Utgiven i Forum nr 1993-04

Upplevelsecentret Heureka bör ges allt tänkbart stöd

av Christian Schönberg Forum 1993-04, sida 12-13, 25.03.1993

Taggar: Teman: Heureka

Upplevelsecentret

Heureka bör ges allt tänkbart stö

Christian Schönberg

Varken ålder eller sviktande ekonomi har hittills hindra fyraåringen Heureka i Dickursby att sving position bland de stora vetenskapscentren i världen.

Medlemskap i den internationella takorganisationen ASTC borgar för stabilitet och centrets färska direktör Per-Edvin Persson för kreativtitet i den fortgåend utvecklingsprocessen.

ilden av en kunnig, mångsidig och Bossen påverkare komme inte på skam när Per-Edvin Persson engagerande visualiserar riktlinjerna för vetenskapscentrets fortsatta verksamhet. Inga spår av nyradikalism ingår i konceptet, däremot nog ett stabilt mått av målmedvetenhet i framtoningen.

Hur stor personlig prägel har Heurekas nya direktör hittills hunnit sätta på verksamheten — I viss utsträckning har jag naturligtvis redan hunnit lägga grunden till ett nytänkande inom Heureka, men mycket har ju funnits redan en tid. Grundtanken att popularisera vetenskap och teknologi för en möjligast stor publik ligger fast. Centret skall dessutom fungera som turistattraktion och imageskapande faktor för Vanda stad och hela landet." Personligen har jag inte sett den här förändringen speciellt stor eftersom innehållsbiten ju låg inom mitt ansvarsområde redan innan jag tog över ansvaret för hela skeppet. Det handlar om en kontinuerlig process och alltså inte om en abrupt förändring a 1 verksamheten. Redan av resursskäl är vi tvungna att tänka om. Det gäller att systematisera och sovra i verksamheten. Man kunde tala om en ekonomisk sanering och förlikna det hela vid den från tidningsutgivningen bekanta redigeringsfasen i utgivningsprocessen.

Ständig förnyelse

Huvudutställningen som är den mest permanenta, lever hela tiden och skall enligt planerna förnyas i snitt en gång per år. Det senaste tillskottet som kom in på arenan i början av januari berör områdena genteknologi och miljöfrågor. Hösten 1994 lägger man in en avdelning som tar upp det spännande ämnet materialforskning varefter de alltid lika aktuella energifrågorna förmodligen kommer att beröras under 1995.

— Tanken är ju att vi genom de här förändringarna ska snappa upp det som ligger i tiden och som dessutom är särskilt viktigt inom forskning och vetenskap. Materialforskning är ju ett bra exempel på ett område där det skett en väldigt kraftig ut Utbyggnadsbehovet av vetenskapscentret Heureka uppgår till 2000 kvadratmeter vilket i dagens pengar skulle betyda en nyinvestering på cirka 30 miljoner mark.

Heurekas färske direktör Per-Edvin Persson har en imponerande meritlista med bl.a. behörighet för professorsvakans inom sitt specialämne limnologi.

veckling under det senaste decenniet oc där man har väldigt stora teknologiskt/ ekonomiska förhoppningar att nå fram till produkter som kan revolutionera verkligheten på många sätt. Ett exempel bland andra är utvecklandet av kirurgiska material, där Finland f.ö. ligger väl framme på den internationella arenan. Överhuvudtaget försöker vi alltså ta upp teman som intresserar mänskor och som dessutom kanske berör deras egen vardag. Vi är j rätt rutinerade på det där med att byta bil titt och tätt. Måhända kan vi i framtiden räkna med att byten av strejkande knän, käk- eller höftleder också kommer att höra till dagsrutinerna för allt flere av oss.

Barnen är en viktig resurs Det står utom alla tvivel att idégivningen och planeringen av utställningstema bär signaturen P-E P. I synnerhet tanken på att bjuda barn och ungdom på vettiga och inspirerande infallsvinklar till vetenskapens värld är ett av huvudspåren i den Perssonska linjedragningen. Samtidigt utvidgas samarbetet med skolorna där bl.a. verksamhetskurser för lärare i naturvetenskaperna arrangeras. Varje skola skall i framtiden ha en egen ”Heureka-lärare”. Huvudutställningen kommer = enligt Persson att hållas på en strikt grund med rötterna i forskning och vetenskap. Men det är ju helt klart att Heureka inte får vara alltför allvarsam och förlora sin roll som glädjespridare. Det måste finnas plats också för humor och lättsinne i verksamheten. Barnen, varför inte även vuxna, måste få utlopp för sin experimentlusta just via Iekmomentet. Blir upplevelsen sedan exakt sådan som planerarna tänkt sig, är sist och slutligen av sekundär betydelse.

Också sporten tas på allvar

Det finns ett ständigt krav på förnyelse av den tredelade teaterproduktionen. Det visas klassiska planetarieprogram med stjärnhimmelprojektorn i huvudrollen. Heureka har just haft premiär på ett ytterst fascinerande program som berör SETlI-forskningen, dvs. sökande efter liv utanför jorden. Science- eller vetenskapsprogram, multimedia program med inslag av fotografier och stillbilder utgör en annan sektor. Exempel härifrån är programmet om Kuusamo vildmark som nästa år kan få en värdig tronföljare i ett planerat program om Renässansen med sitt outtömliga rika bildmaterial. Som socker på botten bjuds besökaren på ”superfilmen” som ju projiceras på insidan av halvklotet. I juni blir det premiär på den, enligt Persson, hittills bästa av alla till buds stående 17 mm filmer ”To the limit” som handlar om hur människokroppen kan tränas att utföra de mest vidunderliga ansträngningar. En ballerina, en bergsbestigare och världsmästarinnan i storslalom presenteras i fartfyllda scener.

