finland smäller aktivitet inom studentkåren högt hos en del arbetsgivare.

Vad ska lämnas till anställningsintervjun? Flertalet experter ansåg det vara nyttigt att läsa in sig på företaget och i följebrevet till CV:t tydligt visa varför man vill jobba för just det företaget och varför man skulle passa för just det job Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackOforum. på ett bra CV ul S c kn a z > fen an |D > z bet. Det får gärna synas att man kollat upp företaget, att man gjort sin hemläxa. Några ansåg att man inte på förhand kan bedöma uppgiftens attraktivitet, så det är onödigt att gå händelsernai förväg.

Syns ditt digitala fotspår? Dagens headhunters är aktiva på internet. En arbetstagare som är intresserad av nya utmaningar gör klokt i att lägga ut sitt CV på nätet och hålla det uppdaterat. Sociala nätverk som Linked In är bra publiceringskanaler. Via dagens sökmotorer kan man hitta sitt drömjobb, eller bli hittad av det. Vid rekrytering till enklare jobb får man finna sig i att fylla ien standardiserad blankett på nätet. Där hjälper ett väl strukturerat CV, det är bara att plocka in rätt element. a

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.inkedin.com/groups?gid=1841943. Enlänk till sidan finns också på www.forum.ft.

Utgiven i Forum nr 2010-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."