Utgiven i Forum nr 1982-09

”Vi söker fortfarande vår slutliga verksamhetsform”

av Putte Kråkström Forum 1982-09, sida 13-15, 19.05.1982

Taggar: Teman: ABBA

ABBA:s och Stikkan Andersons POLARGRUPPEN kontrollerar ekonomiska intressen värda ca en miljard krono “Vi söke fortfarand vår slutliga verksamhetsform — ABBA:s enorma musikaliska succe har också inneburit stora ekonomiska framgångar. Därför hamnade v helt enkelt i en situation d vi blev tvungna at hitta ett vettigt sätt att tillvarata våra tillgångar i stället för att skatta bort inkomsterna.

— Det enklaste hade naturligtvis varit att lämna Skandinavien och förlägga vår verksamhet till ett land med liberalare skattteregler men eftersom Sverige, åtminstone tills vidare, har en företagsbeskattning som är avsevärt mycket lättare än personbeskattningen beslöt vi att först göra ett försök med en satsning på svenskt näringsliv.

e Så enkelt förklarar ABBA:s fenomenale ledare och administratör Stig ”Stikkan” Andersson sitt nya storprojekt.

Det handlar givetvis om Polargruppen. En företagskoncern som ser ut att

Forum 9/8 kunna utvecklas till något minst lika intressant som ABBA:s unika, musikaJiska internationella genombrott.

I dag kontrollerar Polargruppen genom sina sju dotterbolag, och sitt direkta aktieinnehav i fyra börsnotera de företag, intressen som i runt tal värderas till en miljard kronor.

Vinstprognosen för gruppens senaste bokslut, exklusive intressebolagen, ligger på 85 Mkr.

Förutom musikverksamheten har koncernen tagit sikte på fastighets- och leasingverksamhet, men ännu är inte det sista kortet lagt.

— Vi söker fortfarande efter vår slutliga verksamhetsform. Än så länge befinner sig Polargrupen under utveckling. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi säkert att hitta nya verksamhetsformer som helt kan förändra Polargruppens karaktär.

I dag svarar musikverksamheten för största delen av koncernens intäkter men de snabbt växande nya satsningarna håller på att ta över.

— Eftersom vi är medvetna om att vi en dag kommer att befinna oss i en situation då ABBA-medlemmarna hbe vän 13

ABBA:s internationella popularitet saknar motstycke innom den nordiska populärmusiken. Största delen av intäkterna för över 180 000 000 sålda ABBA-skivor kommer från utomnordiska länder.

— Ått få vara med om att utveckla ett företag anser jag vara minst lika kreativt som att vara med och skapa musik säger den fenomenala ABBA-ledaren, Polargruppens

Andersson.

slutar sig för att lägga av som musikgrupp, är vi helt nöjda med den här utvecklingen, betonar Stikkan Anderson.

ABBA gör allt själv

En av de viktigaste anledningarna till ABBA:s ekonomiska framgångar är att gruppen lyckats sprida sin musik till allmänheten genom så få mellanhänder som möjligt.

Tillsammans med Stikkan Anderson äger gruppens medlemmar ett grammofonbolag, Polar Music International, som svarar för produktionen av ABBA:s skivor.

Dessutom har man ett eget musikförlag, Sweden Music A.B., som äger samtliga rättigheter till den musik som skrivs av gruppens medlemmar Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

— På det sättet har vi fått en bingo som vi är ensamma om i hela musikvärlden, förklarar Stikkan Anderson.

När det så kallade ABBA-gänget i mitten av 70-talet beslöt sig för att utvidga sin verksamhet var det till en början naturligt att satsa på musikbranschen. Framför allt ville man utveckla förlagsverksamheten eftersom den på sikt är mer stabil än den vinstintensiva men konjunkturkänsliga grammofonindustrin.

För att bredda Sweden Musics register satte vi i gång med att förvärv 14

VD Stig ”Stikkan rättigheter till utomstående musik- och textförfattares alster. Dels genom att köpa upp redan existerande förlag, dels genom att skapa direkta kontakter med musikskapare, berättar Stikkan Andersson.

