Victor Ek moderniserar

av Christer Ekebom Forum 1984-14, sida 26-27, 19.09.1984

Taggar: Personer: Victor Ek Teman: transport

… OCH LANDETS FULLSTÄNDIGASTE FIRMABILSSYSTEM.

Firmabilar skall ha prestanda och vara representativa, säkra och tekniskt högklassiga, Därför är våra tre bilmärken verkligt eftertraktade som firmabilar.

Få företag träffar dock sitt val enbart på basen av explosiv prestar tionsförmåga eller biltidningars körtester, Valet grundar sig också på ekonomiska fakta: vilka är kostnaderna och vad lönar sig på lång sikt?

Vi vill vara föregångare på firmar bilssektorn, Därför har vi utvecklat ett firmabilssystem som erbjuder mycket mer än bara rabatterade bilpriser. Det är ni själv som utgående från företagets verkliga behov väljer vad systemet skall omfatta,

De fördelar vi erbjuder berör givetvis alla våra bilar: mer än 70 alternativa personbilar och nyttofordon.

Anskaffningsavtal Målmedveten planering bygger på fakta: bilparken skall vara och anpassad till företagets nuvarande och kommande behov.

Det är viktigt att ni genast får en klar bild av köpevillkoren: vad kostar bilar, reservdelar och tillbehör? vilka är betalningsvillkoren? Allt detta framgår ur anskaffningsavtalet.

Återköpsavtal Det skriftliga återköpsavtalet garanterar er bilparks värde.

Först gör vi tillsammans klart för oss hur mycket och hur länge bilen skall köras. Därefter bekräftar vi bilens värde då den skall bytas ut, exempelvis om två år.

Avtalet anger utbytesvärdet i procent av värdet på en ny motsvarande bil vid utbytestidpunkten. Värdet på er bil kommer alltså att stiga i takt me inflationen och eventuella prisstegringar.

Procentsatsen är emellertid ett minimivärde som binder bara säljaren. Det har visat sig att det utbytesvärde vi erbjuder är ytterst konkurrenskraftigt.

Serviceavtal Serviceavtalet garanterar att underhållet på er bilpark inte bereder er obehagliga överraskningar. Ni betalar bara en räkning per år för service och reparationer - utan självrisk. Det fasta priset beräknas enligt den tid bilen skall vara i bruk och enligt körkilometrarna. Om vi exempelvis sluter ett serviceavtal på två år gällande en Honda Civic och ni kör 20000 km/år, så kostar avtalet er 1660 mk/år, dvs endast 8,3 penni/ km I priset ingår re; elbunden service, reparationer — inklusive = tillbehör, reservdelar och arbete.

Serviceavtalet gör det lättare at överblicka kostnaderna och minimerar den tid som åtgår till granskning av venifikat. Ni får alltså reda på alla service- och reparationskostnader fö > flera år framåt.

Reservbil och Vehorent När en bil ses över kan vi erbjuda reservbil på förmånliga villkor. Får ert företag illa behov av en bil kan ni utnyttja vår flexibla Vehorent-biluthyrning.

Alla bilar från samma bilhus

Mercedes-Benz, Honda och BMW ger er mer än bara prestanda, trygghet och elegans: ni kan få alla företagets bilar från ett och samma bilhus till enastående, skriftligt bekräftade villkor, oberoende av om det är en behändig bil för stadskörning, en representationsbil eller en lastbil ni behöver.

Utgiven i Forum nr 1984-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."