TR-42 — Finnairs nya inrikesplan

av Håkan Nylund Forum 1984-14, sida 17, 19.09.1984

Taggar: Bolag: Finnair Teman: flygindustrin

Av HÅKAN NYLUN 14104 FRUN

Jungfrutur för ATR-42

ATR-42, som på bilden ännu flyger som modell, har nu gjort två provflygningar. Finnairs första plan skall levereras i mars 1986, men före | det torde planet komma till Finland för provflygningar under kalla förhållanden.

IH ATR-42 [Avion de Transport Rågidnal) är franska Aerospatial:s och italienska Aeritalia:s bud på den växande marknaden för mindre, ofta turboprop-drivna plan i regional eller pendlartrafik. S k commuter eller second-tier flygbolag har vuxit upp som svampar efter regn i USA sedan flygtrafiken avreglerades, och i fjol flög 215 bolag 21,6 milj passagerare där. I Europa, där flygtrafiken ännu är hårt reglerad, flög i fjol ca 30 regionala bolag knappt en miljon passagerare, men också här växer marknaden, och man måste dessutom beakta att många första rangens bolag, som Finnair, har stora regionala nät.

Samtidigt som oligopolet är ett faktum i tillverkningen av stora passagerarplan kastar sig allt fler företag in på marknaden för regionala plan. Inom drygt ett år har inte mindre än fem plantyper för den här marknaden gjort sina jungfruflygningar.

Ersätter Nian och Fokkern

För Finnair började det bli aktuellt att söka ett nytt plan för de kortare inrikesrutterna redan under slutet av 1970-telet, då Convair Metropolitan-flottan närmade sig slutet av sin ekonomiska livslängd. Gapet fylldes dels med DC-9:or, dels genom köpet

Finnairs nya plan för inrikesrutterna, fransk-italienska ATR-42, som beställdes som en ritbordsprodukt, flög sin första flygning som prototyp i slutet av augusti. Det första av Finnairs fem plan levereras i mars 1986, men redan före det kommer planet att ses på Finlands himmel. En del av provflygningarna kommer nämligen att ske här, och den andra prototypen torde åtminstone del vis att bära Finnairs färger av tre second-handplan av den beprövade typen Fokker F-27 Friendship. Som kuriositet kan nämnas att Fokkern var ett alternativ då Convair Metropolitan skaffades, då för de internationalla rutterna! DC-9:an är emellertid oekonomisk på de korta rutterna, och Fokkern börjar också bli obekväm och föråldrad, och är inte särskilt populär bland passagerarna,

Finnairs val blev alltså ATR-42, ett nya generationens tvåmotorigt turboprop-plan för 46 passagerare, som då liksom flertalet konkurrenter var ett ritbordsplan. — Vi hade att välja mellan ett stort antal både färdiga och planerade plantyper, säger informationschef Usko Määttä på Finnair. Vi stannade för ATRA42 eftersom det är ett plan av den nya generationen med allt det betyder i komfort, flygegenskaper och ekonomi, både beträffande bränsleekonomi och servicevänlighet. Som ”launching cus tomer” bland de ”tunga” bolagen erbjöds Finnair goda villkor och möjligheter att påverka utvecklingen enligt egna önskemål. Enligt Finnairs önskemål utvecklades bl a planets egenskaper för operationer under kalla vinterförhållanden -—från avisningsutrustningen ända till utrymmen för transport av skidor, berättar Määttä.

Saab-Fairchild för liten

Planets kapacitet -— ca 50 passagerare — var en avgörande faktor som begränsade valmöjligheterna. Flere av de nya plan som byggts är i storleksklassen 30—35 passagerare, som t ex Saab-Fairchild 340 och Embraer EMB 120 Brasilia. — Saab Fairchild är klart för liten för Finnair, men är intressant för Finnaviations trafik, konstaterar Määttä.

Forts. på sid. 2 17

Utgiven i Forum nr 1984-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."