Vi måste få många fler småföretag och företagare

av Maria Planting Forum 1981-01, sida 16-17, 21.01.1981

Taggar: Personer: Hans Heinrich Teman: företagare

Hans Heinrich, företagare: Vi måste få många fler småföretag och företagar — Den som vill, han kan — men vi har för få som vill… Orgelbyggare Hans Heinrich i Maxmo är upprörd över de höga arbetslöshetssiffrorna, han anser att ett litet land som Finland inte skulle behöva lida alls av arbetslöshet o folk bara förstod att göra sig självständiga.

— Om vi skall ha nya arbetsplatser till vårt land behöve vi människor som ställer upp och gör sig självständiga, fria företagare som vågar satsa på eget.

e Medan resten av landet igen förbereder sig på kärvare tider, en ny recession och allt högre arbetslöshetssiffror, dundrar tyskfödda orgelbyggaren Hans Heinrich, 45, i Maxmo om småföretagsamhet och eget initiativ — Varför i all världen skall det tjatas om arbetslöshet då hela Österbotten och många andra delar av landet lider av svår brist på yrkesarbetare och skickliga hantverkare, undrar Heinrich. — Ofta är det t ex helt omöjligt att på kort varsel få tag på en lagligt arbetande elektriker eller rörmokare…

— Vårt lilla land med sina knappa fem miljoner invånare skulle egentligen inte alls behöva lida av arbetslöshet. Det enda vi behöver är fler småföretagare — folk borde uppmuntras till företagsamhet och till att våga ta eget initiativ och ansvar.

Hans Heinrich är övertygad om att landets räddning står att finna i sunda småföretag som drivs av självständiga och hårt arbetande företagare.

— Fram för ett eller flera småföretag i varje by, som sköter sysselsättningen, istället för artificiellt periferiplacerade stora enheter dit man måste frakta arbetskraft från annat håll — det blir aldrig bra, säger han med eftertyck.

Företagsamheten kväv — Alltför mycket god företagaranda kvävs i sin linda av beskattningen, pappersexcercisen och av rädsla för facket, påpekar Heinrich som själv började med två tomma händer men med benhård yrkeskunskap — han är både snickare och orgelbyggare — i Maxmo år 1964.

16

Han kom till Finland år 1961, jobbade först för sin nuvarande kollega i Esbo men gjorde sig självständig då han fann sig trivas väl i vårt land. I samma tider som han tog finskt medborgarskap grundade han sitt eget företag.

Idag har Heinrich 11 anställda i sitt orgelbyggeri och plats för en tolfte — men var finner han ännu en god arbetare som brinner av samma arbetsglädje som resten av hans ”pojkar” —– Vi måste komma bort från denhär olyckliga förmyndarmentaliteten och förtröstan på att staten nog tar hand om oss, säger Hans Heinrich, en företagare som vågat satsa allt och som bevisligen lever som han lär.

Det är någonting i den finska mentaliteten som han inte riktigt kan förstå — man går hellre arbetslös eller vantrivs med sitt arbete än litar på sig själv och startar eget. Man vågar inte, man är inte uppfostrad till företagsamhet hemma.

— Attityderna skall formas redan i hemmet, anser Heinrich. — Barnen skall fostras till att kunna ta ansvar för sig själva och sin omgivning redan i unga år och inte näras med färdigtuggade idéer ur TV:n från morgon till kväll och inte daltas så att det slutar med att de i tonåren driver omkring som flegmatiska punkrockare.

Han medger att det visserligen kan vara svårt att uppfostra barnen till företagare hemma, i all synnerhet om det inte inom familjen finns en företagartradition. Men då borde skolan och yrkesskolan sköta om företagaråterväxten!

Låt barnen uppleva arbetslivet — Lärarna bör kunna uppmuntra de elever som har idéer, ledaranlag eller d som kanske kan tänkas starta egna företag 1 framtiden, tycker Heinrich. Samtidigt nämner han ett lovvärt initiativ som juniorhandelskammaren i Åbo nyligen satsat på, nämligen att låta skolbarn gå ut i verkstäder och företag för att se hur man jobbar där.

Den som går i yrkesskola borde jobba minst tre dagar i veckan som lärling, då skulle de lära sig ordentligt. En förutsättning, medger han, är att det på varje arbetsplatser finns mästare som inte föraktfullt fnyser åt ”valparna” utan som ställer upp och lär.

