Utgiven i Forum nr 1998-11

Varthän Wärtsilä NSD - och Metra?

av Peter Ehrström Forum 1998-11, sida 52-53, 19.11.1998

Taggar: Bolag: Wärtsilä Teman: företag

Varthän Wärtsilä NSD - och Metra ärtsilä Diesel var hönan som lade guldägg för Metra. Det var undantaget som lyste i depressionsFinland. I dag är bilden omvänd. Wärtsilä NSD (WNSD) är nu problemhärden för ett pressat Metra.

”Det blir säkert ett minusresultat med besked 1998. År 1999 börjar möjligen någonting positivt synas, men det går kanske till 2000 innan Wärtsilä NSD börjar visa en för verkstadsbolag hyfsad rörelsevinst och marginal”, konstaterar analytiker Mats Lindholm vid AG Bankirfirma, som bl.a. följer Metras utveckling.

Beslutet att dra tillbaka de fastslagna planerna för Metras delning på obestämd tid har höjt vissa förvånade ögonbryn, men Lindbolm räknar med att det var ofrånkomligt.

”Egentligen var det inte helt överraskande. Metra hade inte många andra val, för inom utsatt tid får man aldrig Wärtsilå NSD i ett sådant skick att någon ens vill ta i det med tång”, anser Lindholm.

”I dag vore det inte i Wärtsilä NSD:s eller ägarnas intresse att driva delningen vidare. Vi vill att Wärtsilä NSD är rätt värderat när det sker”, sade även Metras koncernchef Georg Ehrorooth när del årsresultatet presenterades i oktober.

Förklaringen till att delningen uppskjuts är dels det allmänna osäkra ekonomiska läget och dels Wärtsilä NSD:s svaga resultatutveckling. För en utomstående verkar det inte röra sig om nya fenomen. När dejningsbeslutet fattades 11.5.1998 hade Wärtsili NSD bakom sig ett dåligt år (-247 Mmk efter finansnett0) och få tecken talade för en snabb förbättring i Asien. Men WNSD:s resultat tycks ändå ha sjunkit som en sten jämfört med förväntningarna. Fusionen med New Sulzer Diesel, flyttningen av huvudkontor, ommöbleringar och problem inom organisationen samt Asienkrisen verkar ha blivit för mycket, för snabbt. Lindholm anser dock att Wärtsilä NSD är ett typiskt ”turnaround-case” där kostnaderna svider i början, men där frukterna kan skördas om några år.

1998 BLIR ETT DÅLIGT ÅR FÖR WÄRTSILÄ NSD OCH ÅTERHÄMTNINGEN VERKAR DRA UT TILL 2000. FÖRSÄLJNING AV WÄRTSILÄ NSD ÄR INTE UTESLUTEN, TROR ANALYTIKER.

”Wärtsilå NSD befinner sig mera eller mindre i kris, men det finns ett ljus i ändan av tunneln. Det verkar finnas förutsättningar för fortsatt liv även om det nog dröjer till år 2000 innan divisionen visar hyfsad vinst”, anser han.

Wärtsilä NSD:s verkställande direktör Ole Johansson beklagar att kommentarerna efter delårsresultatet har koncentrerat sig helt på negativa faktorer medan de positiva, service- och marinverksamheten, inte uppmärksammats.

”Vi har vuxit snabbt och haft år av kontinuerlig tillväxt och när den plötsligt avtar samtidigt som kunderna har stora finansiella svårigheter så accentueras vissa brister. I några artiklar efter delårsresultatet har man fått bilden av att allt går negativt, trots att vissa sidor gått bra. Service- och marinsidan står på en stabil grund”, säger Johansson.

Men det är ju både ovanligt och oroande när ett företag går ut med kvalitetsproblem, problem i projektledningen, kostnadsöverskridningar…

”Jag tycker det låter fel att kalla det oroande. Vi hade ett dåligt resultat och nu har vi vidtagit åtgärder för att göra saker bättre. Om man inte har mod att

REAGERAT HÄFTIGT Metra B-aktien 11/97-11/9 180 mk 160 m 40 mk 120 m 109 m 11/97 2/98 5/98 8/98 11/98

Kursen reagerade kraftigt både på planerna och uppskjutningen av bolagsdelningen.

erkänna brister för sig själv och andra så visar det att man inte vet vad man sysslar med. Jag tror inte på att gömma huvudet i busken. När man vet sina brister och kan erkänna dem så kan man också gå vidare”, fastslår Johansson.

