Vaktar Veikkaus vinster

av Sören Jonsson Forum 2021-09, sida 27-29, 18.11.2021

Taggar: Bolag: Veikkaus Personer: Regina Sippel

Vaktar Veikkaus vinster

Veikkaus uteblivna intäkter har väckt stor samhällsdebatt det senaste året. Den nya lotterilagen skulle ge möjlighet att hitta nya intäktsmöjligheter utomlands. ”På sikt kan vårt dotterbolag ge några goda miljoner euro i vinst”, säger Regina Sippel, CFO för Veikkaus.

SÖREN JONSSON TEXT KARL VILHJÄLMSSON FOTO

Xx Regina Sippel är van att vara i hetluften och trivsi ett högt arbetstempo. 2019 klev hon in i Veikkaus som ekonomidirektör, CFO.

”Jag kom in i september och då var mediestormen kring Veikkaus total. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var spännande. Jag har alltid tyckt att det är kul med hög puls.”

Orsaken var att Veikkaus hade kablat ut en radioreklam på sommaren som väckte ramaskri. Kritikerna ansåg att kampanjen bagatelliserade problem som är kopplade till spelberoende. I reklamsnutten frågar en man sin psykolog om det är okej att söka spänning i livet genom penningspel. Psykologen svarar att det är okej att bejaka sin spellust. Mediestormen var ett faktum.

Reklamkampanjen lades snabbt ner och ledningen förklarade att det var ett misstag. I september pausade Veikkaus också all annan marknadsföring. Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) höll samtidigt på att granska bolagets marknadsföring och publicerade en utredning kort därefter. Enligt rapporten följde bolaget inte sina egna principer om ansvarsfullhet. Marknadsföringen ansågs vara för omfattande, för aggressiv och förhärliga spelande i stället för att lyfta upp de negativa effekterna av spelande och spelmissbruk.

”Jag förhåller mig ganska neutralt till debatten kring Veikkaus. Kritiken påverkade inte min arbetsvardag eller min motivation på något sätt. Jag tycker inte man kan säga att vi ständigt är i blåsväder. Att medier visar ett så stort intresse för bolaget och att vissa individer anser att spelbranschen som sådan är förkastlig är en helt annan fråga.”

Förutom för sin marknadsföring kritise rades också Veikkaus för sin strategi 2019. I strategin hade bolaget klassificerat de spelare som förlorar 700 euro eller mer i månaden för ”sina bästa kunder”. Bolaget hade strategier för hur man ska försöka hålla kvar de här kunderna.

”När jag kom in i bolaget fick jag i uppgift att uppdatera vår strategi som sedan lanserades i början av 2020. I den uppdaterade strategin syns ansvarstagande tydligare. Allt vi gör pejlas mot ansvarsfullhet. Åtminstone så länge som jag har jobbat på Veikkaus har ansvarsfullhet funnits som en central deli strategi och handlingar.”

Jobbiga år före Veikkaus. Innan Regina Sippel började på Veikkaus jobbade hon länge inom resebranschen. Först på Tjäreborg som bland annat vd och därefter som ekonomidirektör för Thomas Cook Northern Europe. Enligt henne lär man sig hantera kriser i resebranschen.

”Man lever från kris till kris. Om det inte är någon magsjuka eller brand som ställer till det, så är det någon världspolitisk kris. Jag tror att det har lärt mig att ta turbulenta tider med ett lugn.”

Det äär alltså inte de röda Veikkaus-rubrikerna som har känts jobbiga för Sippel. Sista tiden på Thomas Cook Northern Europe var däremot ett riktigt hundår. Det är året då moderbolaget Thomas Cook gick i konkurs.

”Det kändes som att vår mor var sjuk. Om modern är sjuk så är hela familjen det. Det var utmanande att hantera vägen fram till konkursen.”

Hon visste ändå hela tiden att den del där

INTERVJU

Regina Sippel

Född: 1979, Helsingfors

Familj: Man, son och hunden Newton

Utbildning: Ekonomie magister

Karriär: Revisor E&Y, ekonomichef Tjäreborg, vd Tjäreborg, CFO Thomas Cook Northern Europe, CFO Veikkaus.

På fritiden: Träffar gärna goda vänner över en god bit mat eller på något kulturevenemang.

