Utgiven i Forum nr 2009-12

Vindkraft debatteras på forums nätverk

av Henry Ericsson Forum 2009-12, sida 38, 21.12.2009

Taggar: Teman: vindkraft

HI FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 12 2089

Vindkraft debatteras på Forums nätverk

HENRY ERICSSON Drygt 1030 personer har re FORUMS AFFÅRS- dan gått med i Forums nätNÄTVER verk på det sociala mediet LinkedIn, Forum - det finlandssvenska affärsnätverket. Av dem har ett hundratal tagit det djärva beslutet att debattera något av de närmare 50 teman som uppstått.

I den här spalten tar vi i varje nummer upp ett av gruppens diskussionsämnen. Skribenterna namnges inte, men man kan förstås gå in på Linked In och ta del av inläggen i original, inklusive skribenternas namn och konterfej.

Här följer ett referat av en diskussion med rubriken: Varför står alltid några möllor stilla i en vindmöllepark?".

En Forumläsare hade på sina resor i Centraleuropa frapperats av att tre möllor av tio i en vindpark oftast stod stilla. Han fick snabbt flankstöd av andra som noterat samma fenomeni Norden, Baltikum och Östeuropa. Följande hypoteser ställdes upp i gruppen 1) Mällorna har stannat på grund av något tekniskt fel som inte lösts och den marginella lönsamheten är så låg att man hellre låter det stå tills man ska underhålla flera av vindmöllorna.

  1. Kontrollsystemen alarmerar inte om tekniska fel.

  2. Det uppstår fel så ofta och kostnaden för att reparera möllorna är så hög att det helt enkelt inte lönar sig.

  3. Avkastningen av vindmöllorna är bunden mera till investeringsunderstöden än något annat, varför man inte bryr sig om att reparera de som går sönder.

  4. Elpriset på börsen är momentant så lågt att det inte lönar sig att köra alla möllor.

  5. Möllan är fullt amorterad och väntar i stillhet på en högre, effektivare ersättare.

Olika hypoteser, Rätt snabbt efterlystes vederhäftig statistik. En skribent tipsade om

VTT:s webbplats med produktionsstatistik över Finlands 115 möllor. Av dem verkade 18 (16 pro cent) ha mera downtime än produktionstimmar. Å andra sidan hade 56 stycken (48 procent) noll downtime. En svag punkt på äldre möllor är växellådan, som gav upp livsandan rätt tidigt.

Av hypoteserna ovan fick alternativ nummer ett stöd från flera håll. Möllorna servas normalt två gånger per år, och om det bara är någon månad tills nästa service är det billigast att väntatill dess. Hypotes nummer fyra verkade gällaiforna DDR, där möllor uppförts med investeringsstöd och lämnats att stå då de billiga brunkolsverken tillåts elda på för fullt. Nummer 6 lär gälla i viss mån för go-talsmöllorna. Hypotes 2 förkastades, möllorna bevakas kontinuerligt online från tillverkarens kontrollcentral.

Debattörerna var ense om att möllorna bidrar till sysselsättningen via reparationsbranschen, och att tillförlitligheten måste bli bättre innan ett riktigt offshorebyggande kan ta vid. I rättvisans namn noterades att vi har turbiner kärnkraftverk, kolkraftverk och vattenkraftverk, och att en del av dessa är avstängda för service eller annat produktionsstopp. Det ser vi inte, och det oroar vi oss inte för.

Debattarena, En debatt på Linked In funka rätt bra som process. Att inläggen samlas på en plats ger bra överblick, man behöver inte gräva fram gamla tidningar. Nya uppgifter läggs in med adress till webbplatser som lätt kan kollas. Både ingenjörer och ekonomer deltar i debatten, såväl amatörer som experter.

Tröskeln att delta verkar vara lägre än i dagstidningar, eftersom inläggen inte är lika synliga. Forumgruppen är också en arena där unga hungriga lejon kan visa sin sakkunskap, och kanske landa ett konsultuppdrag på kuppen. Välkomna medigruppen!

Forum - det finlandssvenska affärsnätverket: www.linkedin.com/groups?gid=1841943

TIVANILLVA

Utgiven i Forum nr 2009-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."