Utgiven i Forum nr 2014-10

Vardag i Ryssland och Ukraina

av Nicholas Anderson Forum 2014-10, sida 12, 30.10.2014

Det har präntats tillräckligt om politiken och slagfälten i Ryssland och Ukraina.Frånsett billigare lax och ost bjuds sannerligen inga fördelar åt vanliga finländare och svenskar. Nackdelarna är enorma: väpnade strider och despotisk politik i vår omedelbara närregion genererar förfärliga kostnader och lidanden för de berörda. Det blir dyrt att hjälpa dem bygga upp sina liv på nytt.

Av Nicholas Anderson

Jag har jobbat en hel del i Ryssland och Ukraina. Ur privatekonomisk vinkel tänker jag mig att det är nyttigt att spegla det jag sett och upplevt mot Norden.

Den största skillnaden är vanligt folks obeskrivliga fattigdom. Boendeförhållandena för vanliga medborgare i Moskva, S:t Petersburg, Kaliningrad, Kiev, Lviv, Ivano-Frankivsk och Zjytomyr är obeskrivliga. Gamla byggnader förfaller, söndriga fönster och balkonger står oreparerade i åratal, trappuppgångarna är barrikaderade med bråte, väggarna fulla av sprickor då husgrunden gett efter, taken sönderrostade.

Läs hela kolumnen i tidningsversionen eller på iPad!

Utgiven i Forum nr 2014-10

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."