Utgiven i Forum nr 1997-02

Välj den dator du verkligen behöver

av Bjarne Nyman Forum 1997-02, sida 13, 27.02.1997

Taggar: Teman: datorer

agens datordjungel vimlar av MHz, RAM, cache, Kilo bit, Megabyte - och så vi dare in i det oändliga. Gi vetvis måste datorns tek niska prestanda beaktas, men det viktiga är att den presumtiva köparen gör klart för sig vad han skall använda datorn till. Den som vill ha en dator för att skriva brev eller spara matrecept kan sluta läsa här, gå in i butiken eller realiseringscentralen och ta det billigaste som finns. Det går bra med en ångmaskin från början av 80-talet.

Parkinsons lag i datorvärlden

Men för den som vill utnyttja en dator för t.ex. Internet-förbindelser, spel och bildbehandling är problemet större. Då gäller det nog att titta lite på klockfrekvenser, processorer, minneskapacitet, modemhastighet, operativsystem, programvaror, etc.

I datorernas värld har nämligen Parkinsons lag från 80-talet blivit sanning. Denne satiriker, som blev berömd för halvsanningen att ”antalet byråkrater i ett ämbetsverk växer med viss hastighet oberoende av arbetsbördan” och att ”de offentliga utgifterna alltid stiger åtminstone till intäkternas nivå”, myntade en

FORUM NR 2/97

En ny fåfängans marknad

VÄLJ DEN DATOR DU VERKLIGEN BEHÖVER

LIVET ÄR INTE LÄTT FÖR DEM SOM FUNDERAR PÅ ATT SKAFFA SIG EN DATOR. OBEROENDE AV OM DEN ÄR TÄNKT FÖR PROFESSIONELLT BRUK ELLER BARA FÖR ATT HA NÅGOT ATT LEKA MED. DEN SOM VÅGAR TA STEGET UT OCH IN I DATABUTIKEN BAKOM HÖRNET ÄR OM MÖJLIGT MER FÖRVIRRAD NÄR HAN KOMMER UT.

Bjarne Nyma regel även för datorerna. Den lyder ungefär så här: ”Programvaran för en dator tenderar att växa tills dess hårdvarans kapacitet kommer emot”

Att Parkinson fick rätt är lätt att konstatera med facit i hand. Nya programversioner kräver allt större datorkapacitet. Till exempel en fem år gammal dator kan ha stora svårigheter även med dagens ‘små” program för en så pass enkel sak som ordbehandling. En sådan kan givetvis inte användas för multimedia, internet, bildbehandling och annat kul. Datorspelen är värstingarn bland mjukvaruprodukterna och därför måste den tekniska prestandan hos en hemdator - oftast - vara större än hos datorn för ett kontor (där vi för nöjes skull kan utgå ifrån att det inte spelas).

Bli klokare i djungeln

Forum skickade ut en enkär till några av de största datorleverantörerna i Finland. Vi frågade vilken typ av dator de rekommenderar för tre olika användningsområden, d.v.s. en dator för det lilla kontoret (ej lokalt nätverk med server), en för ; och en bärbar dator för profesnella ute på fältet.

Matrisen här invid ger en bild av utbudet. Det skall dock påpekas att förteckningen på intet sätt är heltäckande och att vissa frågor kan ha varit klumpigt ställda med tanke på vissa av leverantörerna. Rekommendationerna skall därför tas med en nypa salt.

Det viktigaste en presumtiv datorköpare måste få klart för sig är vad han skall använda datorn till, vad plånboken tillåter och hurdant användningsbehovet kan tänkas gestalta sig om ett par år. Att gå ini första bästa datorbutik och plocka på sig utrustning direkt från hyllan är ingen god idé. Att fråga säljbiträdet utan att ha det egna behovet klarlagt är en minst lika dålig idé. Ett ännu sämre och förmodligen dyrare - alternativ är

Utgiven i Forum nr 1997-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."