— Vi är mycket stolta över att få visa filmen som den första av alla teatrar med 17 mm projektor. Via mikroskopiska optiska fibrer går kameran bland annat rakt in i själva kroppen och visar människohjärtat i funktion.

Att Heureka vill visa just den här filmen hänger samman med följande storsatsning med start den 6 april som gör en djupdykning i den älskade och på sina håll samtidigt hatade sporttraditionen. Den bakomliggande tanken är att dels redogöra för de vetenskapliga rön som ligger bakom idrottsmännens topprestationer och dels ge besökarna en möjlighet att testa sig själva, dessutom i direkt jämförelse med världstoppar av olika kaliber. Inte så dum att få springa i kapp med Carl Lewis eller mäta sina krafter i höjdhopp mot regerande världsmästaren — Det andra huvudtemat vid evenemanget är den personliga konditionen där vi kommer att har ett batteri av test- och mätapparatur av en omfattning som hittills endast läkarstationer har kunnat stå till tjänst med. Den tredje helheten, ett interaktivt program med diabilder, behandlar sporten som socialt fenomen i historiskt perspektiv. Redskaps- och produktutveckling ges utrymme ävensom ”stora ögonblick i sporthistorien”. Naturligtvis kommer vi att ha dagens stora idrottsprofil Feemu Selänne med oss vid något tillfälle.

Ivrar för brott — Idén med att bygga upp ett specialjippo med brott som röd tråd har varit mitt skötebarn från första början, det vill jag inte sticka under stol med. I april 1994 banar vi väg för brottets och förfalskningarna intåg i Heureka. Inte så att vi skulle undervisa i brottsmetoder utan mera gå in på hur man löser brottsgåtor av olika slag.

Alla detaljer från fingeravtryck till meta sofistikerade DNA-analyser finns med. Inom förfalskningsgenren är bl.a. tavlor, frimärken, ädelstenar och pengar representerade. I viss utsträckning kan t.o.m. egna föremål tas med för närmare granskning.

Undvik alltså att ge din hustru en oäkta ring i present, under förespeglingen att den skulle vara äkta. Det finns en uppenbar risk att den hamnar under luppen hos Heureka!

Hevureka klassas högt

Efter en tid som associerad medlem i den internationella takorganisationen för vetenskaps- och teknologicentra ASTC blev Heureka som första vetenskapscentrum utanför USA och Canada fullvärdig medlem i början av året, vilket i klartext betyder att centret numera upphöjts till ett av ledande i världen. Heureka följer i stort huvudprinciperna som tillämpas bland kollegerna. Centren utbyter inte blott erfarenheter och material med varandra. Direkt affärsverksamhet förekommer också.

— Vissa utställningsobjekt har vi t.o.m. sålt i flera exemplar allt mellan Mexico och Köpenhamn. För närvarande har vi två utställningar ute i världen. En matematisk utställning i Schweiz och en Kalevala betonad finsk-ugrisk språk- och kulturutställning som för närvarande befinner sig i Florida. Den senare nämnda har åkt runt i USA redan under drygt ett år och har tidigare cirkulerat i Sverige och Ungern.

För närvarande planeras ett internationellt utställningskonsortium där också Heureka har för avsikt att vara med på ett hörn. Medlemskapet garanterar ati Finland också i framtiden kommer at få ta del av internationella specialutställningar av högsta klass.

— Egentligen allt vad vi gör har en internationell aspekt, i synnerhet inom områdena som gäller teatern och filmutbudet. I april-utställningen som berör sport får vi bl.a. in en hel del färskt material såväl från de olympiska spelen i Barcelona som från

Hevurekas budjet balanserar i år på ett besökarunderlag på 250 000 personer. Vetenskapscentrets målsättning är att fördubbla antalet inom överskådlig tid.

andra stora händelser på de internationella arenorna.

Kontakten till svenska Cosmonova fungerar bra trots problemet med filmerna som har olika format, och i synnerhet samarbetet med danska kollegan Experimentarium, ett stort och välfungerande science-centrum, samt planetariet Tycho Brahe.

Borde få mera stö — På grund av knappa resurser och det rådande ekonomiska läget är vi dessvärre piskade att i någon mån skära ned på utbudet, beklagar sig Per-Edvin Persson. I någon mån kommer det att beröra filmproduktionen och till en del också den övriga programverksamheten. Jag är däremot övertygad om att vi kan göra det så smidigt att den normala besökaren inte kommer att lägga märke till den i viss utsträckning åtstramade verkamheten.

Kultur- och folkbildningsinstitutioner av typ Heureka har inte samma status överallt i världen, vilket dirckt kan mätas i hur stort ekonomiskt stöd verksamheten beviljas av stat och kommun. En allmän internationell fördelningsregel är 50/50 mellan direkta stöd och centrens egna intäkter.

—Inget annat vetenskapscentrum jag känner till har pålagts så hårda krav som Heureka. 2/3 av driftskostnaderna skall vi enligt dagens krav klara av. Bland våra internationella kolleger finns bara ett centrum i USA som hämtar in mera pengar till huset än Heureka.

Per-Edvin Persson vill inte klaga officiellt, men varnar för att den rent vetenskapliga dimensionen kan komma att naggas i kanterna om Heureka tvingas rikta in större delen av sin verksamhet på mera spektakulära och publikfriande jippon för att få in mera pengar för verksamheten.

13

Utgiven i Forum nr 1993-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."