Själv var Hans Heinrich lärling på 50-talet i Förbundsrepubliken Tyskland. Då lades grunden till hans egen arbetsmoral.

– Det jobbades långa och tunga dagar och visst blev också jag utnyttiad under min tid som lärling, minns han.

— Men inte tog jag någon skada av det — tvärtom! Arbetsmoral och arbetsglädje skall man lära sig i unga år.

Trots sitt tyska ursprung och de barska åsikterna, påpekar han att en preussisk ordning inte är direkt eftersträvansvärd. Men samtidigt framkommer det med all önskvärd tydlighet att han anser det ofta vara just arbetsmoralen det brister i hos dagens ungdom som saknar drive och företagaranda.

– Ingenting händer över en natt, poängterar Heinrich. — Men en långsam attitydförändring kan wvi alla vara med om att skapa. — Sluta upp med att förtala småföretagarna. Om vi skall ha nya arbetsplatser till vårt land behövs det människor som ställer upp och gör sig självständiga — entreprenörer som inte är rädda för skatter, papperskrig eller fackföreningar

FORUM 17/8 — Var och en av oss har ett ansvar för våra medmänniskor, vi bör kunna ge dem arbete om de inte själva kan göra sig självständiga, anser Hans Heinrich i Maxmo.

utan som vågar anställa andra.

Men det behövs också en större rörlighet av arbetskraften. Heinrich efterlyser mera information om var i landet det råder arbetskraftsbrist -— istället för de ständigt återkommande rapporterna var arbetslösheten är mest utbredd.

—- Sprayar vi på väggarna i Helsingfors ”Työtä kaikille” och marscherar vi i Kristinestad med banderoller och skriker om ”rätt till arbete åt alla”. då måste vi ha sådana som gör sig självständiga och de som inte vill vara självständiga måste vara beredda på att flytta till den de! av landet där det behövs arbetskraft, betonar Hans Henrich.

— Det finns hur mycket utredningar som helst om arbetslösheten. men de djupaste orsakerna till detta problem ä 2

Orgelbyggeri Hans Heinrich tillverkar 8—11 orglar per år — här plancras, ritas, snickras, föds och intoncras ”instrumentens drottning” i en trivsam arbetsmiljö.

ännu outredda. tror han. — Var finns utredningen om vad det är som bromsar företagsamheten i vårt land? Varför har ingen kommittée på allvar grunnat på varför folk inte blir självständiga företagare som skulle kunna erbjuda jobb åt alla dessa massor med arbetslösa?

Jordnära idéer

Hans Heinrich är övertygad om att arbetslöshetens djupaste orsaker står att finna i bristen på folk som tar ansvar — och i usel arbetsmoral. Enligt honom är det de som inte ids jobba som snart är den utsugande klassen, ingalunda arbetsgivarna…

— Det är så hopplöst att här i Österbotten höra om bristen på yrkeskunnigt folk, arbetare och hantverkare. Å andra sidan blir man helt deprimerad av

IM alt ständigt höra om arbetslösheten, landets största problem. Vi har helt enkelt för många mänskor i vårt land som är beroende av att få arbete och för få som kan erbjuda det, filosoferar han.

-> Tänk om tex en del av Valcopengarna skulle ha utnyttjats till att uppmuntra folk att göra sig självständiga? Idén är inte att skänka bort pengar – det är ingen uppmuntran.

->- Kanske är min idéer alltför kategoriska, säger han fundersamt. Men det är så här man ser det ur ett jordnära perspektiv. Skicka dedär höga herrarna, de politiska beslutsfattarna, hit till Österbotten och se hur vi lever och jobbar så kommer de också att se att det är de självsländiga företagarna som är landets räddning.

Maria Planting 3 Rd

Heinrich är väldigt stolt över sina medarbete — Trä har alltid varit dethär landets guld, man borde ännu mer än idag satsa på småföretag som jobbar i trä och inte fuska i en massa branscher som bara misslyckas pg a att vi inte har några traditioner, säger Heinrich. här tillsammans med arbetsledare Bengt Ekblom som alla har en hög arbetsmoral och som tillhör facket. Till vänster justerar Ole Audas en nästan färdig orgel.

FORUM 17/8 17

Utgiven i Forum nr 1981-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."