I dagsläget befinner sig Wärtsilä NSD i en intressant situation. Lindholm avvisar inte tanken att ett uppköp av Wärtsilä kan bli av. Tiden vore i alla fall den rätta för en potentiell köpare.

Envisa rykten har redan en längre tid gjort gällande att General Electric skulle vara intresserat av Wärtsili NSD. men även Caterpillar har nämnts som en tänkbar intressent. I juni skrev Kauppalebtis Olli Herrala efter ett besök vid huvudkontoret i Peoria, Illinois att åtminstone Rauma, Ponsse, Partek och Metra (Wärtsili NSD) bör vara oroliga för Caterpillars tillväxtplaner.

”Det låter inte omöjligt att General Electric vill komplettera sitt produktutbud med dieselutrustning och placerar ett bud på Wärtsilä för att se vad Metra säger. För Caterpillar finns det nog ingen aspekt av dieselmotorer som de inte är inne på. De är lika möjliga spekulanter som General Electric”, säger Lindholm.

För Caterpillar skulle ett köp av Wärtsilä NSD innebära en utvidgning inom dieselsektorn, för GE ett nytt område inom kraftförsörjning.

”Jag utesluter ingenting. Under vissa marknadsomständigheter händer sådant som inte skulle hända när marknaderna drar bra. Om Wärtsilä säljs vore det en snabb väg att dela ut pengar åt aktieägarna”, konstaterar Lindholm.

VD Johansson låter närmast road när köpryktena kommer på tal.

Vad är er kommentar till köpryktena ”Det är ju smickrande att stora bolag i så fall har noterat oss och det betyder att vi gör riktiga saker. Jag vet inte om

FORUM NR 11/9 ryktena har någon grund. Ingen har närmat sig mig och det skulle nog ingen göra heller, det är en ägarfråga”

Har företagsledningen diskuterat en sådan möjlighet ”Nej, det har vi inte”

Bägge de nämnda bolagen har onekligen muskler. GE är en jätte med omsättning på 90,8 mrd dollar 1997 (ca 471,7 mrd mk) och en vinst på 8,2 (42,6 mrd mk). Caterpillar omsatte nästan 19 mrd dollar 1997 (ca 99 mrd mk) och gjorde en vinst på 1,7 mrd (ca 8,8 mrd mk).

En försäljning av Wärtsilä-divisionen skulle emellertid innebära att Finlands stora kunnande inom dieselsektorn övergår i amerikansk ägo. Sådana hänsyn kan också inverka på ett eventuellt beslut om försäljning eller ej.

Efter delningsbeslutet i maj steg Metra-kursen direkt med 32 mk till 180 mk. Efter delårsresultatet och beslutet om uppskjutna delningsplaner i oktober sjönk kursen till årslägsta notering, 8 ting som talar för det.Tvärtom har efterfrågan på huvudmarknaderna i Asien rasat till bottennivå och möjligheterna att få nya order därifrån är små. Jämfört med prognoserna är verkligheten bister, även om dåvarande divisionschefen Pentti-Juhani Hintikka gjorde en helgardering i årsredovisningen 1997 ”Resultatet väntas bli märkbart bättre tack vare de omfattande omstruktureringarna under 1997. Det ekonomiska läget i Sydost- och Östasien skapar dock osäkerhet i prognoserna”,

I Forum 12/97 konstaterade Hintikka apropå utsikterna för år 1998: ”För oss är det helt klart positivt. Nästa år blir mera normalt och då gäller det att få loss fördelarna och synergieffekter med fusionen?

Det har Wärtsili NSD uppenbart inte lyckats med. Delårsresultatet är tvärtom sämre än i fjol, minus 305 Mmk jämfört med minus 253 vid motsvarande tidpunkt i fjol. Lindholm anser att det här året reda ”Envisa rykten har redan gjort gällande att General Electric skulle vara intresserat av Wärtsilä NSD… mk. Metra har dock förnekat att del ningsbeslutet fattades i syfte att öka värdet på företagsledningens optioner.

Å andra sidan gör kursfallet och de uppskjutna delningsplanerna Wärtsilä högintressant för eventuella köpare. Priset är attraktivt för en stor spelare som vill bli större. Om Metra säljer.

”I sådana här marknadslägen, när ett företag är illa ute och marknaderna är svaga, brukar stora affärer göras. Och nu när delningen av Metra sköts upp kan ganska mycket hända”, säger Lindholm och konstaterar att det kan bli en intressant vinter för Metra.

