Utgiven i Forum nr 1981-09

Videotekniken lockar Lintas

av Thor Forsskåhl Forum 1981-09, sida 09, 20.05.1981

Taggar: Personer: Tarmo Ojanen

lockar

Reklambyrån Lintas som är ett av vårt lands största köpare av TV-reklamtid och producererar ca hundra reklamfilmer i året, har under vårens lopp satsat hårt på att uttnyttja sin know-how för att också etablera sig som produ: cent av audiovisuellt material — i första hand video — för företagens interna bruk.

e Innebär inte detta både en diversifiering av den traditionella verksamheten och att ni avser att ta upp kampen med de existerande AVföretagen — Det är klart att det innebär en viss konkurrens med AV-företagen, men huvudsakligen är det fråga om att bryta upp ny mark, säger Lintas YD Tarmo Ojanen.

— Vi kommer att uttnyttja vårt kunnande av videotekniken till att producera videofilmer då AVföretagen hittills inriktat sig på olika typer av diapresentationer. Det är en avsevärd skillnad, eftersom vi arbetar med rörlig bild. Snarare bör man jämföra oss med den traditionella industrifilmen, men video är dels billigare och dels är målen för vad som skall kommuniceras i regel helt andra, så vi gör knappast intrång på filmbolagens marknad i detta avseende, framhåller han. Diversifierin — Diversifieringen är ganska naturlig. Marknaden börjar vara mogen för den. Det finns ca 10000 vi För att undvika de svårigheter som då uppstår, isynnerhet beträffande den sämre ljudkvaliteten, har man i Philips-spelaren utvecklat ett system där videohuvudet bara går halvvägs över bandet. En inspelning utnyttjar alltså bara bandets halva bredd, och den andra halvan spelar man på då kassetten vänts. I detta system ligger spåren mera parallellt med bandkanten och på så sätt har man lyckats minska spårbredden utan att minska bandhastigheten,

Men ett smalare spår kräver högre precision. Detta problem har Philips

FORUM 9/81

Videotekniken Linta deobandspelare i Finland för närvarande, vilket innebär att förutsättningarna för visning finns. Därtill är det frågan om en marknad som växer med ca 30 procent i år.

— Det riktiga ögonblicket torde vara inne nu att satsa på den här formen av verksamhet. Andra kommer säkert efter, även om det är fråga om rätt betydande investeringar i utrustning, kring en miljon mark — Viktigt i det här sammanhanget är givetvis också att vi, liksom reklambyråerna i allmänhet, är experter på kommersiell kommunikation. Vi har den nödvändiga ”softwaren” för att betjäna våra kunder och i vårt fall har vi också ”hardwaren” eftersom vi under en lång tid byggt upp vår utrustningssida, konstaterar Tarmo Ojanen.

Typiska områden för videotekniken, förutom traditionella reklamaktiviteter, är utbildning, information, presentationer, bandning av föredrag eller viktiga tillställningar, testning av produkters kännedom eller företagets image. Videobandspelaren är ett mångsidigt redskap och bärbara kameror har dessutom gjort den mycket rörlig.

Aktiv marknadsföring

Lintas har under våren via en annonskampanj aktivt sålt sina nya tjänster. Inom ledningsgruppen var man mycket försiktig i bedömningarna av hur stort gensvaret skulle bli.

— Mottagandet har varit positivt och överträffat våra förväntningar mångfalt, säger Ojanen. — Det visar klart att marknaden finns där och vi hoppas naturligtvis att even löst på elektronisk väg. Videohuvudena är monterade på små plattor av piezokeramiskt material som möjliggör en styrning av huvudets position så att de alltid följer de inspelade spåren. För att undvika överhörning mellan spåren tecknar varje huvud växelvis två frekvenser vid inspelingen.

Vid avspelningen kan sedan dessa frekvenser avkännas och om huvudet ligger snett i förhållande till det inspelade spåret får man en överhörning av fel frekvens. Felet kan sedan avläsas och huvudet kan ställas rätt.

I V-2000 har Philips skapat ett video Verkställande direktör Tarmo Ojanen, Eintas Helsinki. Lintas ingår i den internationella reklambyråkedjan SSC&B Lintas Worldwide som har reklambyråer i 37 länder och omsatte ca 5,16 miljarder mark senaste år. I Finland omsatte Lintas drygt 50 miljoner mark och har 60 anställda.

tuella kontakter och uppdrag i en del fall leder till ett vidare samarbete,

Kommer videobanden att bli ett betydelsefullt reklammedium — Det är möjligt, men knappast på några år. Det förutsätter en utbyggnad av kabel-TV-tekniken och i den är därtill mottagarsituationen annorlunda. Kabel-TV är ett typiskt målgruppsmedium, vilket innbär i motsats till s k masskommunikation att mottagaren själv väljer vad han vill se. På engelska talar man om, ”narrowcast” i motsats till ”broadcast”. Följaktligen kommer kontaktpriserna att bli höga, speciellt för en annonsör som eftersträvar stora mottagargrupper. Men för vissa kundkategorier kan kabel-TV vara ett mycket effektivt medium och konkurrera med både direktreklam och personlig försäljning, hävdar Tarmo Ojanen. Därför är vi intresserade av att rätten till att idka kabel-TV-verksamhet är möjligast fri och varken monopoliseras av staten eller rundradion.

Thor Forsskåh system där många av de övriga systemens svagheter har eliminerats. I och med att huvudet styrs att exakt följa rätt spår får man i Philips systemet en perfekt stillbild. Också vid snabbspolning får man perfekta bilder utan störningar.

Philips är också den första tillverkaren som infört ett brusreduktionssystem för ljuddelen. Dynamic Noice Surpression, DNS, kallar man systemet som till sin funktion påminner om Dolbysystemet.

M [fe]

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."