I dag är Sweden Music Nordens största musikförlag och äger rättigheterna till närmare 100000 musiktitlar. Det senaste bokslutet, daterat 30 april, visar en omsättning på 27 Mkr och en vinst på 12 Mkr kronor efter skatt. Företaget anses ha ett värde på 75—100 Mkr.

Dessvärre ser det ut som om taket skulle vara nått.

— I Skandinavien finns helt enkelt inga intressanta musikförlag kvar att köpa, hävdar Stikkan Anderson.

— Vi har givetvis också kastat blickar på den internationella marknaden men i England och USA, som är de mest intressanta länderna, är priserna på musikrättigheterna alltför höga.

— Trots det är vi inte främmande för att, någon gång i framtiden, introducera Sweden Music A.B. på Stockholmsbörsen under ett börsnoterat paraplyföretag.

— Litet musik på börsen kan ju inte skada,

Fastighetsaffärer grundpelare

När musikbranschen började visa sig för trång blev Stikkan Anderson tvung en att leta efter nya möjligheter.

— Eftersom = fastighetsmarknaden alltid varit relativt stabil verkade den branschen naturligtvis intressant. vi började med att köpa upp fastigheter i Polar Musics namn, men snart dök det upp planer på ett särskilt fastighetsbolag.

— Det ledde så småningom till att vi köpte 90 procent av aktierna i fastighetsbolaget AB Stockholms Badhus, som förde en tynande tillvaro på Stockholmsbörsen.

Något senare erbjöds ett annat börsnoterat företag, A.B. Fabege att öpa Badhusaktier och detta ledde till en ytterligare expansion av företaget. I samband med att Stockholms Badhus skaffade aktiemajoriteten i det betydigt större fastighetsbolaget Pilen blev också Volvo-Beijer delägare i Stockolms Badhus.

— I dag äger Polargruppen 48 procent av aktierna i Stockholms Badhus. när vi försommaren 1980 gick in i bolaget inbringade det årligen hyesintäkter på mindre än 2 Mkr. I dag äger Stockholms Badhus fastigheter till ett sammanlagt värde av ca 550 Mkr och inkasserade under förra året yresintäkter på ca 60 mkr.

— I framtiden har vi för avsikt att ytterligare utveckla företaget, säger Stikkan Anderson.

Invest-Finans till Börsen

Ett annat företag inom = Polar Forum 9/8 gruppen som seglar i medvind är leasingbolaget Invest-Finans. — Vi är själva imponerade a utvecklingen. Det för bara tre år sedan grundade företaget har i dag en omslutning på 385 Mkr och det senaste bokslutet visade en vinst på 25 Mkr.

— Därför tror vi att Invest-Finans kommer att vara ett intressant objekt när företaget bjuds ut till allmänheten i början av juni. Vi kommer då att bjuda ut 25 procent av företagets aktier avslöjar Stikkan Anderson.

— Invest-Finans har också planer på etableringar i utlandet. Vi har bland annat letat efter bankkontakter i Finland, där vi genom våra kunder redan har en viss verksamhet.

Anledningen till att leasingverksamheten passar bra för Polargruppens struktur är att den är kapitalintensiv och kan drivas utan en alltför stor personalstyrka.

— Personalmässigt vill vi vara så små som möjligt. Vi vill ha en hiten, flexibel och lättadministrerad stab där vi. om det behövs, kan fatta snabba beslut över en kopp kaffe, förklarar Stikkan Anderson.

Den kanske intressantaste företeelsen i Polargruppen är det lilla börsnoterde aktiebolaget Kuben, där koncernen har ungefär 60 procent av aktierna.

— Kuben leds av tidigare Elektroluxchefen Hans Werthens fd närmaste man Christer Brandberg, och har som uppgift att förvärva och utveckla lönsamma, mindre svenska företag.

Forum 9/8 — En verksamhet som kan leda oss nästan var som helst, säger gruppens vice VD Lasse Dahlin.

Monark räddades

Ett av polargruppens mest uppmärksammade utspel var anskaffandet av den största aktieposten i det konkurshotade cykelföretaget Monark, som 1977—78 dragit på sig en tvåmiljoners förlust.

