Utgiven i Forum nr 2020-07

USA vid ett avgörande vägval

av Leif Bergström Forum 2020-07, sida 14-15, 25.08.2020

President Donald Trump och utmanaren Joseph Biden är eniga på en punkt: Höstens amerikanska kraftmätning är det mest avgörande valet i modern tid.

För Biden gäller det att återställa traditionella amerikanska värden – demokrati, medkänsla för medmänniskor, och återgång till en acceptabelt hövlig debatt även mellan meningsmotståndare. För Trump är det en fråga om möjligheten att fortsätta sin extrema högervridning av amerikansk politik med sin fokusering på sin politiska bas, vars persondyrkan av presidenten själv saknar motstycke i modern tid.

Resultatet påverkar inte enbart amerikanska medborgare, utan hela omvärlden. Skillnaderna mellan Bidens vision och presidentens är slående. Det gäller ekonomi och handel, diplomati och internationella relationer, vetenskap och klimatförändring.

Tidigt i våras kunde Trump peka på de ekonomiska resultaten av hans slopande av delar av de regelverk som kommit till för att skydda konsumenter och miljö. Administrationens åtgärder gav amerikanska företag ny frihet som resulterade i en ekonomisk explosion och den lägsta arbetslösheten på flera årtionden.

Förnekade faran på Trumpvis. Men så kom coronakrisen, och Trump pendlade mellan ett tidigt förnekande av faran och att i typisk Trumpstil överdriva betydelsen av de åtgärder han vidtog, som stopp för flygtrafiken från Kina, och senare Europa. Och när USA till sist stängde skolor och företag blev de ekonomiska resultaten så negativa att presidenten plötsligt ifrågasatte sina vetenskapliga experter. I stället sympatiserade han med aktivister och politiker som när epidemin under sommaren tog ny fart propsade på att återgå till ett normalare liv. Och Trump har personligen, med några undantag underlåtit att själv använda munskydd vid offentliga framträdanden. Samtidigt hånade han Biden för att följa vetenskapsmyndigheternas rekommendationer.

Men Biden fick under våren och sommaren ständigt starka opinionssiffror som den kandidat som var mest lämpad att hantera coronapandemin. Samtidigt är det slående att Trump ännu på sensommaren fick starka siffror för sin hantering av ekonomin.

”Jag fick fart på ekonomin, och jag kan göra det igen”, är ett bestående tema i hans kampanj. Och när viruset väl fåtts under kontroll lovar han att den amerikanska ekonomin ska ta fart ”som en raket”.

Reagansk skattesänkning. Vid sommarens partikonvent gav han dock inga specifika detaljer om sin ekonomiska plan. Men de gångna fyra åren ger ändå en bild av vad som kan väntas: mer avreglering, större frihet för företagen att borra efter olja och gas, och bryta kol. Dagen efter presidentvalet kan han formellt uppfylla sitt löfte om att lämna Parisavtalet.

En annan hörnsten i Trumps ursprungliga handlingsplan var en traditionell konservativ skattesänkning. Enligt Ronald Reaganskt tänkande ger det konsumenterna mer pengar i fickan, och bidrar därför till högre konsumtion, vilket stimulerar den bredare ekonomin. Men i Trumps tappning gynnade skattesänkningarna främst högre inkomstgrupper. Presidenten har redan talat om nya skattesänkningar under en andra ämbetsperiod i sitt försök att åter få fart på ekonomin.

Men Biden lovar att upphäva Trumps skattesänkningar och han avser att höja skatterna för de rikaste i syfte att betala för sina mer progressiva program och hans strävan att skapa en mer jämlik ekonomi.

Leif Bergström text

Läs hela artikeln i papperstidningen.

Utgiven i Forum nr 2020-07

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."