Utgiven i Forum nr 2009-03

Vill du investera i språk?

av Nicholas Anderson Forum 2009-03, sida 18, 26.03.2009

Taggar: Teman: språk

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 3 2089

ANDERSON

Nicholas Anderson är Senior Vice President vid Svensk Exportkredit i Finland oc chef för SEK:s rådgivningsenhet.

Vill du investera i språk?

Många har möjlighet att arbeta utomlands, eller måste åka utomlands för att hitta jobb. Hur kan du lyckas i arbetet och privatlivet var du än lever och verkar? Svaret är relativt enkelt. Att lära sig språket är enda sättet att göra en inbrytning i en annan kultur och det sociala livet i ett nytt land.

När du flyttar till och arbetar i ett annat land är du nästan alltid ‘separerad’ från den lokala personalen och från de andra utländska medarbetarna. Graden av separation dikteras av din senioritet, och också av beredskapen till öppenhet hos dig och dina närmaste medarbetare på företaget.

De första månaderna kan vara en positiv eller negativ upplevelse, beroende på om du blir accepterad eller utfryst » När jag flyttade till Finland kom jag från ett stort land, England, och folk såg upp till mig.

» I Sverige noterade jag att man såg upp till mig som engelsman, men inte som finländare - ”Nicholas är britt”.

» I Frankrike hade jag liknande erfarenheter so i Sverige. Fransmännen respekterar folk från sto ra länder » I Singapore väger senioritet och hur betydelsefullt företaget är mera än nationalitet.

Då nykomlingen inte längre är ny, vanligen efter några månader, är acceptansen i det nya landet beroende av sociala och affärskontakter, som kan utvecklas bara om man i sitt arbete är öppen för landets kultur och sociala koder.

Det är lättare i ett nytt land om man är chef. Men skillnaden är inte så stor jämfört med utlänningar i mellanledningen eller längre ner i organisationen. Som chef har du möjlighet att få de lokala medarbetarna med dig genom att spela ut chefskortet. Du är den som besluter om löner, du ger grönt ljus för befordringar, du spikar budgetramarna, Men respekt och lojalitet kan säkras långsiktigt bara genom en uppriktig an lokala förhållandena. Verklig framgång är beroende av hur man lär sig kulturen, och det kan man bara göra genom att lära sig språket.

lokal sex år är en tillräckligt lång period för att ägna tid åt denna utmaning. Du kanske ka det?

Du måste göra dig strängning att integrera digi de förstådd ho S din medarbetare! Är de beredda till en En stationering på fyra till extra ansträngning om inte du själv ä sköta ditt uppdrag tillfredsställande utan att lära dig språket, men slutresultatet blir på en helt annan nivå om du satsar på det. Orsakerna är egentligen självklara. Chefen statuerar ett exempel för sina medarbetare, Du måste göra dig förstådd hos dina lokala medarbetare! Är de beredda till en extra ansträngning om inte du själv är det?

Respekt och lojalitet kan också förtjänas på den sociala arenan. Som utlänningar blir du och din familj accepterade om ni visar öppenhet. Att bo och jobba utomlands är inte och borde inte ses som en lång semester eller en Disneylandupplevelse för familjen. Det är en genomgripande omställning som bäst hanteras med omfattande sociala kontakter till de lokala och utländska medarbetarna, Det moderna arbetslivet är inte ett experiment i kolonialism.

I dagens värld har varje land väl förankrade normer och traditioner som erbjuder omfattande sociala nätverk. Integration är bästa medicinen mot den känsla av främlingskap som de flesta människor upplever då de flyttar utomlands.

Att lära sig är jobbigt. Ju mer krävande befattning, desto större tidspress och desto fler saker som splittrar uppmärksamheten, Tiden är värdefull, inte bara i arbetskontext utan också genom press från familjen i en ffrämmande omgivning. Om man inte har familj, fyller andra slag av sociala aktiviteter snabbt tidshålen. Man kan bli addikterad till resor, sport, läsning eller helt enkelt jobba nonstop för att fylla ut vakuum i sällskapslivet.

Att lära sig ett språk kräver fem till tio timmar i veckan. Så mycket tid måste du offra (investera) under en period på tolv till aderton månader. Du behöver också en bra lärare. Det här är en avsevärd investering för den som jobbar, och har genomgripande följder på det praktiska planet, Att lära sig språket blir en central tidsslukare som konkurrerar med alla andra verksamheter, Språkstudier är också en stor kostnadspost. De innebär press på arbetstiden, och blir föremål för kommentarer på arbetsplatsen — positiva och negativa.

Hittills har jag haft språklärare för att lära mig finska, svenska, japanska och mandarinkinesiska, Det har inte bara varit en god investering för mitt arbete; enligt forskningsresultat håller aktiv inlärning hjärnan i bättre skick längre. Ytterligare ett plus med denna investering! m

Utgiven i Forum nr 2009-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."