Vi behöver Tyskland - behöver Tyskland oss

av Christian Schönberg Forum 1991-02, sida 12, 07.02.1991

Taggar: Personer: Matti Aura Orter: Tyskland

Vi behöver Tysklan behöver Tyskland

Text:Christian Schönberg

Dagens krisläge har mer eller mindre helt blockerat industrins handlingskraft. Ingen riskerar för närvarande ta på sig längre gående investeringsbeslut, utan skjuter alla planer framför sig mo förhoppningsvis bättre tider.

agens depression leder också D: att vi kraftigt måste prut på vår levnadsstandard de närmaste åren, anser Centralhandelskammarens VD Matti Aura.

Ingen kan i dag förutspå hur gulfkrisen kommer att påverka världsläget på sikt och ingen kan heller sia om hur änge den inhemska lågkonjunkturen kommer att kasta sin skugga över vår vardag.

Vår levnadsstandard är artificiellt hög. Vi borde veta att vi inte är så rika som statistiken vet berätta. Aura anser för sin del att om man skall lyckas vända den negativa trenden under den xommande riksdagsperioden. det vill säga fyra år, så är det bra gjort. Längre får det heller inte ta eftersom vi nappast orkar vänta längre än så.

Var söka tillväxt?

Tyskland är det land inom Europa som i dag tilldrar sig det största intresset. Återföreningen med ”parentesen

NORDRHEIN WESTFALER ANHAL . Dösseldort SACHSEN

Dresder

Stuttgart BAYER .BADENWÖRTTEMBERG

Mönchen «

DDR” har ytterligare förstärkt landets roll som såväl politisk som ekonomisk maktfaktor i området. Detta gäller framför allt den starka D-marken som ligger som stabil botten i den kommande valutaunionen (EMS). Det nya Tyskland verkar i dag som något av en ekonomisk motor i Europa vilket öppnar nya möjligheter till samarbete och affärer med landet. De ökande teoretiska möjligheterna leder däremot inte automatiskt till nya lönsamma affärer. Det är naturligtvis inte

OS enbart finländarna som, efter den enorma nedgången i Sovjethandeln, castar sina hungriga blickar mot Tyskand. Konkurrenterna är många, i synnerhet inom EG-blocket. Det torde också stå fullkomligt klart att EGänder föredrar att göra affärer med ”familjemedlemmar” i situationer då det gäller att välja mellan två konkurrenter vilka ligger på ungefär samma ris- och servicenivå. Att i dylika situationer stå utanför alliansen, innebär entydigt ett ”andligt handicap”. — Viktigast är att vi snabbast möjigt försöker anpassa oss till det rådande läget, säger Aura. Det räcker inte att vi har som mål att ligga på en inflationsprocent som matchar den rådande OECD-nivån. Vi har helt enkel fortsättning på sid 22

Ceniralhandelskammarens VD Matti Aura anser ant Finland inte kan lämna sig utanför EG, om Sverige ansöker om medlemskap.

1 2/1991 F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."