Utgiven i Forum nr 1986-13

Världens minsta skruvkompressor

av Christer Ekebom Forum 1986-13, sida 27, 11.09.1986

Taggar: Teman: ekonomi

Tampella utvecklad världens minsta

SKRUVKOMPRESSOR

Tryckluft är mycket användbar i flera olika sammanhang. Problemet är bara att kompressorerna är stora, tunga, bullriga och dyra. Tampella har utvecklat en kompressor som kännbart minskar alla dessa olägenheter. Nya Fx är mycket mindre, lättare, tystare och billigare än sina närmaste konkurrenter.

ryckluftskompressorer avsedda att Je olika arbetsredskap har hittill tillverkats som kolvkompressorer. Dessa tunga, skrymmande maskiner är ermellertid både dyrbara och störande. En lösning på åtminstone bullerproblemet är skruvprincipen, men skruvkompressorer i den här storleksklassen har hittills varit både tunga och dyra, varför tillverkarna troget hållit sig till kolvprincipen trots dess olägenheter.

Tampellas industrial-enhet kände marknadens behov av en ny typ av kompressor och beslöt för cirka fem år sedan utveckla en kompressor som i alla avseenden skulle vara konkurrenskraftig.

Skruvprincipen som grund Man beslöt sig för att utveckla skruvkompressorn så att den kunde ersätta kolvkompressorerna. Skruvtekniken är sedan gammalt en känd kompressionsmetod och används mycket i stora kompressorer. Probilemen vid konstruktionen av mindre kompressorer har funnits närmast på det material tekniska området. Konventionella material har varit tunga och besvärliga att bearbeta och det har resulterat i dyra konstruktioner. Tampella har ägnat stort intresse åt materialval och materialutveckling och resultatet är en kompressorenhet som bara väger drygt 6 kg medan en motsvarande komponent tillverkad på konventionellt sätt väger cirka 30 kg.

Kompressorenhetens hölje är tillverkad i en lättmetallegering som är lätt att bearbeta och ena skruvratorn är tillverkad i en patentsökt komposit. Därmed har man uppnått flera fördelar: dels har tillverkningen blivit enklare och därmed billigare och dels har slitaget kunnat minimeras och därmed har driftsäkerheten ökat och servicebehovet minskat.

Som en tvättmaskin

En komplett tryckluftskompressor, modell Tamrock Fx, väger bara ungefär 140 kg. Det är knappt hälften av en motsvarande kolvkompressors vikt. Fx är dessutom inte större än en konventionell tvättmaskin. Utseen FÖRUN 13/198 demässigt påminner den dessutom om en sådan. Fx-kompressorn är, tack vare skruvprincipen, praktiskt taget helt vibrationsfri och dessutom mycket tystgående Ljudnivån mätt en meter från kompressorn är cirka 70 aB(A). Ljudnivån i en normal personbil brukar, mätt vid framsätet, vara ungefär 75 dB. Det är således möjligt att föra ett helt normalt samtal alldeles invid kompressorn också då den är igång. En motsvarande kolvkompressor kräver hörselskydd. Detta betyder att kompressorn kan placeras i ett normalt arbetsutrymme och något separat kompressorrum behöver inte byggas.

Värmen till godo

På det här sättet får man dessutom ”gratis” uppvärmning av arbetsutrymmet, för all den effekt som förs in i kompressorn omvandlas till värmeenergi och en 7,5 kW kompressor värmer därmed rätt stora utrymmen, Denna värme går normalt förlorad då kompressorn arbetar i ett separat utrymme.

Världens minsta

Tamrocks Fx är I sin klass världens minsta kompressor. Tarpella ser också mycket optimistiskt på framtiden och räknar med att erövra i bästa fall upp till tio procent av världsmarknaden. Största delen av tillverkningen kommer att gå på export. Tampella tillverkar själv bara själva kompressorenheten och andra tillverkare av färdiga kompressorer kan därför köpa centralenheten och montera in den i sina egna anläggningar. Den ringa vikten gör det möjligt att till och med flygfrakta enheten runt hela världen.

Omsättningen vid Tampellas kompressorfabrik kommer att stiga med — i bästa fall — upp till 100 miljoner mark, efter ett par år, då produktionen och marknadsföringen kommit igång ordentligt. Fx-kompressorn kommer då att svara för större delen av fabrikens totala omsättning

Typiska användningsområden för den kompletta Tamrock Fx-kompressorn är mindre byggnadsplatser, verkstäder av olika slag och sist men ingalunda minst —

Världens minsta kompressor I sin klass, Tarnpellas nya skruvkompressor. Observera rotorskruvarna, den ena ovanpå kompressorn och den andra i projektingenjör Tapani Keskinens hand.

Dessa små rotorskruvar gör jobbet. Slidrotorn (till vänster) är tillverkad I ett hemligt kompo sitmaterial med för ändamålet egenskaper.

ypperlig servicestationer. Fx-modellen kommer att kosta under 20 000 mark. Därmed blir den attraktiv för många mindre entreprenörer och småföretagare.

Fördelar med tryckluf ryckluftsdrivna verktyg har många fördelar ramom eldrivna verktyg. Deras konstruktion är vanligen mycket enkel och servicebehovet är därför litet. De är stryktåliga och, jämfört med elverktyg, helt ofarliga på till exempel våta ställen.

Fx-kompressorn tillverkas | sammanlagt yra olika modeller, Fx5, Fx5/10 och Fx7, Fx7/10. Båda modellparen har 8 bar som högsta arbetstryck, medan Fx7-serien har något högre effekt (7,5 KW mot 5,5 för Fx5) och kan därmed leverera större mängder uft, 1,08 mimin mot 0,8 m/min för Fx5.

Minst blir ännu mindre

Det är inte svårt att gissa sia till att Tampela redan är i färd med att utveckla en ännu mindre variant av Fx-kompressorn. Den kompressorversion som för tillfället är under utveckling, kommer uppenbart att bli en sk varmans kompressor, som man kan ha hemma i bilgaraget eller på andra liknande ställen. När den kommer ut på marknaden är svårt att säga, men troligen sker det inom ett par år. Arbetsnamnet lär vara Fxx Christer Ekebom 27

Utgiven i Forum nr 1986-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."