”Varför skulle ett företag planera en delning om man inte har en baktanke att utveckla verksamheterna separat eller sätta dem till salu separat? Timingen är helt OK för ett köp. Businessen har utvecklingsmöjligheter, men det är lättare att ge bud på ett separat bolag. I dagsläget är det inte så enkelt”, kommenterar en analytiker på London-börsen, som tror ett eventuellt bud är sannolikare när delningen genomförts.

Ryktas det om en Wärtsilä-affär i City ”Jag har inte hört att någon specifikt skulle vilja ge ett bud på Wärtsilä, men jag hör förstås inte allt”.

När koncernchefen Georg Ehrorooth presenterade delningsplanerna i maj ansåg han fortfarande att Wärtsiläs resultat skulle bli ”märkbart bättre än fjolårsresultatet”.I dag är det nog ingen FORUM NR 11/9 är resultatmässigt förlorat för WNSD.

Orsakerna står enligt resultatrapporten att finna i det svåra marknadsläget i Sydostasien, kostnadsöverskridningar för vissa kraftverksprojekt och resultatförsämring i intressebolagen.

De största problemen för Wärtsilä koncentreras enligt Ehrnrooth till kraftverkssidan, närmare bestämt projektledningen. Det är också där personalminskningar kommer att ske.

”Det har skett fadäser i både Asien och Nordamerika. Det är en aspekt där man noterat överraskande misslyckanden”, konstaterar Lindholm.

Det verkar också ogenomtänkt att nyfusionerade Wärtsilä NSD flyttade sitt huvudkontor från Strasbourg till Schweiz.Visserligen hade New Sulzer Diesel outnyttjade utrymmen där, men tidpunkten var sällsynt illa vald. Istället för att kunna koncentrera sig på business och en sviktande efterfrågan under ett krisår fick ledningen alltså både lida av fusionens växtvärk och uthärda de privata omställningar en flyttning innebär.

”Fusionen har varit oerhört tung och flyttningen hjälpte inte heller upp businessen” erkände Hintikka i december 1997.

Tydligen anser Metra-ledningen att han misslyckats, för i samband med delningsplanerna meddelades också om hans omplacering från tjänsten som Wärtsilä-chef till diffusa utvecklingsuppgifter. Han efterträddes av Metras VVD

VD Ole Johansson åhörde spänt planern på en delning av Metra i maj, Samtidigt offentliggjordes att han övertar styret för största divisonen Wärtsilä NSD.

Ole Johansson.

Blir Wärtsilä NSD nu en mera ekonomiledd än teknikledd division ”Jag har jobbat länge med Pentti Hintikka så jag skulle inte överdramatisera skillnaden”, säger Johansson.

Enligt ryktena planeras en flyttning av WärtsikiNSD:s huvudkontor tillbaka till Finland.

”Det har jag inte hört. Wärtsilä NSD är ju ett dotterbolag till Metra och som VD har jag redan i praktiken två kontor. Vi har viktiga funktioner i Helsingfors, men det som vi kallar “Center for operations’ Ligger i Zörich. Det verkar fungera bra”

Så en flyttning planeras inte?

Nej?

Hintikka lät förstå att både fusionen och flyttningen var tung för Wärtsilä NSD i fjol. Är de här problemen övervunna nu ”Där ser man inga problem längre. Jag var nyligen i Asien och kunde se att våra bolag är välorganiserade. Både Wärtsilä Diesel och New Sulzer Diesel hade t.ex. bolag i Hongkong och Singapore som sedan har slagits ihop. Det var trevligt att se dem jobba sida vid sida. I Winterthur i Schweiz kommer tyvärr 83 personer att friställas som ett led att skapa effektivitet ur fusionen, men det projektet framskrider bra. Det tunga med fusionen är defintivt förbi”

Och att fusionen alls genomfördes försvaras även från analytikerhåll.

”Fusionen med Sulzer såg vettigt ut eftersom den innebär en produktmässigt klart bredare portfölj, men det har skett en lång räcka besvikelser som ser ut som felbedömningar. Det är inte konstigt att ledningen byttes ut, Hintikka var kanske mera tekniskt inriktad än kostnadsmedveten”, säger Lindholm.

Lika brydsamt som de missade prognoserna för Asien, ommöbleringar i ledningen och växtvärk är de kvalitetsproblem som Wärtsilä NSD lider av i dag.

Foto: Peter Ehrström

Oo

Utgiven i Forum nr 1998-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."