Utgiven i Forum nr 1985-09

Unik butik i Prag

av Tauno Tiusanen Forum 1985-09, sida 30-31, 22.05.1985

Taggar: Teman: export

En häst kan vara en god investering. Men den är också dyr i drift. Att köpa en travhäst och bli rik på dess framgångar kräver mer kunnande än tur. Med kunnande och tur kan inkomsterna bli ansenliga.

DYRA HÄSTKRAFTE « Keystone Patriot 26

STORA VINSTER

Ilt flera såväl företag som privatperAce har börjat kasta sina blickar på den kraftigt expanderande travsporien. Av företagen kan nämnas G. W. Sohlberg, som satsat åtskilliga miljoner via sitt dotterbolag Blue White Trotters (omsättning 1984: 8,6 miljoner), samt det framgångsrika Lahtis-företaget Kemppi Oy, som vid sidan av att vara ledande producent av svetsaggregat bedriver stor travrörelse i egen regi. Från att i detta land varit en sport som närmast bönder och zigenare sysslat med, har travsporten utvecklats till affärsverksamhet av betydande format. I Frankrike — Europas ledade travnation — har travets sociala status alltid stått mycket högt, man kan lekfullt säga att den styrts av grevar och baroner. : Som känt bedrivs inte galoppsport i vårt land; orsaken till detta är lätt att förstå, om man jämför språngavgifterna mellan världens dyraste galopphingst och motsvarande travare. Den dyraste galoppören betingar för sina tjänster av stoägaren det svindlanda beloppet av 900 000 dollar, medan den dyraste travaren Speedy Crown kostar 50 000 collar. Multiplicerar man detta med 150 är det lätt att räkna ut årsinkomsten!

Toto kräver kunnande

Spel har alltid fascinerat människor. Till skillnad från rena turspel typ lotto — är spelet på hästar i allra högsta grad ett spel där kunskapen prioriteras. Då man talar om spel på hästar, kan två huvudformer urskiljas: spelet på själva banan, och olika former av riksomfattande förtidsvad. Förtidsspelen dominerar i Europa.

I Sverige spelas V-65: man skall hitta vinnarna i sex lopp, och får utdelning även på fem rätt. Vecka 16 var omsättningen på detta spel 37 miljoner SEK, av vilket travsporten erhöll 10 procent för prispengar etc. I Frankrike spelas ett spel som kallas tiercé 9/1985 FeRUN det gäller att tippa de tre första hästarna rätt i ett givet lopp. Omsättningen kan uppgå till 200 miljoner franc.

Här hemma har vi en motsvarighet till Sveriges V-65, kallat V-5, dock med en enda vinstklass. Spelet bedrevs ursprungligen i Suomen Hippos regi, och visade lovande utvecklingssiffor, men olyckligtvis överläts spelet till Oy Veikkaus Ab, med den påföljd att det nu närmast tynat bort. Orsaken till detta är lätt att finna — i sin snikenhet minskade Veikkaus spelarnas vinstprocent, som nu är ca 37. Jämför med Sveriges 65! Snålheten har bedragit visheten, staten har gått miste om betydande belopp i totalisatorskatt (veckoomsättningen är bara ca en miljon), men att erkänna ett misstag är aldrig trevligt och synbarligen alldeles omöjligt för de styrande inom statsbolaget Veikkaus.

Spelet på banorna har däremot utvecklats i en positiv riktning, på landets huvudbana Vermo omsätts i detta nu en normal travdag över två miljoner.

Hästar ger pengar?

Huvudmotivet för att köpa en häst är naturligtvis att förtjäna pengar på den. Nu är det visserligen statistiskt ganska enkelt att bevisa att endast ca 20 procent av travhästerna går med vinst. Men bland denna framgångsrika minoritets ägare finns personer som förtjänat stora pengar, Vår först internationella storstjärna Charme Asserdal sprang på tävlingsovalen in långt över två miljoner, och som avelssto producerar hon årligen ett föl till ett uppskattat värde av en halv miljon per styck.

Vår andra internationella stjärna Keystone Patriot torde ha kostat sin ägare Antti Savolainen under 200 000 och har sprungit in dryga tre miljoner på banan. | Italien, där Keystone Patriot ännu aldrig förlorat, skulle han som avelshingst sannolikt inbringa ca två miljoner årligen, men än så länge har ägaren inte velat avstå från sin ögonsten.

Sådana möjligheter till värdestegringar och inkomster existerar knappast i någon annan bransch, vilket förklarar det ökande intresset för denna verksamhet.

Ett kungarike för en häst

Att hålla en häst i träning hos en professionell tränare kostar 2 000—2 500 mark i månaden. Därtill kommer veterinärkostnader samt eventuell försäkring av hästen. På insprungna pengar tar tränaren 15 procent.

Inköpspriset för en toppstammad ett åring är ungefär 100 000. Det går att köpa föl för betydligt mindre, men kvalitet brukar som alltid betala sig i längden.

Ett föl sätts i allmänhet i träning som ettåring på hösten för att vara startklar som treåring på våren. Den finns lopp även fö tvååringar, men få hästar är så utvuxna att de kan delta i dessa.

Vill du bli hästägare?

Hingstar är i allmänhet bättre tävlingshästar än ston. Men ett stoföl kan utgöra en bättre investering i det långa loppet, då hennes ”andrahandsvärde” såsom avelssto kan vara mycket gott. Endast hingstarna av ultraklass har en framtid i aveln, men om man skulle råka få en sådan klirrar det ju förstås ganska bra i kassan…

Jag vill absolut rekommendera en ny hästköpare att köpa ett föl, det blir mycket förmånligare än att köpa en färdig tävlingshäst. Man får naturligtvis vänta ett bra tag innan man ser sin häst på banan, men det är nog värt pengarna. Det är vidare skäl att veterinärgranska den tilltänkta hästen för att förvissa sig om att det inte finns lösa benbitar eller annat som kan omintetgöra tävlingskarriären.

Som bekant tävtar vi i vårt land även med kallblod. Nackdelen med dessa är, att de endast kan tävla nationellt, och sålunda har mycket mindre prispengar att springa om. Personligen anser jag att kallbloden spelat ut sin roll som tävlingshästar, men än så länge finns det en ganska stor skara entusiaster som till varje pris är beredda att hålla fast vid sina rättigheter.

Johan Ehrnrooth 9

AB AXEL VON KNORRINGS TEKNISKA BYR 00380 HELSINGFORS 38. GARVERIGRÄND 6, TEL.90-554488 e ÅBO, TEL. 921-308000 ULEÅBORG, TEL. 981-224312 &€ JYVÄSKYLÄ. TEL. 941-614100 «+ TAMMERFORS. TEL. 931-558519

FRUN 9/198 en anrik leverantör till vår metallindustri

Bredden på produktsortimentet garanteras av bla. följande artikelgruppe « bearbetningsmaskiner mätinstrument maskinverktyg tätningar industriförnödenhete 27

Utgiven i Forum nr 1985-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."