Utgiven i Forum nr 2008-11

VD:ar bromsar in

av Mats Kockberg Forum 2008-11, sida 42, 27.11.2008

Taggar: Teman: företag

EI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 11 2088

GALLUP

VD:ar bromsar in

IH Prognos-Forum. En tredjedel av cheferna för de finländska storbolagen räknar med att personalstyrkan kommer att minska i det egna företaget under de följande sex månaderna. Pessimismen är också stor gällande landets ekonomi.

MATS KOCKBERG/INTERPERSONA TEX östens Prognos-Forum ger entydigt beH sked: recessionen är här med låg tillväxt osäkra utsikter för företagsverksamheten, försämrat sysselsättningsläge och allmänt försiktigt agerande i ekonomin. VD-enkäten visar en markant förändring i de finländska företagsledarnas förväntningar för den kommande sexmånadersperioden. Att man nu spår allmänt sämre tider är uppenbart. Frågan är bara hur djup och lång recessionen blir.

Prognos-Forum består av fyra enkla frågor som riktas till vd:arna för de drygt 400 största finländska företagen. Konsultbolaget INTERPERSONA utförde konjunkturenkäten för FORUMS räkning i månadsskiftet oktober/november 2008.

När de mörka molnen under sensommaren började torna upp sig hävdade optimisterna att arbetsgivarna inte nämnvärt kommer att skära i antalet anställda. Detta eftersom arbetskraftsbrist åter hotar då ekonomin i sinom tid förbättras. Denna förhoppning kan dessvärre visa sig vara blåögd: Prognos-Forum tyder på att arbetslösheten klart ökar under vintermånaderna.

Höstens gallup är också den första sedan starten 1993 där andelen vd:ar som räknar med en minskad fakturering är större än andelen som förutspår en ökning.

Den tunga industrin hör till de sektorer som drabbas när orderböckerna blir tunnare. METALLFÖRBUNDETS Ordförande RIKU AALTO konstaterar att resultaten från höstens Prognos-Forum väl motsvarar hans uppfattning om hur ekonomin i Finland kommer att utvecklas.

“Orderingången har minskat klart inom teknologiindustrin, och detta kommer att återspegla sig på företagens investeringar och sysselsättningen”, säger Aalto.

Inom teknologiindustrin har många bolag varslat om personalnedskärningar, och enbar bland Metallförbundets medlemmar berörs cirka 4 000 personer av samarbetsförhandlingar.

“På grund av finanskrisen har en del av företagen svårt att få finansiering. Landets regering borde naturligtvis reagera på detta genom att öka Finveras och Finlands Industriinvesterings befogenheter att bevilja finansiering och garantier för lån” säger han.

Riku Aalto hoppas också att företagen i stället för att säga upp personal skulle utbilda sina anställda för att höja deras kompetens, eftersom detta skulle stärka företagens möjligheter att klara av recessionen och den tilltagande konkurrensen.

På FINLANDS NÄRINGSLIV EK konstaterar ekonOmisten JOUKO KANGASNIEMI att gallupresultatet visar att företagens framtidsutsikter har blivit avsevärt dystrare under början av hösten.

“Finanskrisen spetsades till under september och oktober, och den ekonomiska tillväxten kommer enligt de färskaste prognoserna att bli ytterst svag i de flesta industriländer under näs taår Den avtagande exportefterfrågan försvagar också situationen för de finländska bolagen”, säger Kangasniemi.

Den långa perioden av tillväxt håller enligt Kangasniemi på att ta slut, och företagen tvingas skära ned personalstyrkan på grund av avtagande efterfrågan. Andelen arbetslösa i Finland väntas därför öka med 1-2 procentenheter under de närmaste åren.

”Den konjunkturbarometer som EK publicerade i november visar att vändningen till det sämre har varit kraftigare än vad företagen förutspådde tre månader tidigare”, säger Kangasniemi.

Prognos-Forum görs som en webbaserad undersökning per e-post som uppgörs, administreras och analyseras av konsultbolaget Interpersona. Svarsprocenten var denna gång 16. Prognos-Forum har utförts två gånger årligen sedan starten år 1993 och detta är därigenom den 31:a undersökningen. Nästa Prognos-Forum görs i månadsskiftet april/maj 2009.

3 =] S 3 TI i [=] 3 =

Utgiven i Forum nr 2008-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."