Förebild: Hanna Sievinen (bland annat styrelseledamot för Veikkaus)

Veikkaus

Verksamhet: Spel- och vadhållningsverksamhet Grundat: 2017

Omsättning: 1,2 miljarder (2020)

Antal anställda: 1592 (2020 hon själv jobbade var lönsam och frisk. Northern Europe hittade en ny finansiär och klarade sig trots att moderbolaget gick i konkurs.

”Jag lärde mig var mina gränser går. Jag är mer självsäker nu och vågar sätta ner min fot och säga vad jag står för. Rädslan att bli uppsagd ska inte sätta stopp för att hålla fast vid sina åsikter och värderingar.”

Som CFO vet man ganska tidigt vartåt det barkar. Det behöver man som chef vara medveten om.

”Jag lärde mig att gå långsamt. Om en CFO går omkring lugnt på kontoret, är allting ganska bra ställt. Men om CFO:n rusar omkring och ser stressad ut sprider det oro.”

Arbetet viktigt. Regina Sippel utmärker sig som en väldigt noggrann ekonomidirektör. Hon kräver mycket av både sig själv och av andra. Hon ger mycket av sin tid till arbetet och tycker det är givande.

”Om man gör något så ska man göra det fullt ut och inte lämna det halvvägs. Jag har fått glädjen att jobba med projekt som har fått mig att utvecklas. ”Jag har aldrig reflekterat över karriären eller planerat den. Men jag har tagit chanser AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 92021

Vår uppgift är att kanalisera spelande till våra trygga kanaler. Att vi gör vinst kommer på köpet”. säger Regina Sippel, CFO för Veikkaus.

na som har öppnats för mig. Jag har blivit tillfrågad till olika intressanta positioner. Det enda aktiva beslutet jag tagit var att studera revision. Det gav mig en jättebra grund att gå vidare oavsett vad jag ville göra i framtiden.”

Och hon jobbade i nästan sju år på revisionsbolaget Ernst & Young. Enligt henne var det perfekt att direkt från skolbänken komma in iettrevisions- och konsultarbete. Det är ett socialt jobb. Och ett jobb där man lär sig mycket om olika branscher. Man får vara med i sådana styrelserum som man annars inte skulle få komma in i, i så ung ålder. Det är också ett hektiskt jobb.

”Jag trivdes med det höga tempot, men jag vet att alla inte gjorde det. Mitt rättesnöre är

AFFÄRSMAGASINET FORUM NR 9202 att inget jobb är värt att må dåligt för.”

Pengaspel är problematiska. Finland placerar sig iden absoluta täten då det gäller pengaspel. Finländarna förlorar i medeltal drygt 400 euro om året på Veikkaus spel, men det är förstås inte jämt fördelat över befolkningen. I stället är det cirka 7 procent av spelarna som står för 50 procent av Veikkaus omsättningen. De här storspelarna förlorar i snitt 5 000 euro per år. Den grundläggande problematiken med det finländska spelmonopolet är att det är spelmissbrukare och fattiga som får stå för notan för sitt spelande. Motståndare till systemet kallar det för en fattigmansskatt. ”Ingen, inklusive jag själv, accepterar elle 99 Jag trivdes med det höga tempot men jag vet att alla inte gjorde det. Mitt rättesnöre är att inget jobb är värt att må dåligt för.

99 Ingen, inklusive mig själv, accepterar eller stöder ett spelmissbruk. De är olyckligt på all sätt. Spelmissbruk hänger starkt ihop med spelande och är något som vi inte kan komma ifrån.

stöder ett spelmissbruk. Det är olyckligt på alla sätt. Spelmissbruk hänger starkt ihop med spelande och är något som vi inte kan komma ifrån. Men vi kan göra allt vad vi kan för att förhindra det.”

Hon listar upp flera åtgärder som antingen har gjorts de senaste åren eller är på väg inom kort ”Veikkaus har minskat antalet spelautomater med över 40 procent, från 18 500 till under 10 000, alla som spelar på våra automater idag måste identifiera sig, våra kunder kan själva sätta beloppsgränser för sitt spelande och ge sig själva spelförbud om nödvändigt. Hela vår personal skolas i ansvarsfullt spelande och hur de bör agera ifall de i vardagen misstänker ett spelmissbruk. Vi har ett aktivt samarbete med bland annat Peluuri som aktivt arbetar för att hjälpa de med spelmissbruk. Veikkaus finansierar deras verksamhet. ”Veikkaus som samhällsaktör kan och bör göra allt vi kan, men sedan har individen också ett eget ansvar.”

