Utgiven i Forum nr 1986-13

Veteranbilar för finsmakare

av Stig Kankkonen Forum 1986-13, sida 26, 11.09.1986

Taggar: Teman: bilar

Veteranbilar för finsmakare

James Bond har aldrigt varit i Kannus, några mil norr om Karleby. Knappast har heller någon engelsk adelsman närmare bekantat sig med staden. Men om de av någon anledning kom dit i dag skulle de kanske känna sig ganska hemmastadda. Åtminstone om de besökte stadens industriområde. Där finns ett företag som heter Mäkelän Auto Tuning — MAT. Och där kan de hitta en Rolls Royce eller en Aston Martin. Det senare märket modell Bond.

äkelän Auto Tuning är det enda föM retaget i Finland som helt satsar på att importera s k museibitar till landet. Att det är fråga om ”så kallade” museibilar betyder att de antingen är eller blir i helt kördugligt skick efter att de kommit till MAT. För att en bil skall kunna importeras som museibil krävs att den är minst 25 år gammal. I år betyder det med andra ord att den är tillverkad senast år 1961. Och för en importör betyder det mycket. En s k museibil skattas inte efter sitt ursprungliga värde, utan enligt det pris man betalat för den. Det betyder att t ex en Rolls Royce eller en Aston Martin med tillräckligt många år på nacken kan tas in i landet betydligt förmånligare än en ny. Det trots att man också för en museibil måste betala en skatt som överstiger inköpsvärdet.

Drömmar till salu

Utan att gå in på de ekonomiska aspekterna är det helt klart att MAT i Kannus uppfyllt och uppfyller många pojkdrömmar. Allt frå 2 möjligheten att glida fram på vägarna i en öppen sportbil till att njuta en överklassfärd i en Rolls Royce. Eller att själv sätta sig bakom ratten i James Bonds Aston Martin med rena vilddjuren under motorhuven.

— När det gäller bilen Aston Martin har vi lagt märke till att det nästan uteslutande är verkliga sakkännare som vet vilken raritet det är fråga om, berättar Kari Mäkelä.

— För en lekman ser bilen inte speciellt märkvärdig ut, men den som känner märket vet genast vad det är fråga om,

Vad det är fråga om framgår bl a av att hela karosseriet är handtillverkat. Det finns med andra ord inte två exakt lika bilar av märket Aston Martin.

Det betyder också att alla karosseridelar måste handtillverkas om man vill ha nya.

— Det är emellertid fullt möjligt att få nya karosseridelar om man vill ha sådana. Varje exemplar bokförs och enligt de anteckningarna görs nya delar, bekräftar Jukka Mäkelä.

— Vad reservdelar i övrigt beträffar uppstår inga problem. Reservdelar finns.

Kari och Jukka Mäkelä vid en silverfärgad Aston Martin. Hela karosseriet är handtillverkat — get finns inte två Aston Martin som är helt identiska.

Import från England

Men den unika Aston Martin-bilen är endast en av många bilar MAT har importerat från Englande. Det är för övrigt därifrån firman importerar alla sina bilar. En annan skönhet är en Rolls Royce, en tredje, fjärde och fermte är olika Jaguar-modeller os v. I Kannus finns det att välja mellan, beroende av plånbokens tjocklek. Och numera också i Helsingfors. MAT har öppnat en ”filial” för att komma närmare sina potentiella kunder.

— Det finns de som menar att den verkliga veteran- eller museibilsentusiasten måste börja från praktiskt taget noll och bygga sin egen veteranbil, säger Kari Mäkelä.

— Vi för vår del anser det vara rätt och riktigt att de som inte har tid eller tekniska kunskaper för det också skall ha möjlighet att köpa en veteranbil.

Medelålders kunder

Knappast kan någon som säljer något skryta med att man har för många kunder. Det gäller också bröderna Mäkelä. Men kunder har man. Och kunderna är ingalunda enbart penningstinna affärsmän eller direktörer. De kommer ur alla samhällsklasser.

— Något förenklat kan man säga att våra kunder oftast är sådana som vill förverkliga en pojkdröm, förklarar Kari Mäkelä.

— Det betyder att det är fråga om män i medelåldern som har en ordnad ekonomi och som är beredda att betala lite för sin dröm. Som är beredda att betala vad det kostar att åka med en Jaguar eller med en Austin Healy Sprite, populärt kallad Frogeye.

För sådana medelålders män är ett besök I Kannus rena julaftonen. Här finns det mesta av engelsk biladel, Och det som inte finns kan man beställa.

Priserna? Det är sådant man diskuterar med bröderna Mäkelä. Allt beror på i vilket skick man vill ha sin dröm. Men en sak är klar — Den som frågar hur många liter en Rolls Royce drar på 100 kilometer skall inte ens tänka på att köpa en, säger Kari Mäkelä lakoniskt. Stig Kankkonen

Ur Mäkelän Auto Tunings drömlager, bakom Aston Martin en Rolls Royce och en Jaguar. Med lillräckligt många år på nacken kan de importeras betydligt förmånligare än nya.

13/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."