Utgiven i Forum nr 1981-02

Vad blåser det för vind i dag?

av Tom Gardberg Forum 1981-02, sida 10-11, 04.02.1981

Taggar: Teman: båtar

Segelbåtsbyggarens undran: Vad blåser det för vind i dag?

Båtaffärer är rätt långt en hjärtesak. Inga andra kapitalvaruatffärer är väl så känslostyrda som de inom fritidsbåtsbranschen. Sålunda kommer politisk osäkerhet, rädsla och allmän villrådighet alltid att drabba båtaffärer mycket snabbt, vilket också varit fallet på många håll i Europa under 1980.

Fiskars Finnsailerbåtar är ritade av Hans Groop. Till höger Finnsailer-34, den båt som med Gustaf Fleege och Lennart Koskinen skall delta i 1981 Transatlantic Race.

segelkryssare, Ovan Finnsailer 34, till höger Finnsailer 30.

10

Fiskars tillverkar tre storlekar av Finnsailer-båtarna, sk familje- Många har börjat tänka om i prioritering av tex somm Ö Det ligger möjligen i produktens särart au den reagerar känsligt också på vridningar i konjunkturvindarna. Ett höjt oljepris, eller en uppseglande konflikt inom Europa, tycks märkas samma vecka.

En marknadsförare i denna bransch skulle önska sej ett futurologiskt fuktat finger att sträcka upp för att kunna förnimma varifrån vinden börjar blåsa efter stiltjen. en ekonomisk windex för uppnående av optimal kryssvinkel.

Båtbyggeriet i Finland hör till de traditionsrika industrigrenarna. Fiskars båtvarv har sina rötter i det anrika Åbo Båtvarf som redan på 1800-talet blev berömt för sina snabba och hantverksmässigt välbyggda segelbåtar och motorlustjakter.

Numera har mahognyn i skrovet fått ge vika för den rationellare glasfiberplasten, men i inredningsarbetet sträva i och båt, men placeringsobjekt är båtarna inte åtminstone ännu hos oss.

FORUM 2/8 man fortfarande till samma höga standard och finish som man höll under segelsportens luxuösaste tider.

Fiskars har alltså gått in för att också i fortsättningen satsa på hantverk, kvalitet och rätt stora enheter i stället för massproducerade småbåtar.

Samtidigt har sortimentet skurits ned så att fritidssektorn numera omfattar endast fyra typer: Tre storlekar av långfärds eller s k familjesegelkryssare vilka bär det gemensamma namnet Finnsailer, samt en långfärdssegelbåt Finnfire-33 som utvecklats av den 3/4-tonnare som Eyvind Still ritade och som 1976 vann världsmästerskapet i sin klass.

Då Finnsailer-båtarna är ritade av Hans Groop, kan det konstateras att Fiskars båtvarv i Åbo i dag producerar helt och hållet inhemska produkter. Målmedveten produktutveckling

De nuvarande båttyperna, och i synnerhet de Groop-ritade, är resultat av en målmedveten produktutveckling som satles igång då man märkte att de gamla motorseglarnas stjärna började dala. Tiden såg ut att vara mogen för en rymlig båttyp med tonvikt på seglingsegenskaper men kombinerad med motorseglarkomfort. Denna trend har sedermera kontrollerats och bekräftats genom en omfattande marknadsundersökning, varefter ytterligare kundönskemål from 1981 års modeller har kunnat tillgodoses.

Fiskars går alltså i dag ut på

Brendertip TRAILERS

Vi kan släpvagna marknaden med en färsk produkt som man tror på och anser vara den rätta. En kvalitetsprodukt med egen filosofi och profil i en nisch mellan Nautors Swanar och Siltaltas kattor.

Båtar vars priser ligger mellan 200 000 och 500 000 mk har ju i regel hittills för det mesta exporterats. På export baserar sig också båtvarvets verksamhet till övervägande del i dag, men en glädjande uppgång i intresset för båtar i dennaklass har tydligt kunna märkas i vårt land under 1980. Huruvida dethär är en övergående penningplaceringsiver inför sämre tider återstår att se. men det finns de som är säkra på att det samtidigt är fråga om en trend.

Man har helt enkelt dels börjat tänka om i prioritering mellan t ex sommarvilla och båt, dels har många firmor ansett en båt vara ett gott alternativ till en representationsbastu eller ett sätt att ordna lagstadgad rekreation för sina anställda.

Som ren spekulativ penningplacering används inte båtar i Finland men faktum är, att välbyggda märkesbåtar har såpass högt andrahandsvärde att en visst inflationsskydd erhålls på det placerade kapitalet.

Märkbara tillväxtmöjligheter

På exportmarknaden, som naturligtvis fortfarande är den överlägset största, sker hela tiden vissa tyngdpunktsförskjutnin gar som mest beror på konjunktursvängningar men också till en del på stora statliga satsningar som givit båtsporten märkbara tillväxtmöjligheter. Så är fallet bla i Spanien där nya småbåtshamnar med service. d vs sk marinas, anlagts.

Så länge kapaciteten på Fiskars varv ligger under 100 båtar per år. har man valt att inte splittra marknadsföringen på både Europa och USA, utan räknar med att kunna placera hela produktionen i Mellaneuropa. Skandinavien och i hemlandet.

Det är klart an USA fortfarande potentiellt kommer att vara det största marknadsområdet, men höga fraktkostnader tillsammans med tilltagande amerikansk och taiwanesisk konkurrens inverkar dämpande på den findländska bätbyggarens intresse.

Den svenska båtmarknaden ligger i någon slags chock efter ett antal konkurser och kunderna lurar på båtar till underpriser från kvarblivna lager. Detta tillstånd kan möjligen indirekt i viss utsträckning gynna handeln med finska båtar om båtköparen är osäker om han vågar placera en order i ett svenskt varv för ögonblicket.

Rätt kärvt har båtvarven det för all del hemma också, men de större varven torde klara av att föras ned i och upp ur våägdalen för att sedan med bättre fart surfa vidare.

Tom Gardberg 0

Kvalitet till moderat pris

Alltfler privatbilister och företagare har upptäckt att man fördubblar bilens transportkapacitet med en släpvagn. Brenderups mångsidiga vagnsortiment löser alla transportbroblem, vare sig det gäller båt-, häst-, varur, eller specialtransporter.

Ålandsvägen 33 22100 Mariehamn tel. 928-12012 telex 6341

FORUM 2/81

Utgiven i Forum nr 1981-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."