Utgiven i Forum nr 2009-04

Ut ur skåpet

av Kaj Arnö Forum 2009-04, sida 18, 30.04.2009

Taggar: Teman: webbplatser

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 4 2089

Ut ur skapet

KAJ ARNÖ Il http://kaj.arno.f ”Forum -— det finlandssvenska affärsnätverket” har fått en god start. Över 450 pinfärska medlemmar på Linked In och drygt 200 på Facebook inom drygt fyra veckor är goda nyheter för alla: för dem som redan är med, och för dem som ännu ligger i startgroparna.

Om du vill komma med, klicka då på länkarna från Forum.fi-hemsidan. Facebook eller Linked In eller båda? Facebook är ledigare, mer fritidsbetonat, enklare och interaktivare, Linked In är seriösare, mer affärsorienterat och klumpigare. Ändå är min rekommendation Linked In, även om det i början fanns mer kommentarer och artiklar på Facebook. Det idealiska vore Linked Ins namnkunniga användarskara kombinerad med Facebooks kreativitet och interaktion. Kanske just därför har knappa 10 procent av Forummedlemmarna valt att bli medlemmar både på FB- och LI-sidan.

Därmed kommer jag också till mitt huvudsakliga ärende: Bästa Forum-läsare, nöj dig inte med att bli en passiv medlem och åskådare! Skriv inlagor. Kommentera andras inlagor. Be om hjälp. Dela med dig av din erfarenhet. Det är hela vitsen med webb 2.0: att användarna skapar värdet och producerar innehållet.

Jag tror inte min framtidsprognos är särdeles djärv: Forums läsare kommer aktivt att börja delta i webb 2.0 på samma vis som de tidigare anammat mobiltelefoner, SMSskrivande och mejl. Det är som alltid en tidsfråga, en fråga om kritisk massa och om ändrade vanor.

Allt flera har anmält sig till Forum-gruppeniFB eller LI, men än så länge har högst 5 procent skrivit något själva. Och också då är det ofta fråga om kategorin “närmast sörjande; alltså Forum-krönikörer eller personliga bekanta till dem.

Det här kommer att ändra. Beskyll mig

I den här spalten beskriver Kaj Arnö de sociala nätverk som håller på att etableras på webben. Kaj hävdar att de blir lika viktiga verktyg som mejl och SMS, och hjälper Forums läsare att komma igång.

för önsketänkande om du vill, men min självuppfyllande profetia är att Forum -nätsidorna inom någon månad kommer att ha inlagor med rubriker såsom ”Söker grafisk formgivare för logotyper och broschyrer”, ”Interaktiva webbsidor med LAMP utvecklas av nygrundad teknologfirma”, ”Product Marketing-expert inom telekomsektorn söker jobb”, ”Byråkratiska erfarenheter av att grunda ett företag”, ”Vem känner duktiga byggmästare i Östra Nyland?” eller ”Semesterlitteratur”.

Orsaken till att jag tror vi rentav får se inlagor om enskilda medlemmars semesterlitteratur ligger i den enskilda observationens oantastlighet och skenbara relevans, Ragnhild Artimos njutbara proffsrecensioner har sin givna plats, medan den godtyckliga Forummedlemmens bokrekommendation också kan kännas relevant, tack vare sin intimitet. Om min studiekompis Henrik (länge sedan jag hörde av honom!) bryr sig om att berömma den där boken, kanske den är så bra att också jag bör läsa den?

Egenintresse är en fullt legitim orsak att skriva till både Linked Ins och Facebooks Forumdiskussionssidor. Och vill du bjuda in folk till en tillställning för svenskspråkig publik, varsågod, fritt fram! Forums medlemsföreningar har i de flesta fall egna webbsidor med reklam för evenemang. Mera gratis reklam till målgrupperna skadar inte! Det är väldigt välriktad information.

Vi är ännu långt från att känna oss spammade av ett överutbud på halvrelevant eller irrelevant information på Forumsidorna. Tyvärr är Linked In mindre bra på evenemangsanmälningar än Facebook, men som anslagstavla duger LI bra.

Summa summarum: Interaktiviteten hos webb 2.0 bjuder på enkla promenadsegrar för den som bara vågar sig ut ur skåpet. “Jag tror inte min framtidsprognos är särdeles djärv: Forums läsare kommer aktivt att börja delta i webb 2.0 på samma vis som de tidigare anammat mobiltelefoner, SMS-skrivande och mejl:

Utgiven i Forum nr 2009-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."