Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Unik skivrotorpump är stryktålig men varsam

av Ragnhild Artimo Forum 1995-08-09, sida 23-24, 08.06.1995

dardutförande klarar Diseflo-pumpen fasta kroppar på upp till 150 mm — rejält knytnävsstora stenar, exempelvis.

Kavitation — inte!

Discflo- umpens “anatomi”: skivorna i discpacken är helt släta, utan skovlar eller lameller, och den mjuka hydrauliska strömningen ger en stöt- och vibrationsfri pumpning. Se även ritning på nästa sida!

Unik skivrotorpump är

STRYKTÅLIG MEN VARSA (levande fiskar, stenar eller talloljesåpa går lika smidigt)

Ragnhild Artimo

En pump som jobbar bättre ju jobbigare vätskor den hanterar? Som pumpar vätskor som innehåller stenar, grus, avfall, mogna tomater eller levande fiskar — utan att skadas eller skada? Och inte får hicka om vätskorna innehåller Iuft, bubblor och skum, rentav 70…80 procent? Nu är pumparnas trubbelskjutare här: Discflo gör vad konventionella pumpar int skulle drömma om.

venskarna har ett försprång (nå gon seger måste vi unna dem på fyra år: amerikanska Discflo Corporation har sedan 1991 en svensk agent, Pumpteknik AB. som framgångsrikt löst knepiga pumptekniska problem framför allt inom den svenska processindustrin.

Över 60 storföretagi Sverige har tagit Discflo i bruk. T.ex. Europas största kartongfabrik MoDo ilggesund utnyttjar Discflo för att förbättra sin process, vilket bla.a gett minskade miljöutsläpp. Efterfrågan i Sverige har överträffat

Forum nr 8-9/9 alla prognoser, och försäljningsökningen i Skandinavien på årsnivå ligger nu kring 30 procent.

Häri Finland har Metsä-Rauma hunnit först med en order på tre Discflopumpar till sin nya cellulosafabrik. Leveransen blir i augusti; fabriken kör igång i mars 1996.

Det är Puwimex Oy som är färsk finländsk agent för den unika pumpen, och som utöver sin väl inarbetade hemmamarknad också kommer att rikta in sig på Ryssland och Baltikum med Disceflo.

“Vänlig” vätskehantering

Discflo-pumpen skiljer sig från konventionella pumptyper på en mycket väsentlig punkt: den drar vätskan i stället för att trycka eller pressa samman den, Tekniken baserar sig på friktion och drag (se figurerna). Ett antal parallella roterande skivor (discs) sätter vätskan i rörelse med hjälp av friktionskraft —samma fenomen som när en båt i rörelse “drar” vatten efter sig. Skivorna i dens.k. discpacken är helt släta, utan skovlar eller lameller. Då skivorna roterar, genereras tryck- och friktionskrafter till vätskan, varvid vätskans gränsskikt närmast skivan dras med i rotorns rörelse, detta skikt drari sin tur mer sig nästa vätskeskikt o.s.v. tills hela vätskevolymen befinner sig i rörelse. Den mjuka hydrauliska strömningen gere en stöt- och vibrationsfri pumpning — en viktig egenskap då man hanterar känsliga vätskor som t.ex. livsmedel, polymerer eller latex. Och levande fiskar — som används vid demonstration av Discflo för att illustrera hur varligt pumpen hanterar olika medier. (Forums redaktör kunde själv konstatera att dussinet karpar som pumpades genom systemet på sin höjd verkade lätt förbryllade efter färden.)

Problemlösarpump

Disceflo gillar besvärligheter; sämst är verkningsgraden faktiskt om man använder pumpen för vanligt vatten. Bäst gör pumpen ifrån sig med vätskor i viskositetsområden från 200 CP (centipoise) uppåt. Vatten har viskositeten 1 CP, hushållssirap 500 CP.

Andelen fasta ämnen i vätskan som skall pumpas kan uppgå till rentav 80 procent av volymen, vilket öppnar nya pumpmöjligheter det betyder att många ämnen som hittills krävt öppna transportörer i stället kan pumpas i slutna system med Discflo: en klar miljöfördel.

Genom att det bildas ett skyddande gränsskikt kring discpacken under pumpningen, medför abrasiva (slitande) vätskor inte någon betydande belastning, och grus och stenar nöter inte rotordelarna. En installation vid ett svenskt företag har sedan 1992 pumpat sandblandad vätska med pH 14, och opererar alltjämt med originaldelarna.

Konstruktionen med öppen design och stort genomlopp förebygger effektivtigensättning och haverier. Istörst vän 23

Slam och vätskor med bubblor eller stort luftinnehåll är ett klassiskt pumpproblem. Förgasande vätskor har varit knepiga att pumpa genom att de lätt åstadkommer kavitation (ångbildning, följd av implosion). Det typiska “knastrande” ljudet då en pump kaviterar är en ovälkommen alarmsignal som föregås av att vätskan kokar lokalt p.g.a. lågt tryck, varefter ångbubblorna vid högt tryck imploderar och därvid skadar pumpen. Tryckskillnaderna uppstår vid skovlarna i traditionella pumphjul. Diseflo-pumpen saknar däremot skovlar, och kaviterar därför inte.

Det betyder att tekniken gör det möjligt att pumpa vätskor med ett gasinnehåll på upp till 80 procent av volyminnehållet. mot normalt kritiska gasgränsen 7 procent.

