Utgiven i Forum nr 2007-03

Utvecklar ämnen som inte ska brinna

av Heidi Backas Forum 2007-03, sida 44, 29.03.2007

Taggar: Teman: forskning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2087

VETENSKAP

HEIDI BACKAS TEXT Ett effektivt flamskyddsmedel kan vara avgörande för om en brinnande tv-apparat slocknar av sig själv eller antänder hela hemmet. Flamskyddsmedel används även i polymerer i byggnader, tåg, flygplan och idrottsarenor för att förhindra förödande bränder. Problemet med dagens flamskyddsmedel är att de innehåller hälsovådligt brom. Det skadliga ämnet frigörs till exempel då vi torkar av datorskärmen, och lagras sedan ikroppen. Forskare jobbar nu med att utveckla flamskyddsmedel som är skonsammare mot både människan och miljön. Vid ÅBO AKADEMI Samarbetar sedan årsskiftet förbränningskemister och polymerkemister för att ta fram alternativ till bromerade flamskyddsmedel.

De nya typen av halogenfria flamskyddsmedel består av azoalkaner.

”Azoalkaner är billiga att framställa och de

BRÄNNANDE FORSKNING.

ger önskad effekt också i lägre koncentration. Det räcker att tillsätta o,5 viktprocent azoalkaner, medan det krävs 10 viktprocent av de bromerade flamskyddsmedlen’, säger CARL-ERIC WILÉN, professor i teknisk polymerkemi.

Utvecklar ämnen som Inte ska brin

SIYIIWAHIA I YD4dS val

Mikko Hupa, Carl-Eric Wilén, Johan Lindholm, Anders Brink, Teija TirriPiritta Virta och Melanie Aubert vid Åbo Akademi utvecklar nya flamskyddsmedel.

NN “Vi kan anpassa flamskyddsmedel polymerer, till exempel för textilier och elektronik, så att de aktiveras i olika temperaturintervall”

Förbränningskemisterna studerar hur azoalkanerna beter sig i olika skeden av den komplicerade förbränningsprocessen, för att se vad som händer under hela förloppet med antändning, värmeäöverföring och materialsönderfall.

“Inom förbränningskernin är målet vanligtvis att få något att brinna så fort och fullständigt som möjligt, men med flamskyddsmedlen är vi ute efter motsatsen” säger MIKKO HUPA, professor i oorganisk kemi.

ÅA-forskarna samarbetar med kemikalietillverkaren CIBA SPECIALTY CHEMICALS.

“Det ger möjlighet att få ämnena i kommerisiellt bruk. Produkter med azoalkaner kan finnas på marknaden om fyra år då det pågående forskningsprojektet avslutas”, säger Wilén.

ör olika

SVOYVEICI-H

Utgiven i Forum nr 2007-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."