— Vi lyckades lyfta företaget på fötter igen och förra året visade Monark en vinst på 54 Mkr. Det är klart att vi är nöjda med ett sådant resultat, framför allt när vi varit med om att finna lösningar till en lyckad sanering.

— När man går in med pengar i ett företag är det ju inte bara frågan om att skjuta till kapital. Det gäller ocksa att tro på dess produkter och utvecklingsmöjligheter. Man måste helt enkelt lära sig så mycket som möjligt om företagets verksamheter för att sedan gemensamt gå in för at finna nya lösningar. Själv anser jag att det är minst lika kreativt som att vara med om att skapa musik, säger Stikkan Anderson.

Dessvärre har också Polargruppen fått sig några klunkar ur den beska bägaren. Ett äventyr i oljebranschen ledde till miljonförluster, likaså en satsning på ett konstförlag.

— De var helt enkelt verksamheter som inte passade oss och vi fick betala våra läropengar, lyder Stikkan Andersons kommentar.

— Vi är helt införstådda med att vi också kan förlora en del kapital på framtida felsatsningar. Det hör till business, men de felaktiga satsningarna får inte bli för mänga!

Fult tjäna pengar

När Olof Palme gav sin första TV-intervju efter den borgerliga valsegern 1977 var han inte sen att strö rosor över ABBA-medlemmarna som i motstas till Björn Borg valt att hålla sina pengar kvar i hemlandet.

Nu, när Sverige med buller och bång är på väg mot ett nytt riksdagsval löper gruppens medlemmar stor risk att få på pälsen för det sätt på vilket man valt att förvalta sina pengar.

Det har blivit populärare än någonsin att skälla på privatföretagare i allmänhet och investmentbolag i synnerhet. Det är inte bara partierna på vänsterkanten som uttryckt sin förbittring.

Till och med Volvochefen Per Gyllenhammar, numera aktiv folkpartist, och dr. Marcus Wallenberg ha gelt investmentbolagen en släng av sleven.

Gyllenhammar valde till och med att nämna ABBA som varnande exempel och lät meddela att han gärna unnade gruppens medlemmar att tjäna pengar på sin musik men förargade sig på att de gav sig in på spekulativa affärer.

Stikkan Anderson vill dock dra ett streck över det hela. — Gyllenhammar har senare kontaktat mig och förklarat sig. Det hela berodde på ett missförstånd om ett bud som vi lagt på Ahisellaktier och bla ledde till börsstopp.

— Jag vill bestämt hävda att vi inte sysslar med spekulation utan anstränger oss att hållas till ren affärsverksamhet. Vi vill verkligen inte bli inblandade i ekonomiska skandaler.

— Kritiken mot investmentbolagen beror enligt min uppfattning mest på okunnighet. I massmedia talar man gärna om herrar som gör snabba klipp på börsen men glömmer att investmentbolagen oftast går in med ett betydande managementkunnande och utvecklingsbara idéer till de företag de satsar sina pengar på.

— Jag tycker inte att man skall förneka att tex Anders Wall har haft en mycket positiv betydelse för det svenska näringslivet och hela vårt samhälle.

Musik och affärer skiljs åt

I svensk massmedia har man haft uppenbara svårigheter att skilja på musikgruppen ABBA och Polargruppens affärsverksamhet.

— När tex Stockholms badhus, där Polargruppen äger mindre än femtio procent av aktierna, köper in sig i nya fastigheter är det lätt hänt att tidningarna skriver alt det är ABBA som ensam står bakom affären. Därför är det helt naturligt att gruppens medlemmar bestämt hävdar att vi inte får hamna i en situation då vi tex måste permittera hundratals personer, säger Lasse Dahlin.

Av gruppens medlemmar är det främst Björn Ulvaeus och Benny Andersson som engagerat sig i polargruppens utveckling. Båda sitter med i företagsstyrelsen och följer noga med vad som händer i de olika bolagen.

— De håller sig också mycket välinformerade om den allmänna utvecklingen inom näringslivet, berättar Stikkan Andersson.

— Vi håller ändå styvt på att inte blanda in musiken i affärsverksamheten. ABBA-medlemmarna är artister som skapar musik av helt andra anledningar än att tjäna pengar.

Putte Kråkström 15

Utgiven i Forum nr 1982-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."