Hur går det ihop att ni försöker minska på spelmissbruk samtidigt som ni har vinstkrav ”Vår uppgift, enligt lotterilagen, är att bedriva penningspelsverksamhet i Finland och förebygga och minimera de skadliga effekter som spelande kan ge upphov till. Vi har inte något vinstkrav, utan vi skall bedriva vår verksamheti enlighet med lagen och all vinst som bolaget gör betalas vidare till tre olika ministerium som sedan beslutar hur vinstmedlen fördelas ut i samhället.”

Medberoende politiker. Men Veikkaus är int immun mot yttre omständigheter. De senaste åren har slagit hårt mot Veikkaus resultat. Det har åskådliggjort de problematiska strukturer som spelmonopolet är uppbyggt kring. Veikkaus uteblivna intäkter har under hösten kokats ihop till en verklig politisk soppa där statsminister Sanna Marin (SDP) har stått vid kitteln.

När coronapandemin slog till som värst, var alla spelautomater ur bruk. Intäkterna minskade drastiskt då Veikkaus digitala spel inte lockade till sig spelare i samma utsträckning som bortfallet. Samtidigt har bolaget allt aktivare jobbat för ett mer säkert spelande och för att minska osunt spelande, alltså få folk med spelberoende att inse att de har ett problem och söka hjälp i stället för att spela.

Problemet är att tredje sektorn, kulturbranschen och idrotten finansieras helt eller delvis med Veikkaus intäkter. På grund av inkomstbortfallet kom också bidragstagarorganisationer i kläm. Regeringen med Marin i spetsen lovade att ersätta bortfallet direkt från statsbudgeten.

Räknar ni med att komma upp i miljardvinster igen ”Coronan tog mycket av vår vinst, men de är inte enbart coronapandemin som är orsaken. Vi kommer inte att studsa tillbaka till samma nivåer som innan pandemin. Vi har infört åtgärder för ansvarsfullhet som har ungefär samma prislapp som coronapandemin.”

Veikkaus har dock för avsikt att stabilisera den inhemska intjäningen efter flera turbulenta år. Sippel säger att den nuvarande vinsten på cirka 700 miljoner är en ny basnivå. Från det här kan bolaget jobba vidare.

Hurdan bild tror du att gemene man har av Veikkaus ”Jag tror att finländare förstår och har sett de ansvarsfulla åtaganden som vi har gjort. Det visar alla våra kundundersökningar. Många känner till och tycker att vi har gjort rätt saker.”

Välkommen lotterilag, Regeringen presenterade i september sitt lagförslag till ny lotterilag. Lagen är tänkt att träda i kraft stegvis, och kommer att omfatta alla Veikkaus spel senast 2024.

Enligt den nya lotterilagen får Veikkaus på koncernnivå möjlighet att starta upp ett dotterbolag som kan verka på den internationella marknaden. Dotterbolaget kommer att er bjuda Veikkaus produktportfölj och kunskap till andra spelleverantörer.

”Viär ett väldigt känt och respektabelt varumärke internationellt. Vi står för ansvarsfullhet och hållbarhet i en klass för sig. ”Vi har en budget och en tioårsplan. Vi har inte officiellt gått ut med några siffror än. Det är som med alla uppstartsföretag att man i början inte gör stora vinster, men på sikt räknar vi med att dotterbolaget ska kunna tillföra en del goda miljoner. Det är en intressant affärsmöjlighet.”

Finländarna brukar kallas för ”lottokansa”, det vill säga för ett lotto-land. Men det känns absolut inte som att ungdomar lottar. Tror du att nästa generation kommer att fatta tycke för traditionella penningspel ”Det är en bra fråga - något svar har jag inte. Men min son spelar dagligen spel på sin mobiltelefon. Det är inte fråga om penningspel, men i denna miljö rör sig även betydande summor pengar. Vilken inverkan detta har på kommande generationer vore intressant att forska närmare i.”

Hon tror att spelande genomgår en transformation där mobilspel och pengaspel flyter samman till någon slags hybrid i framtiden.”

Fysioterapi, tr rehabiliterin www.kotifysio.fi QO 040 152 6501

Vi pratar svenska!

Utgiven i Forum nr 2021-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."