En icke oviktig applikation är hantering av talloljesåpa i pappers- och cellulosaindustrin — ett ämne som under processen bildar skum och bubblor, och med traditionella pumplösningar därför varit höggradigt störningskänslig.

En problemsektor där Discflos konstruktion vid alla installationer firar upprepade triumfer är Den Mänskliga Faktorn,. Produktionsstopp och -störningar initierade av försummelser och misstag i driften, t.ex. pumpning mot stängda sug- och tryckventiler, inverkar inte menligt på pumpen.

Från Alaskas oljefält till Norden

Principen för skivrotorpumpen är mer än hundra år gammal, och framlades först av den amerikanske fysikern Nikola Tesla (1856-1943), som främst är känd för sin synkronmotor. Uppfin Konstruktionen bygger på att DISC acken ersätter det traditionella pumphjulet i en centrifugalpump. Packen består av parallella roterande skivor; när dessa roterar genereras friktions- och tryckkrafter till vätskan. Gränsskiktet närmast en skiva dras med i rotorns rörelse, och detta drar i sin tur med sig nästa vätskeskikt o.s.v.

24

VD Raimo Jaatinen vid Discflo-pumpen demonstre il rar pumpning av skumbollar. Ovan pumpas levande karpar genom systemet — konfunderade, men pigga efter den ofrivilliga resan…

ningen “vilade” sedan i decennier, tills Max Gurth i slutet av 1960-talet finslipade idén till att fungera i praktiken. Första tillämpningen var för pumpandet av olja i Alaska på 70-talet. Gurth inledde produktion av sin pump, patenterade uppfinningen, och den började serietillverkas på 80-talet.

Idag är företaget kring innovationen, Discflo Corporation. USA:s snabbast växande pumptillverkare med en årlig försäljningsökning om 25 procent och en marknadsandel på sektorn svårhanterliga vätskor på över 20 procent. Discflo Corporation omsätter runt 12 miljoner USD i året. Bolaget har världspatent på uppfinningen och enda tillverkande enheten finns idag i San Diego, Kalifornien.

Nu sneglar man alltså på overseasmarknader — och genom pappersindustridensiteten (för vilken bransch Discflo erbjuder speciellt stora lyckomöjligheter) har Norden varit avstamp. Erfarenheterna av starten i Sverige har varit ytterst uppmuntrande.

Att Puwimex valdes till finländsk samarbetspartner var naturligt: företaget är stort på en smal sektor, specialpumpar för industrin, med främst tyska agenlurer — varumärket Wernert har svarat för ca 25 procent av omsättningen, som ligger runt 13 Mmk.

Brett spektrum

För Puwimex innebär Discflo-samarbetet en spännande utmaning också genom att agenturen förutom hemmamarknaden inkluderar Ryssland och Baltikum som marknader — den sibiriska oljeindustrin är avgjort en intressant potentiell avnämare.

Puwimex’ VD Raimo Jaatinen konstaterar att marknadsföringen i initialskedet kommer att inriktas på tre huvudsegment: pappers- och cellulosaindustrin, avfallsrening och livsmedelsproduktion.

— Inom träförädlings- och papperstillverkning är nyckelutmaningen för Discflo-tekniken pumpning av talloljesåpa, pappersmassa och frätande bestrykningsämnen som t.ex. kaolin. Inom avfallsvattenrening — både inom industrin och kommunala reningsver — klarar skivrotorpumpen konsistenser som traditionella pumpar går bet på. Och inom livsmedelsindustrin är pumpens “varsamhet” ett dramatiskt plus bla. då det gäller att hantera material man vill bevara intakt under pumpningen.

Jaatinen ser som en tillämpning inom livsmedelsproduktionen också laxtrappor för fiskodlingsinrättningar — i USA har man goda erfarenheter av den lösningen.

Sparar råvaror och kostnader

God helhetsekonomi är Diseflo-pumparnas bästa säljargument då det gäller installationer i industrin på problempunkter.

En pappersfabrik kan ha 4 000 pumpar — reservdelsomsälningen initierad av slitage och haverier är avsevärd, och en jättelik kostnadspost på årsnivå. Kostsamma blir givetlevis också produktionsstoppen de resulterar i.

Disceflos design gör att pumparna kräver ett minimum underhåll och i praktiken är nästan outslitliga. En pump som i anskaffning betingat 50 000 dollar kan på årsnivå tjäna in sex gånger så mycket i minimerade produktionsstopp. (Jaatinen medger att det enda som bekymrar honom med den nya produkten är att reservdelsförsäljningen inte kommer att bli någon volymbusiness att budgetera med.)

En “vänlig” pump skonar också råvara, och ökar den vägen produktionsvolymen utan investering i större kapacilet. Ett exempel är en majsleverantör i USA som förser popcornsproducenter med råvaran. Med konventionell pumpteknik skadades 22 procent av majskornen och måste “refuseras”. Efter att ha installlerat en Discflopump på den strategiska punkten gick volymen skadade korn ner till 0,1 procent — vilket gav en produktionsökning, på över en femtedel.

Med sådana referenser att åberopa är det förståeligt att man vågar leverera Discflo-pumparna som öppet köp med full returrätt och full återbetalning inom sex månader efter leveransen. 9

Forum nr 8-9/95

Utgiven i Forum nr 1995-08-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."