Utgiven i Forum nr 2008-05

Världen är brutal

av Nicholas Anderson Forum 2008-05, sida 18, 22.05.2008

Taggar: Teman: ekonomi

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2088

ANDERSO chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Världen är brutal

När man bor i Asien ser man många brutala saker som händer, Under de senaste fyra månaderna har jag bott i Singapore och rest till de flesta länderna i regionen: bland annat Indien, Nya Zeeland, Indonesien, Taiwan, Sydkorea och Thailand. I den ena gruppen av länder - Vietnam, Taiwan, Sydkorea, Thailand och Singapore - möts man av en överväldigande aktivitet. Människorna är smarta och vill lära sig mer. De vill bryta sig ut ur fattigdomen. Demokratin är begränsad, men längtan efter ett bättre liv tränger ut fattigdomen. Människorna arbetar mycket hårt för att uppnå ett bättre liv, vilket de också har möjlighet att lyckas med,

I en annan grupp av länder, såsom Indien, Filippinerna och Indonesien, trycker de välutbildade och rika ner de fattiga. Korruptionen är ett uppenbart problem. Antalet fattiga är enormt, och de värst drabbade bor i usla förhållanden. De fattiga har ytterst begränsade möjligheter att utbilda sig, är ofta undernärda och saknar alla möjligheter och kunskaper som behövs för att de ska kunna hjälpasig själva, Förhoppningsvis kommer situationen att förbättras när länderna på allvar öppnar sig för handel och demokrati,

Finland var en gång ett fattigt land, som kämpade mot fattigdom genom utbildning, demokrati och ekonomisk tillväxt. Det första ekonomiska uppsvinget inträffade under början av 1900-talet genom exporten av jord- och skogsbruksrelaterade produkter. Senare, från och med 1950-talet, skapades en veritabel ekonomisk tillväxt tack vare en allt starkare exportindustri. Marknaden avreglerades och frihandel fö den demografiska förskjutning som äger rum då en allt större del av befolkningen går i pension, Arbetstagarna kommer snart att upptäcka att pensionsåldern höjts till 70 år och pensionärerna märker att deras förmåner kommer att bli mycket mindre än de väntat sig.

Arbetskraften kommer att krympa samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att stiga i snabb takt. Detta tvingar i sin tur fram en höjning av skatterna.

Reaktionen kommer att låta så här: ”Det var inte meningen att det skulle gå så här. Varför fick jag inte veta om det här för tio år sedan?”

Diskussionen rör sig på en sorgligt låg nivå. Pensionsbolagen skapar så mycket pengar för sina aktieägare att de inte har något som helst intresse att säga hur saker och ting egentligen står till, förutom att varna för kommande höjningar av pensionsförsäkringskostnader. Fackförbunden har hamnat i samma säng som pensionsbolagen, och säger därför inte heller någonting.

Många beslutsfattare har starka personliga intressen att bevaka och det har lett till att diskussionen dämpats. Det är få politiker som vågar stå upp och prata om de utmaningar vi står inför. Vi måste skapa en konkurrens för pensionssparandet. Pensionsbolagen måste tvingas att sänka sina kostnader. Det skulle vara av yttersta vikt att den så kalllade Siva-gruppens förslag från 2003 förverkligas så att samma skattefördelar ges åt alla former av långsiktigt sparande. Det borde bli lättare för utbil dad arbetskraft att flytta till Finland. Dessutom behöver vi ett ökat utbud av förmånligare bostäder.

Av yttersta vikt är också att ge respråkades. Po litike rna är bar A nomföra en massiv kampanj där man ar står Finland i dag intör någ- CIOAdEÖVETÅE — 0 ödvändiga Dukantyckavad duvil ra verkligt stora problem som följ ande fyra år eN, «:omregeringeni Singapore, men de är siäom Politikona är bara oro. TÖTCLAGEN ÖVET de Me typen avsaker för sina väljare. ade över de följande fyra åren, följ ande tre Kommunikation är viktig.

Det du ser i Asien är brutalt företagen oroar sig över de föl- m. ån. a d erna o ch löntagarna över d följande fyr jande tre månaderna och löntagarna över de följande fyra veckorna,

Få förstår vilka proble som uppstår som en följd av vecko rna.

mycket brutalt. Livet kommer inte att vara så mycket lättare för en stor mängd finländare heller om vi väljer att slå dövörat till inför det som håller på att ske i vårt land. m

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland och

Utgiven i Forum nr 2008-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."