Utgiven i Forum nr 2013-07-08

UPM pressas till reformer

av Janne Salonen Forum 2013-07-08, sida 10, 29.08.2013

Taggar: Bolag: UPM

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2813

J och Marc Ro het

Nokl okias förvärv av Siemens andel i delägda nätverksbolaget NS) Nokia Solutions and Networks) anses vara en god affär för Nokia. öpet gjordes till ett fördelakti pris, cirka 1,7 miljard euro, då man beaktar NSN:s resultat.

JANNE SALONEN TEXT

Förvärvet, som gör NSN till ett helägt dotterbolag för Nokia, är en sällsynt positiv nyhet för Nokia, eftersom bolagets omlagda mobiltelefonstrategi fortfarande inte har producerat framgång.

Faktum är att NSN kan bli Nokias starkaste del. Mobiloperatörer måste under de närmaste åren göra stora investeringar i 3G och 4G-nätverk, snart också 5G-nätverk, för att svara på den snabbt stigande efterfrågan på mobilt bredband. Smarttelefoner och pekplattor vinner en allt större spridning, och

JANNE SALONEN TEXT Skogskoncernen UPM-Kymmene har gjort bra resultat två kvartal i följd mot bakgrunden av den ständigt vikande europeiska efterfrågan och prispressen på tryckpapper, som är företagets huvudprodukt. Talande för koncernens läge är att produktionen av tryckpapper, som står för cirka 60 procent av omsättningen, svarar för endast en fjärdedel av driftsbidraget. Samtidigt var själva nettoresultatet för pappersdivisionen negativt under andra kvartalet. De dystra utsikterna för produktionen av tryckpapper, också på medellång sikt, blir synliga då koncernen ställer om.

UPMSs pappersproduktioni Europa blir en skild enhet med säte i Stuttgart. Signalen är klar: koncernen kan tänka sig strukturaffärer.

Bland annat konkurrenten Stora Enso skulle mer än gärna göra sig av med sin egen tryckpappersproduktion. Frågan är om EU-kommissionen godkänner en sammanslagning av de två skogsjättarnas pappersenheter, eller kanske en avknoppning till ett skilt samägt bolag. Skogsindustrin dras med så stora utmaningar att sådana åtgärder verkar motiverade, och EU-kommissionen borde ha förståelse för branschens strukturproblem. Om en sammanslagning eller avknoppning av pappersdivisionerna genomförs, så skulle det inte heller återstå några konkurrenshinder ifall bolagen får för sig att gå samman helt och hållet.

Produktionen av massa och bioenergi är däremot en lönsam affär för UPM. Bolaget

UPM pressas till reforme är Finlands näststörsta producent av elenergi, och växer sig ännu större efter att den nya kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 äntligen tas i drift cirka sju år försenat, kanske 2016. Dessutom har industrins kraftbolag TVO tillståndatt bygga ytterligare en reaktor i Olkiluoto. Också Fennovoima som har lov att bygga en kärnkraftsenhet i Pyhäjoki skulle välkomna nya investerare, efter att tyska EON dragit sig ur leken. Liksom i övriga Europa är problemet för kärnkraftsinvesteringar att de hotar bli för dyra.

UPM har goda förutsättningar att investera i sina övriga verksamheter, utanför pappersproduktionen. Det är troligt att bolagets huvudfokus redan inom några år kommer att vara något annat än att tillverka tryckpapper.

Utgiven i Forum nr 2013-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."